Palestiinalaiset tukevat vahvasti Hamas-terroristijärjestön Israeliin tekemää hyökkäystä. Kolme neljästä palestiinalaisesta hyväksyy Israeliin tehdyn hyökkäyksen ja kannattaa yhtenäistä Palestiinan valtiota ”joelta merelle”. Gazan asukkaista 96 prosenttia on sitä mieltä, että he eivät tule ikinä antamaan Israelille anteeksi.

Gazan alueella ja Länsirannalla asuvat palestiinalaiset tukevat vahvasti Hamas-terroristijärjestön Israeliin 7.10. tekemää hyökkäystä, kertoo äskettäin tehty mielipidekysely. Vastanneista 75 prosenttia hyväksyi Israeliin tehdyn hyökkäyksen ja lähes yhtä moni (74,7 %) kannatti yhtenäistä Palestiinan valtiota ”joelta merelle”.

Palestiinalaisten oman AWRAD-tutkimuslaitoksen suorittamasta kyselytutkimuksesta on uutisoinut Jerusalem Post -lehti, joka kirjoittaa, että maailmalla reaktiot 1 200 ihmisen hengen vaatineeseen Hamasin hyökkäykseen ovat jakautuneita: osa tuomitsee hyökkäyksen ja osa näkee terroristit vapaustaistelijoina.

Selvä enemmistö tukee Hamasin hyökkäystä

Palestiinalaisten keskuudessa suhtautuminen on sen sijaan yksituumaisempaa: selkeä enemmistö tukee hyökkäystä. Kaikkein suurinta kannatusta hyökkäys nautti Länsirannalla asuvien palestiinalaisten keskuudessa. Heistä yli 83 prosenttia hyväksyi hyökkäyksen. Vain 6,9 prosenttia oli sitä vastaan.

Gazan alueella asuvien palestiinalaisten mielipiteet jakautuivat jonkin verran. Heistä 63,6 prosenttia tuki hyökkäystä. Joka viides gazalainen (20,9 %) piti hyökkäystä huonona asiana ja 14,4 prosenttia ei ottanut kantaa suuntaan tai toiseen. Miesten ja naisten suhtautumisessa ei ollut merkittäviä eroja.

”Yksi Palestiinan valtio joelta merelle”

Kun palestiinalaisilta kysyttiin, kannattavatko he yhden vai kahden valtion ratkaisua, vain 5,4 prosenttia vastasi kannattavansa ”yhtä valtiota kahdelle kansalle”. Vastaajista 17,2 prosenttia kannatti kahta erillistä valtiota kahdelle eri kansalle.

Ylivoimaisesti suosituin vastausvaihtoehto oli ”yksi Palestiinan valtio joelta merelle”. Sitä kannatti 74,7 prosenttia palestiinalaisista.

Ilmaisua ”joelta merelle” käytetään muun muassa Hamasin peruskirjassa ja sitä pidetään yleisesti kiertoilmauksena Israelin tuhoamiselle. Vihapuhetta tutkiva kansalaisjärjestö ADL pitää sitä antisemitistisen vihan ilmauksena.

Noin 90 prosenttia palestiinalaisista on sitä mieltä, että heidän uskonsa palestiinalaisten ja juutalaisten rinnakkaiselon mahdollisuuteen on laskenut. Gazan asukkaista 96 prosenttia on sitä mieltä, että ”ihmiset heidän ympärillään eivät tule ikinä unohtamaan mitä Israel on tehnyt tässä sodassa”.

Kuka sotii ketä vastaan?

Kaksi kolmasosaa palestiinalaisista näkee meneillään olevan konfliktin osapuolina Israelin ja ”palestiinalaiset yleisesti”. Alle viidesosa (18,6 %) on sitä mieltä, että osapuolina ovat vain Israel ja Hamas. Lähes yhtä suuri osuus (16,7 %) kokee, että taistelun osapuolet ovat Israel ja länsimaat samalla puolella koko islamilaista/arabimaailmaa vastaan.

Gallupissa kysyttiin myös palestiinalaisten suhtautumista tiettyihin ulkovaltoihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Lähes kaikki kokivat Yhdysvallat erittäin negatiivisena. YK koettiin jonkin verran (20 %) tai erittäin (69 %) negatiivisena. Myös Punainen Risti sai enimmäkseen negatiivista suhtautumista osakseen.

SUOMEN UUTISET