Jo kuukausia jatkunut Valko-Venäjän hybridioperaatio Puolan rajalla on edelleen käynnissä. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ei pidä Puolan rajalla aggressiivisesti käyttäytyviä ja kiviä heitteleviä nuoria miehiä minkään sortin pakolaisina tai hädänalaisina ja vaatii Suomea seisomaan Puolan tukena niin EU:n vakauden kuin myös oman turvallisuutensa tähden.

Tuhannet EU-alueelle pyrkivät siirtolaiset yrittävät edelleen rajanylitystä virallisten raja-asemien ulkopuolelta. Tilanne on kiristynyt entisestään, sillä siirtolaiset ovat kivittäneet puolalaisia rajaviranomaisia ja puolalaiset ovat pyrkineet estämään rajanylityksiä muun muassa vesitykein.

– Valko-Venäjä on tuonut Puolan rajalle tuhansittain pääosin miessiirtolaisia painostaakseen EU:ta luopumaan pakotteistaan. Tässä ei ole kyse hädänalaisista ihmisistä vaan ilmiselvästä hybridioperaatiosta, jolla pyritään luomaan epävakautta EU:n sisällä. Valko-Venäjä on yksi YK:n pakolaissopimuksen osapuolista, mutta rahtaa silti siirtolaisia EU:n rajalle, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen huomauttaa.

Euroopan herättävä ruususen unestaan

Tilanne on EU:lle hankala, sillä EU-maita sitoo periaatteessa vuonna 1951 solmittu YK:n pakolaissopimus, jonka mukaan kansainvälistä suojelua hakevilla on oikeus turvapaikkaprosessiin.

– Valko-Venäjä käyttää surutta hyväkseen ajastaan jälkeen jäänyttä pakolaissopimusta, jonka nojalla jokainen rajalle ilmestyvä on oikeutettu käymään läpi turvapaikkaprosessin, vaikka kyseessä on ilmiselvä hybridioperaatio, jonka ainoana tarkoituksena on aiheuttaa epävakautta EU:n sisällä. Koko Euroopan on nyt herättävä ruususen unestaan ja ymmärrettävä, että pakolaissopimusta ei tarvitse noudattaa, jos kyse ei ole oikeista pakolaisista vaan vieraan vallan hybridioperaatiosta.

– Lisäksi on päivänselvää, että rajalla aggressiivisesti käyttäytyvät, kiviä heittelevät ja karjuvat nuoret miehet eivät ole minkään sortin pakolaisia tai hädänalaisia. Perussuomalaiset ovat vaatineet hätätilapykälien säätämistä rajavartiolakiin, jonka avulla Suomi voi suojella kansallista ja kansalaistensa turvallisuutta Puolan rajan kaltaisen tilanteen edessä, Antikainen vaatii.

Koko EU:n turvallisuus on uhattuna

Myös Valko-Venäjän entisen suurlähettilään ja ex-kulttuuriministeri Pavel Latuškan lausunnot Valko-Venäjän kouluttamista terroristeista ovat aiheuttaneet huolta. Latuškan tietojen mukaan koulutuksessa neuvonantajina on ollut myös venäläisiä tiedustelupalvelu GRU:n asiantuntijoita.

– Schengen-alueelle päästessään nämä ”hädänalaiset” voivat vapaan liikkuvuuden turvin liikkua maasta toiseen ilman että kukaan tietää, mitkä heidän todelliset motiivinsa ovat ja missä nämä henkilöt menevät. Koko EU:n turvallisuus on uhattuna, mikäli Valko-Venäjä onnistuu operaatiossaan.

– EU:n tulee pysyä lujana ja osoittaa yhtenä rintamana, että Valko-Venäjän toiminta ei ole hyväksyttävää, ja sen täytyy seistä Puolan rinnalla. Meidän tulee kaikin tavoin tukea Puolaa sekä EU:n vakauden että oman turvallisuutemme tähden. Myös oma itärajamme on EU:n ulkoraja ja siten alttiina vastaavalle toiminnalle, Antikainen muistuttaa.

Edustaja Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien Suomen varautumista hybridioperaatioon omilla rajoillaan.

Suomen Uutiset