Hallituspuolueiden edustajat syyttivät perussuomalaisia sydämettömiksi ja epäinhimillisiksi eduskunnassa eilen perussuomalaisten ja Liike Nytin tekemästä välikysymyksestä käydyssä keskustelussa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne vastasi, että perussuomalaisten tärkeysjärjestyksessä suomalaiset menevät kaiken muun edelle.

– Me perussuomalaiset asetamme kaikenikäisten suomalaisten, meidän lastemme, hyvinvoinnin ja turvallisuuden muiden maiden edelle. Suomen rahat eivät riitä kaikkein tärkeimpään, Suomesta ja suomalaisista huolehtimiseen, jos emme pistä asioita tärkeysjärjestykseen, sanoi perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne.

Systeemi romahtaa, jos sitä kuormitetaan liikaa

Ranne kuvasi hyvinvointiyhteiskuntaamme luonteeltaan vakuutukseksi. Useat maksavat kohtuullisesti, jotta harvat eivät joutuisi kohtuuttomiin vaikeuksiin, kun vahinko sattuu. Myös uusi vakuutuksenottaja on oikeutettu korvaukseen. Systeemi toimii, jos maksajia on riittävästi. Toisaalta mitä enemmän niitä korvauksia maksetaan, sitä kalliimpi on se vakuutus.

– Marinin hallitus valmistelee maahanmuuttolainsäädäntöön muutoksia, jotka osoittavat täydellistä systeemiajattelun puutetta. Mikä tahansa systeemi nimittäin romahtaa, jos sitä kuormitetaan liikaa. Vielä pahempaa on hallituksen pyrkimys yhteiskuntaan, jossa edunsaajat päättävät vähemmistöksi hupenevien maksajien maksutaakasta. Lopulta tämä hyvinvointisysteemi romahtaa, vakuutusyhtiö menee konkurssiin.

Tulijat eivät maailmasta lopu

Ranteen mukaan perheenyhdistämisen helpottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalaisten veronmaksajien ylläpitämään vakuutukseen hakemalla haetaan ulkomailta aina vain lisää edunsaajia — edunsaajia, jotka eivät pysty maksamaan vakuutusmaksua mutta tarvitsevat korvauksia mahdollisesti koko ikänsä. Tässä systeemissä ei ole mitään menojarrua, sillä tulijat eivät maailmasta lopu. Esimerkiksi afganistanilaisten väkiluku kasvaa sadalla hengellä tunnissa.

– Perheenyhdistämisen perusteella maahan tulevalle henkilölle numero 30 001 tai 100 001 ei voitaisi sanoa, että ei enää. Paitsi että jossain vaiheessa on pakko, koska systeemi on romahtanut. Yksilöiden oikeuksista huolehtiessaan vastuullinen päättäjä ajattelee nimenomaan sen systeemin kestävyyttä, sillä yksilöllä voi olla vain juuri niin paljon oikeuksia kuin systeemi kestää, Ranne huomautti.

Hallitus elää omaa todellisuuttaan

Ranne kuvaili, miten hallitus ajaa lukuisia kehityskulkuja, joista yksikin riittäisi romuttamaan maamme talouden turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden: sote-uudistus, vihreä siirtymä, julkisen talouden paisuttaminen, EU:n yhteisvastuu, tehoton kehitysapu, haitallinen maahanmuutto, perheiden rajoitukseton yhdistäminen.

– Me perussuomalaiset olemme puhuneet esimerkiksi sote-uudistuksen ja vihreän siirtymän aiheuttamista kasvavista kustannuksista ja investointien ongelmista viimeiset kaksi ja puoli vuotta. Olemme myös esittäneet korjaustoimia julkisen talouden korjaamiseksi — palveluiden priorisointia, hukan poistamista, prosessien tehostamista, tuottavuuden parantamista — mutta hallitus ei kuitenkaan kuuntele kuin korkeintaan sosiaalista mediaa, se elää omaa todellisuuttaan.

Talous ei kestä hallituksen politiikkaa

Mutta voisiko eduskunta kuunnella Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajaa Mikael Collania, Ranne kysyy:

– Collan käsittelee käytännössä jokaista esittämäämme korjausehdotusta talousvaliokunnalle 12.10. antamassaan asiantuntijalausunnossa. Hän toteaa muun muassa: ”On tärkeää lähteä hyvissä ajoin kokonaisvaltaisesti priorisoimaan julkisen sektorin tuottamia palveluita ja kriittisesti tarkastelemaan, mitkä palvelut, suoritteet ja tehtävät kuuluvat ja mitkä eivät kuulu Suomen julkisen sektorin tehtäviin.” Kyse ei liene siitä, että Collan paljastuisi tässä perussuomalaiseksi, vaan kyse on kaikkien käytettävissä olevien tosiasioiden ja niihin perustuvien korjauskeinojen tunnistamisesta ja tarjoamisesta käyttöön.

– Suomen talous ei kestä hallituksen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa, julkisten menojen ja vastuiden paisuttamista suomalaisten kannalta toisarvoisilla asioilla. Meidän on keskityttävä suomalaisten välitöntä hyvinvointia, turvallisuutta ja maan taloudellista elpymistä tukevaan politiikkaan. Istuva hallitus ei sellaiseen kykene eikä edes halua, Ranne päätti.

Suomen Uutiset