Perussuomalaiset kansanedustajat Ville Tavio ja Vilhelm Junnila ovat tänään jättäneet eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa eriävän mielipiteen kehitysapurahoituksen kasvattamisesta.

Valiokunta käsitteli YK:n Agenda2030-ohjelmaa. Tässä yhteydessä muut puolueet totesivat tavoitteekseen kehitysapurahoituksen nostamisen. Muiden puolueiden tavoite on kasvattaa kehitysapurahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Tälle vuodelle jo budjetoitu rahamäärä on 1 245 miljoonaa euroa, joka on arvioidusti noin 0,52 prosenttia BKT:sta.

Lisäksi puolueista vain perussuomalaiset vastusti kansainvälisten ilmastorahastojen kasvattamista. Kansainväliseen vihreään ilmastorahastoon (Green Climate Fund) ollaan tekemässä 25 prosentin korotus.

Entistä tiukemmat reunaehdot

Perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, että kehitysavulla ja ilmastorahastoilla kasvatetaan Suomen valtion velkataakkaa. Käytännössä Suomen huono taloustilanne johtaa siihen, että velkaa otetaan lisää, jos rahoituksen tasoa nostetaan.

– Suomessa elävien köyhien elinoloista huolehtimisen pitäisi olla kehitysavun kasvattamista tärkeämpää, kommentoi ulkoasiainvaliokunnan jäsen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Perussuomalaiset kantavat myös huolta siitä, että kehitysyhteistyörahoitusta ei Suomessa tarkkailla riittävän kriittisesti.

– Jos Suomesta annetaan rahaa kehittyviin maihin, pitää rahankäytön tavoitteiden toteutumiselle asettaa entistä tiukemmat reunaehdot, sanoo ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Vilhelm Junnila.

SUOMEN UUTISET