Huoltovarmuus ja omavaraisuus ovat yksi tärkeimpiä asioita. Nyt tarvitaan merkittäviä parannuksia elintarvikkeiden huoltovarmuuteen.

– Jos tällaisena aikana ei huolehdita kotimaisesta elintarviketuotannosta, niin ei niitä kotimaisia elintarvikkeita välttämättä ole saatavilla sitten jos meillä on todellinen kriisi päällä. Kriisin aikana kun voi käydä niin, ettei myöskään ulkomailta saada mitään. Täällä pohjolassa meren takana voi helposti tulla nälkä ja vilu, perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen muistuttaa.

Suomessa maatalousyrityksiä ajetaan alas, kun tuotantokustannusten hinnat karkaavat. Viime vuonna lopetti 1 197 maatilaa.

– Se on paljon. Se on valtavan paljon, Reijonen sanoo.

Kustannukset nousseet rajusti

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa lannoitteet maksoivat yli kaksinkertaisesti, energia kolmanneksen ja rehut yli viidenneksin kuin vuotta aikaisemmin.

– Mitä rajummin kuljetus- ja tuotantokustannukset nousevat, sitä todennäköisemmin ruoka tulee ulkomailta, kun suomalaiset maatalous-, elintarvike- tai kuljetusyrittäjät joutuvat ajamaan toimintojaan alas tai kokonaan lopettamaan kannattamattomina yhä kohoavien energian ja polttoaineiden hintojen takia.

– Me päättäjät olemme tässä avainasemassa. Ne päätökset mitä me täällä teemme vaikuttaa siihen, kannattaako Suomessa enää yrittää ja kannattaako Suomessa kasvattaa ja tuottaa kotimaista ruokaa, Reijonen huomauttaa.

Sota lisännyt omavaraisuuden tarvetta

Suomen huoltovarmuuden kannalta on äärettömän tärkeää, että ruokahuolto toimii. Kotimainen ruoantuotanto on tässä tärkeässä roolissa. Ukrainan ja Venäjän välinen sota on lisännyt entisestään omavaraisuutemme tarvetta.

– Maatalousyrittäjiltä tulleen palautteiden perusteella on välillä ollut vaikeuksia saada huoltoon tarvittavia osia ym. tarvikkeita esimerkiksi maitotiloilla, Reijonen kertoo.

– Monet tarvikkeet ja huoltoon tarvittavat osat tulevat ulkomailta. Myös korona on omalta osaltaan vaikuttanut esimerkiksi varaosien saantiin. Suomessa ei välttämättä varastoida erilaisia maatalouden tarvitsemia tarvikkeita kovinkaan isoja varastoja, vaan niitä tilataan tarvepohjaisesti.

Tilojen voitava toimia poikkeusoloissa

Tulevaisuudessa kotimaisen maatalouden rooli tulee vain korostumaan. Huoltovarmuudessa on otettava huomioon, että tilat pystyvät toimimaan poikkeustilanteissa ja varmuusvarastot ovat kunnossa.

– Sotatila Euroopassa muuttaa myös huoltovarmuuden ja varmuusvarastojen tarvetta. Nykytekniikan toimivuus esimerkiksi lypsytiloilla on pystyttävä varmistamaan poikkeustilanteissakin, Reijonen huomauttaa.

Reijonen teki ministerille kirjallisen kysymyksen, kuinka Suomi on muuttanut varautumistaan maatilojen huoltovarmuuden osalta esimerkiksi lypsytilojen huoltojen yhteydessä tarvittavien teknisten osien saatavuuden osalta.

SUOMEN UUTISET