Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma tuotiin keskusteluun eduskunnan tiistaisessa täysistunnossa. Oululaiskansanedustaja, perussuomalainen Jenna Simula nosti puheenvuorossaan esille huolen kuntien ja kaupunkien kantokyvystä, sillä hänen mukaansa valtionosuudet eivät tule korotusten jälkeenkään kattamaan uusien tai laajennettujen tehtävien tosiasiallisia kustannuksia.

– Kunnille annetaan uusia velvoitteita, mutta samaan aikaan todetaan valtion maksavan kustannukset.
Maataloudelle annetaan uusia velvoitteita, jotka ohjelman mukaan maksaa niin ikään valtio. Kansalaisten verotusta kiristetään erilaisin veroin, jotka luvataan kuitenkin kompensoida pienituloisille. Tämä yhtälö on täysin kestämätön, Jenna Simula paheksui puheessaan.

Rahoituspohja ontuu pahasti

Noin 200-sivuinen hallitusohjelma sisältää liudan tehtäviä, jotka kunnille ja kaupungeille lankeavat.
Mukana on esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus, kaksivuotisen esikoulun pilotointi sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen.

Lisäksi hallitus aikoo asiakasmaksulakia uudistaessaan kohtuullistaa asiakasmaksuja ja lisätä niin ikään maksuttomuutta. Nämä lisäävät Simulan mukaan kunnille painetta nostaa verotusta ja erilaisia muita asiakasmaksuja sekä tehdä leikkauksia, jotta vaaditut palvelut kyetään toteuttamaan.

– Hallitusohjelman rahoituspohja ontuu. Tällaisessa ruletissa on selvää, että kun rahaa ei ole, aivan
kaikkea luvattua ei tulla toteuttamaan. Lopulta pelin häviäjät ovat kuitenkin jo selvillä, ja he ovat muuten suomalainen veronmaksaja, yrittäjä sekä kotimainen ruoantuottaja, Simula kommentoi hallitusohjelmaa.

Vihervasemmisto ampuu ohi

Simula painottaa, että eduskunnassa tulee tehdä sellaisia päätöksiä, joilla hoidetaan valtion ydintehtävät kunniakkaasti suomalaisten etu edellä.

– Sen sijaan vihervasemmistohallituksen ohjelmalla tästä tavoitteesta ammutaan vasemmalta kirkkaasti
ohi.

SUOMEN UUTISET