Ruotsin Valtiovarainministeri Mikael Damberg on kertonut, että Ruotsin hallitus on antamassa tukipaketin, jolla se aikoo alentaa diesel- ja bensiiniveroa väliaikaisesti. Samalla hallitus antaa auton omistajille vähintään 1 000 kruunun korvauksen. Tukipaketin suuruus on 14 miljardia kruunua eli noin 1,3 miljardia euroa ja sillä halutaan tukea kansalaisia polttoaineiden ja sähkön hinnannousun paineessa Ukrainan sodan seurauksena.

– Ruotsi toimii esimerkillisesti ja tuo omaa kansaa taloudellisesti helpottavan tukipaketin. Ruotsin hallitus ymmärtää, että kansalaisten liikkumisen turvaaminen on elinehto sille, että yhteiskunta pyörii. Ihmisten on päästävä liikkumaan töihin ja opiskeluihin, yritysten on voitava toimia ja kumipyörät on pidettävä liikkeessä, kansanedustaja Arja Juvonen sanoo.

Juvosen mielestä on turhauttavaa seurata Suomen hallituksen reagointia suomalaisten tilanteeseen polttoaineiden ja sähkön hintojen nousun keskellä.

– Hallitus ei halua painia suomalaisten perusasioiden kanssa, eikä se ole kertonut tuovansa mitään helpotusta kansalaisten taloudelliseen ahdistukseen. Harvaan asutuilla seuduilla matkat niin kauppaan kuin terveyskeskukseenkin ovat pitkiä, eikä köyhällä kansalaisella ole muuta mahdollisuutta kuin liikkua autolla ja maksaa entistä kovempaa hintaa. Nykyinen tilanne on myös alueellisen oikeudenmukaisuuden kannalta kestämätön, Juvonen huomauttaa.

Jakeluvelvoite poistettava

Juoven mielestä kehysriihessä on seurattava Ruotsin esimerkkiä ja näytettävä myös Suomen kansalle, että sen tukeminen on tärkeää.

– Polttoaineveroa on laskettava, sillä veroa on reilusti yli puolet polttoaineen hinnasta. Nyt jos koskaan on tuettava myös raskaan kaluston liikkumista, Juvonen vaatii.

SKAL ry:n tehdyn kuljetusbarometrin mukaan ennätyskorkea dieselin hinta on vakava uhka kuljetusyrityksille ja tuotteiden liikkumiselle. Tällä on väistämätön vaikutus yritysten kannattavuuteen ja edessä on konkursseja. SKAL on esittänyt, että jakeluvelvoite on poistettava määräaikaisesti, sillä uusiutuvan polttoaineen maailmanmarkkinahinta on korkealla.

– Jakeluvelvoitteen poisto ja ammattidieselin käyttöönotto eli kustannustuki dieselin käytöstä, olisivat selkeitä keinoja tukea yrittäjyyttä. Hallituksen on tartuttava näihin, Juvonen sanoo.

Apua yrityksille ja kansalaisille

Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan uusiutuvien polttoaineiden (biopolttoaineiden) osuutta, joka polttoaineyhtiöiden pitää sekoittaa dieselin sekaan. Suomessa osuus on 19,5 prosenttia.

– Suomen hallitus on tässäkin asiassa ajamassa omaa kuljetusyrittämistä nurkkaan, sillä EU ei velvoita muuta kuin että vuonna 2030 osuuden pitää olla 14 prosenttia, Juvonen muistuttaa.

– Hallituksen on autettava nyt omaa kansaa bensa- ja dieselkriisissä, sillä vain siten varmistetaan hyvinvointia Suomessa, mahdollistetaan ihmisten liikkuminen maaseudulla, tuetaan työtä ja yrittäjyyttä, turvataan työnteosta saatavat veroeurot ja vahvistetaan myös Suomen hartioita auttaa muuta maailmaa, kuten Ukrainan sodan uhreja.

SUOMEN UUTISET