Suomen pääministeri Sanna Marin on matkustanut loppuviikoksi Yhdysvaltoihin osallistuakseen maailman mahtihenkilöiden harvalukuisessa joukossa huippusalaiseen Bilderberg-tapaamiseen. Pääministeri tiedotti reissusta ensin Instagram-tilillään, mutta ei avannut tarkemmin matkan tarkoitusta tai syytä. Marin ei myöskään maininnut, keitä henkilöitä hänen on tarkoitus tavata. Bilderberg-kokoustamiseen Marin sai kuitenkin sopivasti tukea Yleisradiolta, joka tapojensa mukaisesti kiirehti julkaisemaan kritiikittömän ja intoa hehkuvan ylistysartikkelin. Tapahtuman viattomuutta vakuuttelemaan Yle nostaa oman korkeimman pomonsa – joka on myöskin Bilderbreg-vieras.

Eilen illalla asiaan saatiin hieman lisävalaistusta valtioneuvoston kanslian (VNK) tiedotteessa, jonka mukaan pääministeri Sanna Marin vierailee Washingtonissa 2.–4.6.2022 osallistuakseen Bilderberg-ryhmän tapaamiseen. Kokouksen tarkoituksena on epävirallinen ja luottamuksellinen ajatustenvaihto johtavien eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten poliitikkojen, toimittajien, tutkijoiden, yrityselämän edustajien ja asiantuntijoiden kesken.

Kuten VNK esittää, Marinin kokoustaminen on epävirallinen ja hän osallistuu Bilderberg-konventtiin yksityishenkilönä, vaikka onkin saanut tilaisuuden päästä mukaan valtiollisen asemansa vuoksi.

VNK:n tiedotteesta ei selviä, kuka vastaa pääministerin matkakuluista. Bilderberg-kokouksiin on Suomesta kuitenkin osallistunut ministereitä aiemminkin, jolloin matkat ovat menneet valtion piikkiin. 2010-luvun alussa pääministerinä toiminut Jyrki Katainen (kok.) on perustellut matkakulujen kattamista veronmaksajien piikkiin näin:

– Oikeastaan sen takia, kun sinne kuitenkin kutsutaan ministerin asemassa. Ne ovat erittäin antoisia seminaareja ja keskusteluja, joihin kannattaa osallistua jos vain suinkin on mahdollisuus.

Osallistujista ei tiedetä eikä tiedoteta etukäteen

Bilderberg-kokouksia on järjestetty 1950-luvun alusta saakka. Nimi tulee vuoden 1954 ensimmäisestä tapaamisesta, joka järjestettiin Alankomaissa Bilderberg-hotellissa. Kokoukseen osallistujia on myös kutsuttu Bilderberg-seuraksi tai Bilderberg-ryhmäksi.

Mukaan kutsutaan vuosittain vain noin 130 eliitin edustajaa maailmalta, joiden joukossa on poliittisia johtajia ja asiantuntijoita teollisuudesta, yritysmaailmasta, rahoituksesta, korkeakouluista ja tiedotusvälineistä.

Alusta saakka Bilderberg-kokoukset ovat näyttäytyneet salamyhkäisinä, sillä esimerkiksi medialla ei ole vapaata pääsyä mukaan. Näin julkisuuteen ei päädy tietoa kokouksessa käytyjen keskustelujen sisällöstä saati siitä, kuka on esittänyt ja mitä. Ylipäätään etukäteen ei ole tiedossa, keitä kokoukseen edes osallistuu.

bilderbergmeetings.org-sivun mukaan kokouksien tarkoitus on tarjota foorumi epävirallisille keskusteluille Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisen vuoropuhelun edistämiseksi. Noin kaksi kolmasosaa osallistujista tulee Euroopasta ja loput Pohjois-Amerikasta.

Bilderberg-kokouksissa noudatetaan Chatham House -sääntöä, jonka mukaan osallistujat voivat vapaasti käyttää kaikkia saamiaan tietoja, mutta alkuperäisen puhujan tai muiden keskusteluun osallistujien henkilöllisyyttä tai sidoksia ei saa paljastaa.

bilderbergmeetings.org-sivun mukaan kokouksen yksityisen luonteen ansiosta osallistujat osallistuvat yksityishenkilöinä eivätkä millään virallisella ominaisuudella.

Hämmentävä keitos salailua ja näennäistä avoimuutta

Kaiken kaikkiaan Bilderberg-kokoukset ovat hämmentävä keitos valtiollista, hallinnollista ja rahamaailman yhteensulautumista, joka tapahtuu näennäisesti julkisuudessa, mutta jonka yksityiskohdista kenelläkään ei ole mahdollisuutta saada tietää – ei varsinkaan veronmaksajilla, joiden asioista päättävät valtioiden johtajat kokouksiin osallistuvat.

Bilderberg-kokouksissa ei ole etukäteen annettua yksityiskohtaista esityslistaa, kokouksissa ei ehdoteta tai äänestetä mitään päätöslauselmia, eikä kokouksen jälkeen ole luvassa poliittisia lausuntoja. Näin on toimittu aina ja toimitaan myös jatkossa.

Epävirallisuudesta huolimatta kokouksiin osallistujien keskenään sopimat tai esittelemät ajatukset saattavat konkretisoitua myöhemmin valtiollisina politiikkatoimina, päätöksentekomalleina tai muina hankkeina, joilla on syvällinen vaikutus yhteiskuntaan.

Bilderberg-ryhmää tutkinut apulaisprofessori Ian Richardson Tukholman yliopistosta on katsonut, että bilderbergilaisilla on ollut suuri merkitys esimerkiksi yhteisvaluutta euron synnyssä.

– Jos katsomme vuosikymmeniä taaksepäin sekä myöhemmin Euroopan unioniin ja rahaliittoon, Bilderberg on ollut kehityksessä vahvasti mukana, Richardson sanoo Ylen MOT:n kasaamassa Maailmanherrojen salaseura -ohjelmassa.

Mitä salaisemmin suuria hankkeita valmistellaan, sitä ongelmallisemmalta maailman eliitin kokoustaminen alkaa näyttää hallinnon avoimuuden ja luottamuksen näkökulmasta.

Demokratiaan ja avoimeen kansalaisvaikuttamiseen länsimaissa perinteisesti kuuluu se, että yhteiskunnalliset päätökset ja niiden valmistelu tapahtuvat avoimessa prosessissa, jossa etukäteen kuullaan kansalaisryhmiä sekä niitä tahoja, joihin valmisteilla olevat päätökset tulevat vaikuttamaan. Ylipäätään asioiden salailu ei koskaan voi lisätä luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan.

Vetoa eliitin suihkuseurapiireihin

Pääministeri Marin näyttää tuntevan vahvaa vetoa maailman eliitin suljettuihin suihkuseurapiireihin, sillä Marin kuuluu myös maailman talousfoorumin (WEF) alaisuudessa toimivaan nuorten huippujohtajien globaaliin YGL-verkostoon.

WEF on suuryritysten rahoittama yksityinen säätiö, joka vetää puoleensa silmäätekeviä, rahamiehiä ja nuoria valtiojohtajia ympäri maailmaa. Marinin itsensä ohella WEFiin kuuluu myös esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Myös WEF järjestää vuosittain Sveitsin Davosissa omia kokouksiaan, joihin osallistujat seulotaan tiheällä kammalla, korkeilla pääsymaksuilla sekä muilla etukäteisselvityksillä, joilla varmistetaan osallistujien, korkeiden valtiollisten päättäjien tai virkamieseliitin puhdasoppisuus.

Ristiriitoja on kuitenkin herättänyt se, että vaikka WEFin kokouksissa on tiettävästi kannettu huolta ilmastonmuutoksesta, kokouksiin osallistujat saapuvat usein paikalle yksityislentokoneilla ja helikoptereilla.

Marinin WEF- ja YGL-kytkentöjä leimaa sama salamyhkäisyys kuin Bilderberg-kokouksiakin. Sen enempää Marin kuin Saarikko eivät mainitse YGL-jäsenyyttään valtioneuvoston sidonnaisuusilmoituksessa. Ministerit eivät myöskään ole kommentoineet YGL-jäsenyyttään missään – saati kertoneet sanallakaan julkisuudessa YGL:n kokouksien sisällöstä.

Yllättäen WEF on kuitenkin jo iskenyt lonkeronsa Suomeen. Jo kaksi vuotta sitten valtioneuvosto tiedotti, että WEF, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Helsingin kaupunki aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on digitalisaation, datatalouden ja automaatiokehityksen vauhdittaminen.

Yhteistyön puitteissa hallitus on integroinut WEF-yhteistyöhön mukaan Helsingin kaupungin, johon suunnitellaan lähitulevaisuudessa avattavaksi WEF:n toimipistettä. Osapuolet ovat solmineet yhteistyösopimuksen jo kesällä 2020.

Bilderberg ristiriidassa hallituksen avoimuuslupauksen kanssa

Marinin hengailu kansainvälisissä salaseuroissa on tietynlaisessa ristiriidassa hänen oman hallituksensa hyväksymän viestintästrategian kanssa, jonka mukaan valmistelusta ja päätöksenteosta viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi.

Sosiaalisessa mediassa kansa moittiikin Bilderberg-kokouksiin osallistuvaa pääministeriä avoimuuden puutteesta:

Yleisradio hehkuttaa ylenpalttisesti – totta kai

Toisenlaisen näkökulman Marinin Bilderberg-kokoustamiseen tarjoaa Yleisradio, joka on julkaissut kritiikittömän ja jopa intoa hehkuvan ylistysartikkelin. Marinin matkaa kommentoi Matti Apunen, joka on itsekin vieraillut Bilderbergissä. Apunen on Ylen hallituksen puheenjohtaja ja entinen elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja.

Yleisradion ylimmän pomon pidäkkeetön tuki Bilderbergille herättää muitakin kysymyksiä. Onko rivitason Yle-toimittajalla edes tosiasiallisia mahdollisuuksia kritisoida ulkoparlamentaariseen salaseuraan osallistumista?

Ylen jutun otsikon mukaan vierailu Bilderberg-kokouksessa peräti antaa tilaisuuden korkeatasoisiin kohtaamisiin. Sitä Yle ei tietenkään kerro, keitä henkilöitä on tarkoitus kohdata.

Ylen mukaan Bilderberg-osallistujalistan voi odottaa olevan erittäin korkeatasoinen.

Ylen ylenpalttinen hehkutus jatkuu:

– Suomea ja pääministeri Sanna Marinia kohtaan on nyt erityistä mielenkiintoa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tällä hetkellä maailmassa aktiivisinta. Nato-hakemuksen lisäksi kiinnostusta nostattavat Suomen profiloituminen Eurooppa-neuvostossa, Suomen pandemian kansainvälisesti katsottuna hyvä hoito ja Marinin viimeaikaiset vierailut Kiovassa ja Japanissa, retriitti Saksan liittohallituksen kanssa ja Marinin tapaaminen Intian pääministerin Narendra Modin kanssa.

Edellä oleva teksti on siis julkaistu Yleisradion verkkosivulla. Ylistäminen, intoilu ja korulauseiden viljely kuitenkin muistuttavat lähinnä viestintätoimiston tiedotetta, josta epäilyttävät tai hankalat tosiasiat on siivottu pois.

Ylen puffijutusta jää oikeastaan puuttumaan vain Marinin vankkana tukijana tunnetun demaripoliitikko Jukka Kekkosen kommentti. Mikäli Yle olisi tavoittanut Kekkosen tätä juttua varten, olisi Marinin puoluetoverilta epäilemättä irronnut Bilderberg-matkailua puoltava lausunto tekstin kylkeen.

Suomen Uutiset