– Tulijat käyttävät hyväkseen eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja eurooppalaisten päätöksentekijöiden naiiviutta, sanoo perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Hän torjuu jyrkästi EU-komission esityksen turvapaikanhakijoiden pakkosijoituksista.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ei halua, että EU:lle tulisi jälleen uusi vetovoimatekijä, joka houkuttelisi lisää turvapaikanhakijoita Eurooppaan. Euroopan parlamentti käsitteli viime viikolla EU-komission esitystä Dublin-järjestelmän muuttamisesta.

– Hyvää komission esityksessä on se, että Dublin-mekanismin perusperiaate tunnustetaan. Turvapaikkaa siis pitäisi pääsäännön mukaisesti hakea ensimmäisestä järjestelmän piirissä olevasta maasta.

– Huonoa on ehdotettu automaattisesti laukeava turvapaikanhakijoiden hajasijoitus, jos heidän määränsä tietyssä jäsenmaassa ylittää tietyn kynnyksen, Halla-aho sanoo.

Komission mallista uusi vetovoimatekijä

Komission esittämä taakanjakomalli olisi Halla-ahon mielestä jälleen uusi vetovoimatekijä.

– Taakanjakomallit ainoastaan houkuttelevat Eurooppaan lisää ihmisiä. Jos tulijoille tehtäisiin selväksi, että he eivät pääse Kreikasta ja Italiasta eteenpäin laillisesti eivätkä laittomasti, näihin maihin suuntautuva virta todennäköisesti kuihtuisi hyvin nopeasti.

Taakanjaon oltava vapaaehtoista

Turvapaikanhakijoiden sisäisten siirtojen Euroopan unionissa tulee perustua Halla-ahon mielestä vapaaehtoisuuteen.

– Taakanjakomallit eivät ole toimineet tähän asti, eivätkä ne toimi jatkossakaan, Halla-ahoa toteaa.

Halla-aho kertoo, että suuri osa jäsenmaista ei halua ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, eivätkä turvapaikanhakijat halua mennä muualle kuin Saksaan, Alankomaihin ja Pohjoismaihin.

– Aiemmin sovitusta 160 000 hengen kiintiöstä on tähän mennessä saatu sijoitettua noin 2 000. Lisäksi pakotetulla taakanjaolla lietsotaan jäsenmaiden ja niiden kansalaisten tyytymättömyyttä koko unioniin.

Sakot pantava jäihin

EU-komissio on ehdottanut sakkoja niille EU-maille, jotka eivät vastaanota turvapaikanhakijoita. Halla-aho ei halua, että turvapaikanhakijoista kieltäytyviä maita rangaistaisiin.

– Ei missään tapauksessa. Päinvastoin, Suomen tulee seurata näiden maiden esimerkkiä, Halla-aho kehottaa.

Hän muistuttaa Unkarin ratkaisusta. Unkari otti viime vuonna käyttöön rajavalvonnan ja rakensi Serbian-vastaiselle rajalleen aidan.

– Unkarin toimia paheksuttiin muualla EU:ssa, ja maata uhattiin sanktioilla. Puolta vuotta myöhemmin suurin osa Keski-Euroopan maista seurasi Unkarin esimerkkiä.

Esimerkiksi Itävalta rakentaa parhaillaan aitaa Italian-vastaiselle rajalleen. Halla-aho huomauttaa, että perussuomalaiset ovat korostaneet vastustavansa pakollista taakanjakoa.

– Olisi nurinkurista, jos nyt vaatisimme rangaistusta niille jäsenmaille, jotka toimivat omien opetustemme mukaisesti.

Dublin-sopimus ei toimi

Dublin-järjestelmä romahti viime vuonna, kun Eurooppaan saapui noin miljoona turvapaikanhakijaa. Halla-aho on edelleen sitä mieltä, ettei Dublin-järjestelmä toimi.

– Se on kuollut kirjan, koska EU-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen perusteella Dublin-tapauksia ei voida palauttaa Kreikkaan, joka on tärkein sisääntuloreitti.

Dublin-säännön mukaan turvapaikanhakijan hakemus pitää käsitellä siinä EU-maassa, johon hän ensimmäisenä saapuu.

– Dublinin uskottavuus voidaan palauttaa vain valvomalla sisärajoja ja palauttamalla kaikki muualle päässeet turvapaikanhakijat ensimmäiseen turvalliseen maahan, Halla-aho tähdentää.

Ei varaa turvapaikanhakijoihin

Afrikan väkiluvun ennustetaan nousevan tällä vuosisadalla nykyisestä reilusta miljardista jopa neljään miljardiin. Halla-aho huomauttaakin, että Eurooppaan tulijat eivät lopu vastaanottamalla.

– Turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset ovat Euroopassa tähtitieteelliset verrattuna esimerkiksi Jordaniaan ja Libanoniin, joissa toki on määrällisesti paljon pakolaisia.

Suurin osa Eurooppaan tulleista kolmannen maailman siirtolaisista ei Halla-ahon mukaan työllisty vuosiin tai koskaan.

– Se, että yhä pienempi veronmaksajien joukko elättää yhä suurempaa joukkoa vapaamatkustajia, on mahdoton yhtälö. Lisäksi on tietysti huomattava massasiirtolaisuuden vaikutukset sisäiseen turvallisuuteen ja yhteiskunnan sisäiseen eheyteen.

”Sinisilmäinen maailmanhalaaja”

Euroopan parlamentin kokouksessa liberaaliryhmä Alden Sophie in ’t Veld arvosteli Halla-ahoa suorapuheisuudesta. Halla-aho mainitsi viime viikon kokouksessa, että Euroopalla ei ole varaa ottaa turvapaikanhakijoita.

– Alden Sophie in ’t Veld on sinisilmäinen maailmanhalaaja. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja ylläpito syövät valtavasti rahaa. Koska rahaa on rajallisesti, on tietenkin laskettava, kuinka moneen kalliiseen vieraaseen meillä on varaa, Halla-aho perustelee.

Turvapaikkajärjestelmää käytetään hyväksi

Siirtolaiskriisissä on Halla-ahon mielestä kyse elintasokuilun ja liikakansoituksen aiheuttamasta sekä ylläpitämästä kansainvaelluksesta.

– Tulijat eivät lopu vastaanottamalla koskaan, eikä Euroopalla ole varaa ottaa loputtomasti sisään integroitumishaasteellista väestöä kolmannesta maailmasta. Tulijat käyttävät hyväkseen eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja eurooppalaisten päätöksentekijöiden naiiviutta, Halla-aho lausuu.

Vastaanotto ja rekisteröinti lähemmäs lähtömaita

Eurooppaan asti päässeitä ihmisiä ei Halla-ahon mukaan pystytä käytännössä palauttamaan, vaikka heidän turvapaikkahakemuksensa todettaisiin perusteettomaksi. Siksi hänestä on tärkeää estää heidän tulonsa Eurooppaan.

– Merialueilla, käytännössä Välimerellä, pitäisi Australian mallin mukaisesti ottaa tiukka linja ja palauttaa kaikki yrittäjät lähtösatamiin. Euroopan tulisi perustaa vastaanotto- ja rekisteröintikeskuksia Afrikkaan ja Lähi-itään ja käsitellä kaikki hakemukset siellä, Halla-aho sanoo.

MIKA RINNE