Monissa Euroopan maissa koronavirustartunnat painottuvat suhteellisen korkeiksi etnisissä vähemmistöryhmissä. Tarkkaa tilastotietoa ei ole saatavilla kaikista maista, koska etniset tilastot ovat paikoin kiellettyjä. Ikävään kehitykseen halutaan kuitenkin vastauksia, jotta ongelmaan voi pureutua.

Talouslehti Financial Timesin ilmaisessa artikkelissa nostetaan esille, että Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden henkilöiden keskuudessa koronavirustartunnat ovat väestönosaan nähden koholla. Euroopan lisäksi Yhdysvalloissa on huomattu vastaava kehitys.

Sosiaalinen etäisyys vaikea ylläpitää

Lehti kirjoittaa, että monet kyseisten vähemmistöryhmien elinolot voivat selittää suhteellisesti suuria tartuntamääriä. Lähi-idässä ja Afrikassa on korkea perhekeskeinen kulttuuri. Monet lähiomaiset asuvat saman katon alla ja usein varsin ahtaasti.

Toiseksi he työskentelevät usein sosiaalisesti aktiivisissa palveluammateissa – esimerkiksi linja-autonkuljettajina. Näissä työtehtävissä on vaikeaa ylläpitää tiukkaa sosiaalista eristäytymistä.

Viestinnälliset haasteet

Toinen mahdollinen merkittävä syy on varsin yksinkertainen: kyseiset henkilöt eivät ole tarpeeksi tietoisia pandemian vaaroista. Asuinmaan äidinkieli ei ole välttämättä riittävää, jolloin median tiedottaminen ei tavoita heitä. Kielimuuri voisi selittää sen, etteivät henkilöt seuraa esimerkiksi uutisia ja viranomaisten tiedotuksia.

Sen sijaan etnisen taustan ei uskota lisäävän riskiä saada koronavirustartuntaa.

Henri Alakylä