Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ottaa Facebookissa kantaa viime päivinä keskustelua herättäneeseen Tanskan tiukentuneeseen linjaan turvapaikkapolitiikassa. Tanska on ensimmäinen eurooppalainen maa, joka kehottaa syyrialaisia pakolaisia palaamaan takaisin kotimaahansa, koska sen arvion mukaan osa Syyriaa on palautusten kannalta turvallinen.

Tanskan hallituksen mielestä vuosikymmenen jatkunut sisällissota ei tarkoita sitä, että koko Syyria olisi turvaton. Viime kesän jälkeen 189 syyrialaisen oleskelulupa Tanskassa on kumottu. Lupien peruuttaminen tapahtui sen jälkeen, kun Tanska katsoi, että Damaskos ja sitä ympäröivät alueet ovat turvallisia.

– Tanska näyttää muille Euroopan maille esimerkkiä siinä, millaista on vastuullinen turvapaikkapolitiikka. Tanskan tavoitteena on lopettaa turvapaikanhakijoiden tulo maahan kokonaan, Olli Immonen toteaa.

Entisten pakolaisten palattava kotiin

Tanskan maahanmuutto- ja kotouttamisministeri Mattias Tesfaye on sanonut, että Syyrian pakolaisille on alusta alkaen tehty selväksi, että heidän oleskelulupansa on vain väliaikainen. Se voidaan peruuttaa, jos suojeluun ei ole enää tarvetta. Tesfayen mukaan ihmisille voidaan antaa suoja sen aikaa, kun he sitä tarvitsevat, mutta kun olosuhteet kotimaassa paranevat, entisten pakolaisten tulee palata kotiin ja luoda siellä elämä uudelleen.

Immosen mukaan myös Suomen lainsäädäntö mahdollistaisi pakolaisten kansainvälisen suojelun lopettamisen. Hän jätti viimeksi viime vuonna hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaati hallitusta ryhtymään toimiin aktiivisen palautuspolitiikan toteuttamiseksi.

– Suomessa voidaan lakkauttaa pakolaisasema ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa, mikäli henkilö ei ole enää suojelun tarpeessa ja jos olosuhteet, joiden vallitessa hänestä tuli pakolainen, ovat lakanneet olemasta, Immonen sanoo.

Jo vuonna 2018 Tanskan silloinen maahanmuuttoministeri Inger Støjberg kehotti Tanskassa oleskelevia somaleita palaamaan takaisin kotimaahansa.

– Jos et enää tarvitse suojelua eivätkä elämäsi ja terveytesi ole enää vaarassa kotimaassasi, sinun on tietysti palattava kotiin ja rakennettava uudelleen se maa, josta tulit, Støjberg totesi.

Myös Immonen on aikaisemmin kirjallisessa kysymyksessään vaatinut hallitukselta toimia somaleiden paluumuuton edistämiseksi.

Tanskan tavoite: Nolla turvapaikkahakemusta

Tanskan nykyinen pääministeri Mette Frederiksen on ilmoittanut, että hallituksen tulevaisuuden tavoitteena on nolla turvapaikkahakemusta Tanskaan. Pääministerin mielestä entiset poliitikot ovat asettaneet maahanmuuttajille liian vähän vaatimuksia.

Frederiksenin mukaan maahanmuuttajien on kyettävä elättämään itsensä, ja heidän on sopeuduttava tanskalaisiin arvoihin.

– Meidän pitää olla varovaisia, ettei maahamme tule liikaa ihmisiä, sillä muuten sosiaalinen yhteenkuuluvuutemme ei säily. Se on jo uhattuna, pääministeri on todennut.

Immosen mielestä Tanskan tavoite on oikea.

– Erityisesti kolmansista maista Eurooppaan suuntautuva humanitaarinen maahanmuutto on monin tavoin haitallista vastaanottaville yhteiskunnille. Se tuhoaa yhteiskuntarauhan ja maan sisäisen koheesion. Lisäksi se on valtava taloudellinen rasite. Mitä vähemmän humanitaarista maahanmuuttoa, sen parempi Euroopan maille.

Maahanmuuttopolitiikka Euroopan tiukimpia

Tanska on ainoa Pohjoismaa, joka on selkeästi ajan myötä muuttanut maahanmuuttopolitiikkaansa yhä tiukempaan ja vastuullisempaan suuntaan. Tanskan maahanmuuttopolitiikka kuuluu tätä nykyä Euroopan tiukimpiin.

– Tanskan tärkeimmät toimet humanitaarisen maahanmuuton rajoittamiseksi ovat olleet rajakontrollin lisääminen, perheenyhdistämisten tiukentaminen, sosiaali- ja muiden etuuksien merkittävä heikentäminen ja sitominen kotoutumisen onnistumiseen, oleskelulupien väliaikaisuuden lisääminen, vastamainonta, kansalaisuuden saamisen vaikeuttaminen ja vastaanottotoiminnan standardien lasku.

– Tanska myös tulkitsee pakolaissopimusta yleisesti muita Euroopan maita tiukemmin. Se esimerkiksi kielsi turvapaikan yhtenä ensimmäisistä maista, sillä perusteella, että hakija saapui turvallisen maan kautta, Immonen avaa.

Vähän erilainen demaripääministeri

Immosen mielestä Tanskan esimerkki osoittaa, että maahanmuuttopolitiikan huomattava tiukentaminen on mahdollista, jos vain poliittista tahtotilaa löytyy.

– Tanskan maahanmuuttopolitiikan signaali on selvä. Lainsäädännöllinen tehokkuus on ensinnäkin viesti salakuljettajille ja turvapaikanhakijoille, että Tanska on tosissaan. Toiseksi tanskalaisten poliitikkojen erilainen puhetapa, jossa turvapaikka on enemmän poikkeus kuin sääntö, vaikuttaa siihen, että maahanmuuttopolitiikan viesti on vahva.

– Tanskan poliittinen ilmapiiri on maahanmuuttokysymyksissä täysin erilainen kuin Suomessa, vaikka sielläkin istuva pääministeri on demari. Tanskan kansalaisia on jo vuosikymmenien ajan informoitu maahanmuutosta kattavasti ja totuudenmukaisesti myös median kautta, toisin kuin Suomessa. Tanskassa kansa myös äänestää innokkaammin maahanmuuton tiukentamisen puolesta, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET