Liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat ovat jättäneet eriävän mielipiteensä valtion talousarviosta. Näin heikossa taloustilanteessa, jossa valtion talouden nähdään pysyvän alijäämäisenä tulevinakin vuosina, on perussuomalaisten mielestä väärin ohittaa suomalaisten etu ilmastoideologian nimissä.

Hallitus on jatkamassa kiivasta ilmastopolitiikkaansa, jossa rahaa riittää vihreisiin hankkeisiin samalla kun kansalaisten arkiset menot jatkavat kasvuaan.

– Toisin kuin hallituspuolueilla, perussuomalaisen politiikan lähtökohtana on aina suomalaisten kansallinen etu, kansanedustaja ja perussuomalaisten liikenne- ja viestintävaliokunnan valiokuntavastaava Sheikki Laakso toteaa.

– Valitettavasti hallituksella ei ole minkäänlaista kiinnostusta hellittää ilmastoideologiastaan, vaikka merkittävä osa suomalaisista on taloudellisesti hyvin tiukoilla. Tämä näkyy selvästi myös valtion liikennebudjetin arvovalinnoissa.

Väylämaksu rasitteena kotimaisille yrityksille

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää erikoisena sitä, että lähes kaikissa talousarvion toimenpiteissä ilmastovaikutukset määrittävät päätösten suunnan. Taustalla on hallituksen vaatimus Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

– Kärsijöinä ovat suomalaiset ja suomalainen elinkeinoelämä, jolle hallitus aiheuttaa suoranaista kilpailukykyhaittaa, kansanedustaja Jouni Kotiaho lataa.

Kilpailukyvyn alentumaa lievittämään valiokuntaryhmä ehdottaa väylämaksujen poistoa kokonaisuudessaan.

– Tämä ei täysin ratkaisisi kilpailukykyongelmaa, mutta se parantaisi kotimaisten yritysten asemaa kovassa kilpailuasetelmassa, erityisesti merenkulussa, Kotiaho jatkaa.

Niin korkea sähkön hinta kuin polttoaineverot ja niiden korotuksetkin ovat huomattava rasite yritysten taloudelle.

– Juuri tähän väylämaksun poisto toisi merkittävää helpotusta, Kotiaho jatkaa.

Hallitus hyväksyy väyläverkoston rapautumisen

Suomen tiestön korjausvelka on eri asiantuntijatahojen ennusteiden mukaan kasvamassa tulevina vuosina entisestään. Korjausvelka alkaisi pienentyä, mikäli sovitut euromääräiset tasokorotukset tehtäisiin väylänpidon rahoitukseen liikenteen parlamentaarisen ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

– Tähän hallitus ei kuitenkaan ole ryhtymässä, kansanedustaja Petri Huru harmittelee.

– Seuraavan eduskunnan tulisikin mielestämme sitoutua pitkäjänteiseen liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen aina metsätieverkostoa myöten.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä on ajanut myös monen asiantuntijatahon kannattamaan ammattidieselin käyttöönottoa.

– Näyttää siltä, että ammattidiesel on viimein päätymässä valiokunnan asiakirjoihin, Laakso toteaa tyytyväisenä.

– Valitettavasti hallitus kuitenkin nostaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta tulevina vuosina. Meidän linjamme on, että se tulisi poistaa kokonaan, Laakso sanoo.

Suomen Uutiset