Perussuomalaisten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa korostuu kansallinen etu: perussuomalainen vaihtoehto lisää ostovoimaa kaikissa eri tuloluokissa ja jättää enemmän rahaa ihmisille itselleen sen sijaan, että valtio päättää rahojen käytöstä. Perussuomalainen vaihtoehto lähtee Suomen oikeudesta tehdä itsenäisiä päätöksiä kansalaistensa parhaaksi ja mahdollisuudesta kieltäytyä Suomen edun vastaisesta sanelusta.

Perussuomalaiset on julkaissut tänään laajan vaihtoehtobudjettinsa. Kansanedustaja Lulu Ranne kertoo, että budjettia suunniteltaessa kantavana teemana oli “suomalainen ensin” -ajattelu, eli työläisten, yrittäjien ja eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien suomalaisten arjen helpottaminen.

Perussuomalaisille moraaliposeerausta tärkeämpää on tavallisen ihmisen pärjääminen.

– Suomen valtion tehtävä on palvella suomalaisia – velaksi tehtävä maailmanparantaminen ei kuulu valtion tehtäväkenttään. Perussuomalaisille maahanmuuton, kehitysavun, vahingollisen ympäristöfanatismin ja vihersiirtymän, kalliin ja demokratiaa nakertavan EU-politiikan sekä puolueorganisaatioiden ja poliittisesti vinksahtaneen Ylen rahoitus ovat perussuomalaisten tärkeysjärjestyksessä hännillä, Ranne sanoo.

Julkiseen talouteen monivuotinen korjausliike

Perinteisessä vaihtoehtobudjetin rakenteessa epäoikeudenmukaisuuksia korjataan vähentämällä tärkeysjärjestyksen hännillä olevia menoja ja kohdentamalla rahat uudelleen tärkeämpiin kohteisiin. Näin on nytkin menetelty perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa, jossa nettona valtion velkaantuminen pienenee 47 miljoonalla verrattuna hallituksen esitykseen.

Ranne kertoo, että tällä tavoin ei kuitenkaan korjata vihervasemmiston paisuttamaa kulurakennetta tai julkisen talouden rakenteellista kestävyysvajetta, sillä yksivuotinen talousarvio on tähän huono väline.

Perussuomalaiset esittääkin julkisen talouden korjausliikettä, joka toteutuisi monivuotisella Julkisen talouden suunnitelmalla (JTS)

– Siitä löytyvät tärkeimmät elementit: ei perinteisiä leikkauslistoja, vaan asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen, eli mitä tehdään, ja toiminnan jatkuva parantaminen, eli miten tehdään, Ranne sanoo.

Perussuomalaisen vaihtoehdon mukaan vuotuisia budjetteja ohjaa monivuotinen JTS. Seuraavan vaalikauden 2023–2027 suunnitelman välitavoitteet pitää rakentaa niin, että julkisen talouden velkakestävyys on varmistettu kauden lopussa.

– Tavoitteet saavutetaan kattavalla jatkuvan parantamisen toimintatavalla, jossa sekä eduskunnalla että hallinnolla on omat roolinsa. Eduskunnan tulee laittaa julkisen sektorin tuottamat palvelut tärkeysjärjestykseen. Se tapahtuu tarkastelemalla kriittisesti, mitä ylipäätään kuuluu ja mitä ei kuulu julkisen sektorin, erityisesti valtion tehtäviin, Ranne sanoo.

Polttoaineveroa kevennettävä 254 miljoonaa

Hallituksen tekemät liikkumisen hintaa nostaneet veronkorotukset ovat olleet myrkkyä työnteon kannattavuudelle ja yrityksille. Kun tavaraliikenteestä jopa 90 prosenttia kulkee kumipyörillä, polttoainehintojen korotukset siirtyvät suoraan kuluttajahintoihin. Tämä vaikuttaa ostovoimaan ja suhteellisesti rankaisee eniten pienituloisimpia.

Perussuomalaiset haluaakin pitää liikkumisen kustannukset sellaisina, että eläminen koko maassa – myös maaseudulla – on mahdollista, joten perussuomalaiset esittää polttoaineverojen keventämistä 254 miljoonalla eurolla. Verojen alennus samalla parantaa ostovoimaa, yritysten kannattavuutta ja työllisyyttä.

Tulovero alas, Viron yritysveromalli käyttöön

Suomen hyvinvointi ja valtiontalous nojaavat suomalaiseen työhön ja elinkeinoelämään. Perussuomalaiset haluaakin keventää työn ja yrittämisen verotusta. Perussuomalaiset esimerkiksi keventäisi tuloverotusta 145 miljoonalla ja siirtyisi Viron veromallin selvittämisestä kyseisen veromallin kokeiluun.

Viron veromallissa yrityksen kassaan jätettyä tulosta ei verotettaisi, vaan verotus tapahtuisi vasta siinä vaiheessa, kun yrityksestä nostetaan varoja ulos. Samassa yhteydessä perussuomalaiset suosittelee harkitsemaan YEL-velvollisuuden alarajan korottamista.

Perussuomalaiset myös höllentäisi osakesäästötilin rajoituksia. Yksityishenkilöille sallitun osakesäästötilin talletusten yläraja on nykyisin 50 000 euroa. Perussuomalaisten mielestä osakesäästötilin ylärajaa tulisi korottaa reilusti esimerkiksi 100 000 euroon ja samassa yhteydessä sallia tilin sisällä myös sijoitusrahasto-osuuksiin tehtävät sijoitukset. Tämä ohjaisi suomalaisia kotitalouksia nostamaan säästämisastettaan, hajauttamaan sijoituksiaan nykyistä paremmin ja vahvistaisi suomalaisten yritysten pääoman saatavuutta ja investointeja.

Tutustu koko perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin täällä.

SUOMEN UUTISET