Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio esitteli perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin tänään eduskunnan täysistunnossa. Perussuomalainen vaihtoehto asettaisi kansallisen edun etusijalle ja lopettaisi koko maailman sosiaalitoimistona toimimisen.

– Perustehtävämme on Suomen itsemääräämisoikeuden turvaaminen. Meidän on aika oppia sanomaan EU:lle ”ei”. Perussuomalainen vaihtoehto asettaa kansallisen etumme etusijalle, Ville Tavio kertoi eduskunnan täysitunnossa pitämässään esittelypuheenvuorossa.

– Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi suomalaisten työllään ansaitsemien ja kireällä verotuksella kerättyjen varojen heittämistä EU:n loputtomiin tukikaivoihin. Valtavan EU:n elpymispaketin sopimuksen muste on tuskin kuivunut, kun EU kaavailee jo uutta sosiaalista ilmastorahastoa. EU:n muuttuminen tulonsiirtounioniksi on yksi taloutemme suurista periaatteellisista kysymyksistä.

Tavoitteena tulee olla nolla turvapaikanhakijaa

Perussuomalaisella politiikalla Suomi ei enää maksaisi muiden maiden laskuja eikä toimisi koko maailman sosiaalitoimistona. Suomen tavoitteena tulee olla nolla turvapaikanhakijaa. Vihervasemmisto kyllä löytää aina rahaa työttömien ulkomaalaisten kustannuksiin, mutta ei oman maan pienituloisille eikä lapsiperheille.

– Yhden työttömän siirtolaisen hintalappu on yhteiskunnalle jopa miljoona euroa. Hallitus tuplaa pakolaiskiintiön välittämättä sen kustannuksista, Tavio huomautti.

Sosiaaliturva pitää muuttaa kansalaisuusperusteiseksi ja kansalaisuuden asumisaikaedellytys nostaa turvapaikanhakijoille neljästä vuodesta kymmeneen vuoteen. Samoin kansalaisuuden saantiin edellytettyä kielitaitovaatimusta ja toimeentulovaatimusta tulee nostaa.

Asiat laitettava tärkeysjärjestykseen

Perussuomalaiset ovat huolissaan valtion velkaantumisesta. Vastuuton velkaantumistahti voidaan parhaiten kääntää, kun verovaroja ei laiteta haitallisiin eikä toisarvoisiin kohteisiin entiseen tapaan. Vaikeassa taloustilanteessa asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on tavallistakin tarpeellisempaa.

– Siinä missä muut puolueet aikovat joko velkaantua lisää tai leikata suomalaisten palveluista, perussuomalaiset taas leikkaisivat haittamaahanmuutosta, ilmastotoimista ja EU:n tulonsiirroista.

– Nämä ovat kaikki miljardiluokan menoja, Tavio totesi.

Verotusta kevennettävä

Perussuomalainen esitys ei ota hallitusta enempää velkaa, mutta se keventäisi veroja 820 miljoonaa euroa hallituksen esitystä enemmän, joista 139 miljoonaa kohdistuisi budjetin ulkopuoliseen Yle-veron leikkaamiseen. Perussuomalaiset antaisi kansalaisten itse päättää, minne he työnsä tuloksen käyttävät sen sijaan, että rahat verotuksen kautta viedään valtiolle ja sitten sosialistihallitus päättää kansalaisten puolesta, mihin heidän rahansa käytetään.

– Eduskunnan sisäisen tietopalvelun vaikutusarvion mukaan perussuomalaisten vaihtoehdossa kaikki tuloluokat voittavat. Me haluamme kohdistaa varoja autoilun ja asumisen hintojen alentamiseen. Haluamme lisäksi keventää pienten työeläkkeiden ja omaishoidontuen verotusta.

– Perussuomalainen vaihtoehto antaisi lapsiperheille keskimäärin 319 euroa lisää vuodessa rahaa käteen enemmän kuin hallituksen esitys, Tavio sanoi.

Autoilun hinta mennyt yli sietorajan

Talouden kestävyyden turvaamiseksi tarvitaan lisää suomalaista työtä, yrityksiä ja teollisuutta. Perussuomalaiset esittävät Suomen teollisen kilpailukyvyn parantamiseksi teollisuuden päästökaupan kompensaatiotuen säilyttämistä ja kauppamerenkulun väylämaksujen poistamista sekä työntekijöille veronalennuksia ja yrityksille Viron yritysveromallia.

– Perussuomalaisten linja on, että ihmisiä pitää kannustaa toimeliaisuuteen eikä työssäkäynnistä pidä rangaista. Nyt autolla liikkumisen hinta on jo mennyt yli sietorajan.

– Esitämme polttoaineverojen laskemista 254 miljoonalla eurolla. Tämä veroalennus parantaa ostovoimaa, yritysten kannattavuutta ja työllisyyttä. Hallituksen suunnittelemat tietullit, ruuhkamaksut ja polttoaineen päästökauppa tulee torpata.

– Tässä maassa harjoitetaan kansalaisia laiminlyövää politiikkaa. Perussuomalaisille moraaliposeerausta tärkeämpää on tavallisen ihmisen pärjääminen, Tavio päätti puheenvuoronsa.

Suomen Uutiset