Kansanedustaja Minna Reijonen haluaa hallituksen ottavan ohjelmassaan ja hiilineutraalisuustavoitteissaan huomioon myös tiestön kuntoa parantamalla saavutettavissa olevat päästövähennykset. Reijonen muistuttaa, että huonokuntoisilla teillä on suuri vaikutus polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin.

Suomi on pitkien etäisyyksien ja tärkeiden maantieyhteyksien maa. Tiestön toimivuus ja maanteiden hyvä kunto ovat edellytyksiä maan toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Suomen tavaraliikenteestä 85 % kulkee maanteillä kumipyörillä. Kuljetuksissa tieverkko on aina osa kuljetusta, koska sekä alku- että loppupäässä raaka-aineet pääsääntöisesti lähtevät teitä pitkin ja jakelu tapahtuu teitä pitkin.

– Myös kriisitilanteissa tieverkko on ylivoimainen verrattuna raide-, lento- tai vesiväyliin, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Raideliikenne ei kumipyöriä korvaa

Raideliikenteellä ei ole tulevaisuudessakaan mahdollista korvata kumipyöräliikennettä, koska raiteita ei ole järkevää eikä mahdollista rakentaa kaikkiin tarpeellisiin kohteisiin. Vertailuna voi käyttää maantieverkon 77 925 kilometrin pituutta verrattuna rataverkon 5 924 kilometrin pituuteen. Kokonaisuudessaan valta- ja kantateitä, seutu- ja yhdysteitä, katuja ja yksityisteitä on Suomessa 480 000 kilometriä.

– Teiden kunnossapito on myös ilmastoteko, muistuttaa Reijonen.

Polttoaineen kulutus voi kasvaa jopa 10 prosenttia

Polttoaineen kulutus kasvaa merkittävästi teiden päällysteiden epätasaisuuden, päällystevaurioiden ja urien takia mm. vierintävastuksen suurentuessa. Vierintävastuksella on suuri merkitys raskaiden ajoneuvojen kulutukseen. Päällysteiden epätasaisuus voi kasvattaa polttoaineen kulutusta jopa 10 %. Näin ollen jo hiilidioksidipäästöjen vähentämisen takia teiden korjausvelka pitäisi saada purettua.

– Tiestön kuntoon tulee kiinnittää huomiota myös pienempien teiden, kuten 3-5-numeroisten teiden, osalta. Pienillä teillä liikkuu paljon raskasta kalustoa, toteaa Reijonen.

Päästöt vähenisivät jopa 5 prosenttia

Kuljetusyritysten edunvalvojan SKALin tilaama selvitys osoittaa, että vuosittain ajetaan 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä raskailla ajoneuvoilla huonokuntoisilla teillä. Pelkästään nykyistä tasaisemmalla tiestön pintakunnolla olisi saavutettavissa viiden prosentin päästövähenemä.

Reijosen asiasta jättämässä kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, miten hallitusohjelmassa ja hallituksen hiilineutraaliustavoitteessa on huomioitu päästövähennykset, jotka ovat saavutettavissa tiestön kuntoa parantamalla.

– Mielenkiinnolla jään odottamaan ministerin vastausta tähän asiaan, sanoo Reijonen.

Suomen Uutiset