Valtioneuvosto on antanut asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Yksinyrittäjien tukeen on varattu määräraha tämän vuoden toisessa lisätalousarviossa, joka on parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä.


Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka kunnille aiheutuvat koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.

– Valtionavustusta voidaan myöntää 16. maaliskuuta ja 31. elokuuta 2020 välillä kunnille yksinyrittäjien yritystoiminnan avustuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Yksinyrittäjät voivat hakea 2 000 euron tukea yrityksen kotikunnastaan. Monessa kunnassa tuen hakumenettely onkin jo käynnistynyt, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Tuki voi tulla liian myöhään

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Avustuksen ehtona on myös, että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia ja kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausikohtaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

– Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja tiliotteista. Hakijan on liitettävä ne mukaan hakemukseensa. Ongelmaksi on muodostumassa se, että yritys saa huhtikuun kirjanpidon ja tiliotteet vasta toukokuussa.

– Tosiasiallisesti hakemuksen voi tehdä vasta silloin, ja yrittäjä saa tuen aikaisintaan toukokuun puolivälissä tai vielä myöhemmin. Monen yrittäjän kohdalla tämä yrityksen taloudellisen tilan vakauttamiseen tarkoitettu rahallinen tuki voi tulla liian myöhään, Juuso pelkää.

Asiakirjat voitava toimittaa jälkikäteen

Juuson mielestä yrittäjällä tulisikin tuen saadakseen olla mahdollisuus toimittaa vaadittavat asiakirjat jälkikäteen, jotta tuki tulisi maksuun mahdollisimman pian. Tai vaihtoehtoisesti tuen myöntäminen voisi myös perustua tuen myöntäjän eli kunnan elinkeinotoimiston tekemään kokonaisarvioon epidemiatilanteen seurauksena aiheutuvasta liiketoiminnan vähenemisestä. Tällöin yrittäjä saisi tuen ajoissa, ja kirjanpidon voisi toimittaa myöhemmin sen valmistuttua.

– Elinkeinotoiminnan asiantuntijoiden suunnalta on ilmaistu myös huolta lisätalousarviossa yksinyrittäjien tukitarkoitukseen esitetyn määrärahan riittävyydestä. Kemi-Tornion alueella kuntien elinkeinopalvelujen asiantuntijat ovat tehneet laskelmia tuen tarpeesta, ja arvioivat sen olevan selvästi suurempi kuin työ- ja elinkeinoministeriössä on arvioitu.

– Jos tukeen osoitettu määräraha ei riitä, sitä on lisättävä seuraavassa lisäbudjetissa. On myös tärkeää, että yksinyrittäjät tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden yritysten kanssa. Olen tehnyt näistä asioista ministerille kirjallisen kysymyksen. Tuon siinä esille tarpeen nopeuttaa tuen hakemusmenettelyä ja varmistua määrärahan riittävyydestä, Juuso kertoo.

SUOMEN UUTISET