Palestiinalaisten ja Israelin väliseen konfliktiin on olemassa ratkaisu: arabimaat ottavat vastaan valtaosan Gazan kahdesta miljoonasta pakolaisesta ja Israel maksaa korvauksia vuonna 1948 takavarikoidusta omaisuudesta. Siitä lähdetään, että palestiinalaisten paluu ammoisille asuinsijoilleen on mahdotonta, eikä Israel voi rakentaa turvallisuuttaan vain aseiden varaan.

Israelin valtio perustettiin vuonna 1948 ja sen jälkeen maa on käynyt palestiinalaisia vastaan noin 16 sotaa tai vakavaa konfliktia. Vihanpidon juuria ja alkusyitä etsivät ajautuvat järjestään umpikujaan, jos syitä etsitään alueen historiasta. Kukapa heittäisi ensimmäisen kiven?

Kiinnostavan näkemyksen ”ikuisen” konfliktin ratkaisuksi on esittänyt ruotsalainen valtiotieteen professori emeritus Bo Rothstein, joka palaa analyysissään vuoden 1948 tapahtumiin ja silloin tekemättä jätettyihin ratkaisuihin.

Arabimaat eivät halunneet palestiinalaisia

Rothstein huomauttaa Fokus-verkkojulkaisussa, että palestiinalaiset ovat ainoa toisen maailmansodan jälkeisen ajan väestöryhmä, joka yhä vaatii oikeutta palata entisille asuinsijoilleen.

Karjalasta vuonna 1944 evakkoon joutuneet puoli miljoonaa suomalaista, kolme miljoonaa sudeettisaksalaista tai 300 000 Istrian ja Dalmatian italialaista tuskin enää vakavissaan hautovat muuttoa synnyinsijoilleen. Jos edes enää ovat hengissä.

– Arabimaiden haluttomuus ottaa vastaan vuoden 1948 hyökkäyssodan häviön seurauksena pakolaisiksi lähteneitä palestiinalaisia on nykyisen konfliktin syy, väittää Rothstein.

Ken miekkaan tarttuu

Israel on kautta vuosien uskonut siihen, että se pystyy hallitsemaan Lähi-idän jatkuvat epälineaarisuudet ylimitoitetulla sotakoneistollaan. Historiallisesti katsoen on erittäin epätodennäköistä, että mikään valtio pysyy pitkään pystyssä nojaamalla ainoastaan aseisiin.

Muistutuksena kuolevaisuudesta voi pitää Hamas-terroristijärjestön 7. lokakuuta tekemää yllätyshyökkäystä, jonka hirveydet ainakin osaltaan tulivat mahdollisiksi, koska Israelin tiedustelu ja armeija epäonnistuivat tärkeimmässä tehtävässään.

Niinpä Israelin nykyinen politiikka perustuu Rothsteinin mukaan ”illuusioon”.

Palestiinalaisten koti on arabimaassa

Omat harhansa on myös palestiinalaisilla ja heitä tukevilla tahoilla. Ajatus siitä, että viisi miljoonaa palestiinalaista voisi noin vain palata vanhempiensa tai isovanhempiensa asuinsijoille nyky-Israeliin on melkoisen ”mielipuolinen” ajatus.

Minne laitettaisiin aluetta nyt asuttavat 8,5 miljoonaa Israelin asukasta?

Arabimaissa on 450 miljoonaa asukasta. Kahden miljoonan palestiinalaisen integroiminen tähän joukkoon ei kuulosta ylivoimaiselta tehtävältä.

Kyseessä on puoli prosenttia arabimaiden nykyisestä väestöstä. Vertailun vuoksi Ruotsin vuonna 2014–2016 vastaan ottamat pakolaiset olivat kolme prosenttia maan silloisesta väestöstä.

SUOMEN UUTISET