Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti kannustaa tekemään työtä ja yrittämään. Perussuomalaisessa mallissa suomalainen voittaa aina, sillä vaihtoehtobudjetin mukaiset taloudelliset yhteisvaikutukset jättävät enemmän rahaa käteen kaikissa kotitalouksissa. – Ostovoima vahvistuu, kun valtiovalta ei päätä ihmisten puolesta mitä heidän rahoillaan tehdään, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo.

Suomen hyvinvointi ja valtiontalous nojaavat suomalaiseen työhön ja elinkeinoelämään.

Suomalaisen työn ja yrittäjyyden puolustaminen onkin vahvasti esillä perussuomalaisten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa. Talouden kestävyyden turvaamiseksi tarvitaan lisää suomalaista työtä, yrityksiä ja teollisuutta.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa kevennetään työn ja yrittämisen verotusta ja samalla ohjataan suomalaisia kotitalouksia säästämään.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoo, että perussuomalainen vaihtoehto jättää enemmän rahaa ihmisille itselleen.

– Ostovoima vahvistuu, kun valtiovalta ei päätä ihmisten puolesta mitä heidän rahoillaan tehdään.

Työtuloista enemmän työn tekijälle

Perussuomalaiset esittää tuloveron keventämistä 145 miljoonalla. Perussuomalaiset myös siirtyisi Viron yritysveromallin selvittämisestä kyseisen veromallin kokeiluun.

Viron veromallissa yrityksen kassaan jätettyä tulosta ei verotettaisi, vaan verotus tapahtuisi vasta siinä vaiheessa, kun yrityksestä nostetaan varoja ulos. Samassa yhteydessä perussuomalaiset suosittelee harkitsemaan YEL-velvollisuuden alarajan korottamista.

Perussuomalaiset korottaisi työtulovähennystä, joka lisäisi työllistymisen kannustimia etenkin pienituloisimmilla. Korkeamman työllisyyden lisäksi työtulovähennyksen korottaminen tarkoittaisi työssä käyville enemmän käteen jäävää rahaa ja samalla sosiaalitukien tarve pienenisi. Perussuomalaisten mielestä 151 miljoonan euron sijoittaminen työtulovähennyksen korotukseen ei siis olisi budjettivaikutukseltaan näin suuri, kun dynaamiset vaikutukset otetaan huomioon.

Ammattidieselin verotuki käyttöön

Perussuomalaiset esittää ammattidieselin käyttöönottoa, jossa ammattiliikenteelle palautettaisiin tietty osa dieselkuluista. Perussuomalaiset katsoo, että tämä parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja voisi samalla vaikuttaa myös kuluttajahintoihin laskevasti.

Suomessa dieselin polttoainevero on Euroopan korkeimpia ja jo kahdeksassa Euroopan maassa on käytössä järjestelmä, jossa kuljetusyritys saa maksupalautusta tankatusta polttoaineesta. EU sallii ammattidieselin käytön ja esimerkiksi Ranska palauttaa ammattiliikenteelle yli 11 senttiä litraa kohden.

Kansankapitalismia perussuomalaiset vahvistaisi höllentämällä osakesäästötilin rajoituksia. Yksityishenkilöille sallitun osakesäästötilin talletusten yläraja on nykyisin 50 000 euroa. Perussuomalaisten mielestä osakesäästötilin ylärajaa tulisi korottaa reilusti esimerkiksi 100 000 euroon ja samassa yhteydessä sallia tilin sisällä myös sijoitusrahasto-osuuksiin tehtävät sijoitukset. Tämä ohjaisi suomalaisia kotitalouksia nostamaan säästämisastettaan, hajauttamaan sijoituksiaan paremmin ja samalla vahvistaisi suomalaisten yritysten pääoman saatavuutta ja investointeja.

Kaikki erilaiset kotitaloudet voittaisivat

Perussuomalaisessa vaihtoehdossa suomalainen voittaa aina, sillä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti jättää kaikille kansalaisille enemmän rahaa käteen, kaikissa tuloluokissa.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on esitelty budjetin mukaiset taloudelliset yhteisvaikutukset erilaisissa suomalaisissa kotitalouksissa. Esimerkiksi kahden aikuisen kotitalous, jossa on lapsia, saa perussuomalaisten vaihtoehdossa 319 euroa vuodessa enemmän käteen kuin hallituksen esityksessä. Yhden hengen taloudessa lisäys on 90 euroa, yksihuoltajataloudessa 122 euroa ja lapsettoman parin kotitaloudessa 220 euroa.

Tutustu koko perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin täällä.

SUOMEN UUTISET