Yritysten toimintakyvyn kannalta hyvässä kunnossa oleva tieverkko on perusedellytys, joka mahdollistaa niin raaka-aineiden kuin tuotteidenkin liikkumisen ympäri vuoden. – Samalla se nostaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, kansanedustaja Ari Koponen muistuttaa.

Alkutuotannon kuljetukset ovat myös täysin riippuvaisia alemmasta tieverkosta ja yksityisteistä.

— Hallituksen pitäisi ymmärtää, että teiden huono kunto vaarantaa teollisuuden kilpailukyvyn lisäksi myös kuljettajan ja kuljetusten turvallisuuden. Suomalainen teollisuus on kaukana markkinoista, minkä vuoksi meidän pitää tehdä toimia, jotka parantavat teollisuuden kilpailukykyä, Ari Koponen sanoo.

Liikenne on 8 miljardin euron rahasampo

Suomessa kerätään EU-maista kolmanneksi eniten veroja autoa kohden. Keskimääräinen vuosittainen autoiluun liittyvä verokulu per auto on Suomessa 2 523 euroa. Liikenteestä saatu verotuotto on merkittävästi suurempi kuin esimerkiksi tulovero palkoista ja eläkkeistä.

Valtio kerää autoilusta veroja moninkertaisesti sen summan, mitä se tarvitsee tieverkon ylläpitämiseen. Koponen pohtiikin, mihin suuri osa kerätyistä veroeuroista katoaa, sillä tien kunnostamiseen rahaa ei ainakaan kokonaisuudessaan laiteta.

— Liikenne on valtiolle 8 miljardin euron rahasampo. Silti tiestön päällystystöihin on varattu tänä vuonna vain 170 miljoonaa euroa, millä saadaan noin 2 500 kilometriä uutta pintaa. Väyläviraston mukaan maanteitä pitäisi päällystää vuosittain 3 500-4 000 kilometriä, jotta tiestön kunto ei heikkene.

– Suomessa autoilusta saatuja verotuloja ei ole korvamerkitty liikenteen ja samalla teollisuuden hyväksi, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Mihin nämä loput rahat häviävät?Koponen kysyy.

SUOMEN UUTISET