Puolet kaikista suomalaisista on tyytymättömiä tai ei kerro kantaansa Ylen ohjelmiin ja palveluihin. Kuppi on erityisen kumollaan perussuomalaisilla, sillä Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan 73 prosenttia puolueen kannattajista on saanut tarpeekseen Ylen annista.

Maaseudulla tyytymättömyys Ylen ohjelmatarjontaan on kasvanut vuodessa 12 prosenttiyksikköä. Kielteisesti julkisen palvelun mediaan suhtautuu nyt jo 58,5 prosenttia maaseutumaisten kuntien asukkaista.

Kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa noin puolet vastaajista kokee MT-gallupin mukaan saavansa vastinetta Yle-verolle. Miehet ovat hieman tyytyväisempiä Yleen kuin naiset, ero on pari prosenttiyksikköä.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 61 prosenttia on tyytyväisiä Yleen ja maaseutumaisissa kunnissa asuvista 31 prosenttia eli ero on 30 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten mitta täysi

Kun gallupin tuloksia tarkastellaan puoluekannoittain, ero perussuomalaisten ja muiden puolueiden välillä on merkittävä. Perussuomalaisista 73 prosenttia on tyytymättömiä Yleen ja 22 prosenttia tyytyväisiä. Viisi prosenttia ei ilmoita kantaansa.

Muissa puolueissa tyytyväisten osuus ylittää 50 prosentin riman. Tyytyväisimpiä Yleisradioon ovat vihreiden, vasemmistopuolueen ja sosialidemokraattien kannattajat.

MT-gallupin kyselyn toteutti Kantar TNS Agri ja siinä kysyttiin lokakuun puolivälissä ”Saatko Ylen ohjelmista ja palveluista mielestäsi riittävästi vastinetta maksamallesi Yle-verolle?” Otos oli runsaat tuhat henkilöä ja koko vastaajajoukon vastausten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

SUOMEN UUTISET