Perussuomalaiset esittää vaihtoehtobudjetissaan leikkauksia kehitysavun, haittamaahanmuuton ja Ylen kustannuksiin. Lisäksi perussuomalaiset katsoo, että kehitysavun maksaminen tulisi tulevaisuudessa tapahtua vain ja ainoastaan budjetin ylijäämästä – ja samalla Suomen tulisi vaatia kehitysapurahojen sitomista palautuspolitiikkaan.

Perussuomalaisille olennaista on asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen, jolloin toissijaisista toiminnoista voidaan leikata.

Perussuomalaiset esittää tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan Yleisradiolle kulukuuria, eli Ylen budjettiin tehtäisiin 139 miljoonan euron leikkaus.

Perussuomalaiset katsoo, että Ylen hyväksyttävä kustannustaso on määritettävä sen mukaan, että Yle pystyy suoriutumaan tiedonvälitystehtävistään uutis- ja ajankohtaisohjelmatuotannon suhteen. Ylen ei kuitenkaan tule kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi ulkomaisten viihdesarjojen esittämisestä.

Yle-leikkaus tehtäisiin suoraan kansalaisilta perittävän Yle-veron kevennyksenä, joka ei näy valtion budjetissa, mutta kevennys lisää kansalaisten käytettävissä olevia varoja.

Kehitysavusta vajaa puolet pois

Eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat linjanneet, että Suomen tulee lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan hyväksy sitä, että kehitysavulla kasvatetaan Suomen valtion velkataakkaa.

Vaihtoehtobudjetissaan perussuomalaiset esittää kehitysavusta leikkaamista 520 miljoonalla. Tänä vuonna valtion kehitysyhteistyön määrärahat ovat 1 257 miljoonaa euroa. Perussuomalainen vaihtoehto siis leikkaisi kehitysapurahoista vajaa puolet pois.

Tiukemmat reunaehdot rahankäytölle

Nykymuotoisen kehitysavun säilyttäminen tai lisääminen ei perussuomalaisten mielestä ole vaikuttavuudeltaan perusteltua, etenkään haitallisen maahanmuuton jatkuessa. Lisäksi kehitysapu on tehotonta ja kallista myös auttamisen näkökulmasta, sillä auttaminen on edullisempaa lähialueilla.

Perussuomalaisten mielestä kehitysavun maksaminen tulisi tulevaisuudessa tapahtua vain ja ainoastaan budjetin ylijäämästä ja lisäksi Suomen tulisi pikimmiten vaatia kehitysapurahojen sitomista palautuspolitiikkaan. Esimerkiksi mikäli kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta ei oteta vastaan lähtömaahan, voitaisiin kyseisen maan kehitysapu keskeyttää.

Edelleen perussuomalaiset katsoo, että kehitysyhteistyövarojen käytön tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää ja vaikutusarvioiden laatuun tulisi panostaa entistä enemmän. Lisäksi rahankäytön tavoitteiden toteutumiselle tulee asettaa tiukemmat reunaehdot.

Sosiaaliturvaperusteinen maahanmuutto lopetettava

Perussuomalaiset haluaa kokonaan lopettaa taloudellisesti haitallisen ja muita lieveilmiöitä aiheuttavan sosiaaliturvaperustaisen maahanmuuton. Vaihtoehtobudjetissa esitetäänkin useita leikkauksia maahanmuuton kuluihin.

Perussuomalaiset esittää vastaanottokulujen leikkaamista 71 miljoonalla, vastaanottorahan leikkaamista 21 miljoonalla, kotouttamisesta leikkaamista 162 miljoonalla, vastaanottokeskuksilta leikkaamista 30 miljoonalla sekä laittomasti maassa olevien palveluista leikkaamista miljoonalla eurolla.

SUOMEN UUTISET