Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela sanoo perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin esittävän selkeän vaihtoehdon hallituksen harjoittamalle politiikalle. Eduskunnan täysistunnossa pitämässään puheessa Koskela korostaa perussuomalaisen linjan parantavan suomalaisten ostovoimaa ja kääntävän Suomen kurssin kohti parempaa.

– Vaihtoehtobudjetissamme puututaan sellaisiin kipukohtiin, joihin muut puolueet eivät tohdi kajota, kuten EU:n liittovaltiokehitys ja maahanmuuton moninaiset kustannukset. Vaihtoehtobudjetti haastaa hallituksen myös ilmastopolitiikassa, jossa perussuomalaiset edustaa tolkullista ja kokonaisvaltaisesti harkittua linjaa, Jari Koskela toteaa täysistuntopuheenvuorossaan.

Koskelan mukaan ilmastopolitiikassa riittää nykyistä vähempikin kunnianhimo. Suomea ei hänen mielestään pidä viedä kaasu pohjassa kohti tuntematonta, jossa pieni- ja keskituloisilla on vain maksajan rooli. Perussuomalaiset esittääkin polttoaine- ja lämmityspolttoaineveroihin tuntuvaa alennusta, jotta asumisesta ja liikkumisesta tulee halvempaa. Tämä parantaa myös työn ja yrittäjyyden edellytyksiä.

Omaishoitajien rooli on ensiarvoisen tärkeä

Koskela sanoo olevansa huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelujen resurssien saatavuudesta ja riittävyydestä. Yhtenä keinona helpottaa sote-sektorin taakkaa on panostaa omaishoitoon nykyistä voimakkaammin. Perussuomalaiset ehdottaakin 20 miljoonan kevennystä omaishoidon tuen verotukseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on omaishoidon tuen täysi verovapaus.

– Läheiset suorittavat 80 prosenttia kaikesta ikääntyvien hoidosta. Omaishoidon suuresta merkityksestä kertoo myös se, että pelkästään ikääntyneiden omaishoidettavien vaihtoehtoisen hoidon ja palveluiden kustannuksiksi on laskettu 3,1 miljardia euroa, Koskela sanoo puheenvuorossaan.

Maa- ja metsätaloutta puolustettava voimakkaammin

Vaihtoehtobudjetissaan perussuomalaiset puolustaa voimakkaasti suomalaista maa- ja metsätaloutta. Maaseudun elinvoimalle esitetään 70 miljoonan euron tukipakettia.

– Puhdas kotimainen ruoka on meille elinehto. Siitä ollaan tutkimustenkin mukaan myös valmiita maksamaan. Suomeen pitää saada elintarvikeketjuun tulolaki, joka takaa tuottajalle kohtuullisen osuuden tuotteen hinnasta. Heidän pitää saada työstänsä heille kuuluva korvaus, Koskela toteaa puheessaan.

Metsäpolitiikka pidettävä kansallisissa käsissä

Metsäpolitiikka halutaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa pitää kansallisissa käsissä. Koskelan mielestä suomalaista metsätalouden osaamista voitaisiin voimakkaammin viedä myös muihin maihin.

– Suomessa on 632 000 metsänomistajaa. Metsätalous on Suomen hyvinvoinnin kulmakivi, ja tästä tulemme myös pitämään kiinni. Metsäteollisuuden viennin koko on 18 prosenttia tavaraviennistämme. Emme missään olosuhteissa halua, että metsistämme päätetään EU:ssa, Koskela linjaa.

Koskela huomauttaa, että metsätalouden tukemiselle on kansan vahva tuki. Metsäteollisuus ry:n kyselyn mukaan kolme neljäsosaa on sitä mieltä, että päättäjien on puolustettava metsäteollisuuden edellytyksiä Euroopan unionissa.

Suomen Uutiset