Eduskunta äänesti perjantaina hallituksen esityksestä laiksi, jonka perusteella maksetaan tukea työstään palkatta koronavirusepidemian takia poissa oleville. Perussuomalaiset toivat esiin lukuisia epäkohtia, joita hallituspuolueet eivät kuitenkaan olleet halukkaita korjaamaan.


Ehdotetun lainsäädännön tavoitteeksi on esitetty tuen maksaminen 1-3-luokkalaisten, erityisen tuen tarpeessa olevien tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhemmille, jotka ovat palkatta poissa töistään hoitaakseen lastaan kotona. Osa perheistä jäi kuitenkin korvauksen ulkopuolelle.

Samaan esitykseen koplattiin korvauksen maksaminen ulkomaalaiselle halpatyövoimalle, joka velvoitetaan karanteeniin kahdeksi viikoksi Suomeen saavuttuaan.

– Suomessa on jo reilut 440 000 työntekijää yt-neuvottelujen kohteena. Miksi hallitus haluaa heidän työllistämisensä sijaan houkutella maatiloille ulkomaista halpatyövoimaa? perussuomalaisten kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen ihmettelevät.

Lasten hyvinvointi jäi toiseksi

Perussuomalaiset esittivät sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lakiesitykseen muutoksia, joilla olisi parannettu vammaisten ja sairaiden lasten vanhempien asemaa.

– Lakiesitys on rajattu niin, että osa tukea tarvitsevista perheistä jää korvausten ulkopuolelle. Esitimme, että korvausten piiriin olisi otettu myös sellaiset vanhemmat, joiden lapsi ei ole perusopetuslain mukaisen pidennetyn oppivelvollisuuden tai erityisen tuen piirissä, mutta tarvitsee silti vammansa tai sairautensa takia vanhempiensa apua. Tämä olisi ollut näiden lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja perustettua myös yhdenvertaisuusnäkökulmasta, Juvonen, Juuso ja Reijonen huomauttavat.

Pykälämuutos ei kelvannut hallitukselle

Perussuomalaisten vetoomusta hallitukselle, jotta myös vammaisten ja sairaiden lasten vanhemmat sekä omaishoitajat olisi lisätty korvauksen saajiin tukivat myös kristillisdemokraatit ja kokoomus.

– Perussuomalaisten muutosesitys olisi taannut tuen kohdistumisen myös sellaisille omaishoitajille, jotka joutuvat jäämään palkatta pois töistä hoidettavansa turvallisuuden vuoksi. Hallituspuolueet vetosivat siihen, että oli tärkeämpää saada muutokset nopeasti voimaan kuin varmistaa, että kaikki tukea tarvitsevat ovat tuen piirissä. Puutteen korjaamiseen ei olisi tarvittu kuin perussuomalaisten sekä valiokunnassa että täysistunnossa esittämä pykälämuutos, jota hallituspuolueet eivät kuitenkaan tukeneet.

Perussuomalaiset toisti esityksen yhteydessä hallitukselle myös ehdotuksensa siitä, että maatilojen työvoimapulaa paikattaisiin mahdollistamalla suomalaisille lomautetuille tai työttömäksi joutuneille kausityön teko huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä ilman, että työttömyyskorvaus laskisi.

SUOMEN UUTISET