Joka kymmenes murha Ruotsissa liittyy tavalla tai toisella kunniaväkivaltaan, mutta hyssyttely jatkuu. Jos joku uskaltaa avata suunsa, islamofobian leimakirves heilahtaa herkästi. Kunniaväkivalta kasvaa edelleen ja maahanmuuton myötä, kirjoittaa aikakauslehti Kvartal.

Tammikuussa 19 vuotta sitten Uppsalassa ammuttiin 26-vuotias Fadime Sahindal. Ampuja oli Fadimen oma isä, jonka mielestä tytär oli loukannut perheen ja suvun kunniaa. Muistotilaisuuteen saapui 2 000 ihmistä ja se välitettiin suorana mediassa. Kunniamurhat nousivat hetkeksi julkiseen keskusteluun, kunnes ongelma katosi tai tungettiin kansankodin nurkkahämärään.

Hiljaisuus kunniamurhien ympärillä johtuu hyväuskoisuudesta, siitä että ei tuomitse ketään, jottei itse joutuisi stigman silmään, tuomituksi. Kyvyttömyys tai haluttomuus tunnistaa kunniamurhien syitä takaa sen, että virallinen Ruotsi vaikenee ongelmasta.

Passiivisuuden myötä sorto kasvaa, kun Ruotsiin saapuu yhä enemmän väestöä alueilta, joissa kunniamurhat ovat perinteinen ja traaginen osa arjen todellisuutta. Huomattava on sekin, että kunniaväkivaltaa esiintyy useissa uskonnollisissa ja uskonnottomissakin yhteisöissä.

– Paradoksaalista kyllä moderni tekniikka mahdollistaa perinteisten rakenteiden säilymisen. Internet, Facebook, Skype, sms, halvat puhelut ja lentomatkat tarkoittavat sitä, että maahanmuuttaja voi olla jatkuvassa yhteydessä sukuun ja ystäviin lähtömaassaan, kirjoittaa Per Brinkemo Kvartal-aikakauslehdessä.

Yhteiskunnan normit eivät kelpaa klaaneille

Artikkelissa haastateltu yliopistonlehtori Devin Rexvid näkee ongelman kasvavan edelleen. Valtio ei kykene toimiin, joilla kunniakulttuuri voitaisiin pysäyttää ja kitkeä, sillä perinne jatkuu lapsi- ja pakkoavioliittojen myötä. Ja koska massamuutto jatkuu, sekin osaltaan heikentää väestön halua ja mahdollisuuksia omaksua vallitsevan yhteiskunnan normeja.

Kunniaväkivallan uhreja puolustavan Gapf-järjestön (Glöm aldrig Pela och Fatime) aktivisti Omar Makram jakaa synkän tilannekuvan:

– Kunniaväkivalta ja painostus ovat kasvaneet viime vuosina, ja näkemyksemme mukaan kasvu valitettavasti jatkuu lähivuodet.

– Uusien jäsenten tuottaminen alleviivaa klaanin voimaa, valtaa ja elinvoimaisuutta. Klaanin yhteiskuntajärjestys murentuu, jos naiset ovat seksuaalisesti itsenäisiä. Siksi naisten itsenäinen käyttäytyminen on vakava rikos, joka pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Ketjuin heikoin lenkki pitää poistaa muiden suojelemiseksi, analysoidaan kunniaväkivallan ydintä Kvartalissa.

”Vasemmisto ja myötäjuoksijat vastuussa naisten sorrosta”

Ruotsidemokraatteja lähellä oleva Samtiden-sivusto näkee, että nimenomaan vasemmisto ja sen liberaalit myötäjuoksijat ovat vastuussa nuoriin naisiin kohdistuvasta lisääntyvästä väkivallasta. Kyseiset tahot väheksyvät ongelmaa ja vertaavat sitä ruotsalaisten keskinäiseen väkivaltaan.

Samtiden muistuttaa, että Pohjoismaissa naisten itsemääräämisoikeudella on vanhat ja vakaat perinteet. Edes keskiajalla pohjoisen ankarissa oloissa ei tunnettu koko kunniamurhan käsitettä. Julkaisussa esiin nostettu historian professori Yvonne Hirdman pitääkin mielipiteitä eri kulttuurien samanarvoisuudesta ”hiuksia nostattavana lausuntona ja perverssinä käsityksenä tasa-arvosta”.

Ruotsin toivo onkin Samtidenin mukaan ruotsidemokraattien ja kokoomuksen hallitusyhteistyössä vaalien jälkeen, jonka myötä kunniaväkivallan uhreilla on viimeinkin toivoa paremmasta ja tasa-arvoisesta tulevaisuudesta.

SUOMEN UUTISET