Suomen hallitus pyrkii edistämään toimia, joilla EU:ssa otettaisiin käyttöön niin sanottu Ruanda-malli eli turvapaikkaprosessin siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että malli olisi seuraavan komission työohjelmassa.

Eilen julkaistussa perussuomalaisten vaaliohjelmassa esitetään merkittäviä kiristyksiä EU-tason maahanmuuttopolitiikkaan ja siirtymistä niin sanottuun Ruanda-malliin, jolloin turvapaikanhakijan turvapaikkaprosessi ohjattaisiin EU:n rajojen ulkopuolelle.

Mallin mukaisesti EU:hun laittomasti tulleet henkilöt eivät pääsisi enää normaaliin turvapaikkaprosessiin, vaan heidät siirrettäisiin kolmanteen maahan, jossa selvitetään mahdollinen tarve suojelulle. Mikäli henkilö todetaan oikeutetuksi turvapaikkaan, tapahtuisi myös suojelu kyseisessä turvallisessa kolmannessa maassa.

EU:sta äskettäin eronnut Iso-Britannia on juuri saanut parlamentissa läpi lakiehdotuksensa turvapaikkaprosessin, turvapaikanhakijoiden ja laittomien siirtolaisten ulkoistamiseksi Ruandaan. Britannian malli voisikin olla osviittana myös EU:lle maahanmuuttopaineen hillitsemiseksi.

Ihmissalakuljetukseen löydyttävä ratkaisuja

Myös Suomen hallitus on nostanut tavoitteeksi edistää toimia, joilla EU:ssa otettaisiin käyttöön niin sanottu Ruanda-malli eli turvapaikkaprosessin siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin.

Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tarkoitus on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että Ruanda-malli olisi seuraavan komission työohjelmassa.

– Eurooppalainen valtavirta alkaa olla, että turvallisien kolmansien maiden mahdollisuuksia selvitetään ja haetaan. Hallitus edistää sitä, että turvallisissa kolmansissa maissa voitaisiin antaa sekä turvapaikanhaku että kansainvälinen suojelu, Rantanen sanoo.

Hän oli eilen keskustelemassa A-studiossa entisen sisäministerin, kansanedustaja Maria Ohisalon (vihr) kanssa.

Rantasen mukaan Britannia tekee omassa turvapaikkamallissaan jo oikeita toimia.

– Britannia puuttuu ihmissalakuljetukseen. Eurooppa on nyt samassa tilanteessa. Meidän on kyettävä etsimään ratkaisuja, jotka eivät johda siihen, että ihmiset tulevat Eurooppaan, Rantanen sanoo.

Vihreän naiiviuden aika on ohi

Rantasen edeltäjä, vuosina 2019–2021 sisäministerinä toiminut Ohisalo on täysin eri linjoilla kollegansa kanssa. Hänen mielestään Eurooppaan tulijoille pitäisi olla tarjolla lisää ”laillisia reittejä”.

Ohisalon mukaan ei olisi olemassa riittävästi työperäisen ja opiskeluperäisen maahanmuuton väyliä.

– Kun ihmiset eivät pääse, moni lähtee sitten laittomiin reitteihin, ja se on vaarallista, Ohisalo sanoi.

Sisäministeri Rantaselle eivät Ohisalon väitteet kelpaa.

– Se ei pidä paikkaansa, että Eurooppaan ei pääsisi laillisesti, kyse on vain siitä, millä syyllä tänne tullaan. Jos on työ- tai opiskelupaikka, niin tänne voi tulla.

– Tulijat on jaettava eri koreihin: yhdessä korissa on kansainvälinen suojelu eli todellinen turvapaikan tarve. Toisessa korissa on siirtolaisuus eli kaikki muut syyt. Kolmannessa korissa on vihamielinen vaikuttaminen eli välineellistetty maahantulo. Näitä ei siis voi kietoa yhteen kansainvälisen suojelun koriin, ja kaikkiin tulijoihin on otettava eri ratkaisumallit, Rantanen ojensi Ohisaloa.

On muitakin turvallisia paikkoja kuin Eurooppa

Rantanen huomauttaa, että maailmassa on muitakin turvallisia paikkoja kuin Eurooppa.

– Järjestelmällä olisi tarkoitus nimenomaan estää Eurooppaan tuloa. Jos ihmisellä on Afrikassa hätä, niin eikö hänelle pitäisi riittää se, että hän voi hakea ja saada suojelua jossain toisessa Afrikan maassa?

Ohisalon mielestä Ruanda-malli olisi ”vastoin ihmisoikeuksia” ja ”ihmisoikeuksien kehikkoa”. Hän ei saanut otettua kiinni Rantasen ”kolmen korin” mallista, vaan jatkoi puhumista turvapaikan hakijoiden asemasta.

Rantanen huomautti Ohisalolle, että turvapaikkajärjestelmää käytetään jo nyt taloudellisen siirtolaisuuden välineenä – vieläpä siten, että kohdemaita valitaan.

– Se ei ole ollut alun perinkään turvapaikkajärjestelmän tarkoitus. Jo siihen aikaan, kun Geneven pakolaissopimus luotiin, ajatuksena oli se, että siirrytään toiseen maahan oman maanosan sisällä. Nyt ollaan menty aivan toiseen suuntaan.

– Pointti on kuitenkin se, että Eurooppa ei pysy samanlaisena, jos järjestelmää ei saada muutettua, Rantanen totesi.

SUOMEN UUTISET