Perussuomalainen vaihtoehto lähtee Suomen oikeudesta tehdä itsenäisiä päätöksiä kansalaistensa parhaaksi ja mahdollisuudesta kieltäytyä Suomen edun vastaisesta sanelusta. Kansallinen etu on perussuomalaisille tärkein.

Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi suomalaisten työllään maksamien verovarojen heittämistä EU:n loputtomiin tukikaivoihin. Valtavan EU:n elpymispaketin sopimuksen muste on tuskin kuivunut, kun EU kaavailee jo uutta sosiaalista ilmastorahastoa.

Perussuomalaiset vaativat suhteellisuudentajua EU:n uusiin ilmastotoimiin, jotka osuvat kohtuuttomasti suomalaisen veronmaksajan kukkaroon. Suomen on aika oppia sanomaan EU:lle ei.

Perussuomalaisella politiikalla Suomi ei enää maksa muiden maiden laskuja eikä toimi koko maailman sosiaalitoimistona. Suomen tavoitteena tulee olla nolla turvapaikanhakijaa.

Veroverojen tuhlaus haitallisiin kohteisiin lopettava

Perussuomalaiset ovat huolissaan valtion velkaantumisesta. Vastuuton velkaantumistahti voidaan parhaiten kääntää, kun verovaroja ei laiteta haitallisiin tai toisarvoisiin kohteisiin entiseen tapaan. Vaikeassa taloustilanteessa asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on tavallistakin tarpeellisempaa.

Talouden kestävyyden turvaamiseksi tarvitaan lisää suomalaista työtä, yrityksiä ja teollisuutta. Perussuomalaiset esittävät Suomen teollisen kilpailukyvyn parantamiseksi teollisuuden päästökaupan kompensaatiotuen säilyttämistä ja kauppamerenkulun väylämaksujen poistamista. Työntekijöille esitetään veronalennuksia ja yrityksille Viron yritysveromallia.

Tavallinen ihminen moraaliposeerausta tärkeämpi

Perussuomalaisille moraaliposeerausta tärkeämpää on tavallisen ihmisen pärjääminen. Kun toissijaisista ja haitallisista menoista on leikattu, voidaan varoja kohdistaa autoilun ja asumisen hintojen alentamiseen. Perussuomalaiset haluavat lisäksi keventää pienten työeläkkeiden ja omaishoidontuen verotusta.

Tutustu koko perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin täällä.

Katso vaihtoehtobudjetin julkistustilaisuus:

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin esittelytilaisuus 30.11.2021. Ville Tavio, Jani Mäkelä ja Lulu Ranne. Youtube.

Suomen Uutiset