Hallituksen lausuntokierrokselta äskettäin palanneessa esityksessä ehdotetaan useista korona-ajan tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista, kuten koronapassista ja koronavilkusta luopumista. Perussuomalaiset on vastustanut koronapassia alusta saakka, sen sijaan kokoomukselle ja päähallituspuolue demareille hyödytön passittaminen oli täysin käypä vaihtoehto vielä muutama kuukausi sitten.

Hallitus tiedotti huhtikuun lopussa esittävänsä luopumista useista korona-ajan tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista. Esityksen mukaan voimaan jäisivät lähinnä yleiset hygieniavelvoitteet sekä mahdollisuus asettaa rajoituksia epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on juuri ollut lausuntokierroksella, joka päättyi vapun jälkeen 2. toukokuuta.

Myös koronavilkkua tuupataan luiskaan

Heinäkuun 1. päivänä voimaan tuleviksi tarkoitetut lakimuutokset tarkoittavat toteutuessaan muun muassa sitä, että koronavilkku ja koronapassi työnnetään luiskaan.

Lakimuutoksen myötä koronapassia ei siten olisi enää mahdollista käyttää koronarajoitusten vaihtoehtona, jos rajoituksiin jouduttaisiin tulevaisuudessa turvautumaan. Suomessa myönnetään kuitenkin edelleen EU:n digitaalisia koronatodistuksia, joita voidaan tarvita matkustukseen EU:ssa ja useissa maissa sen ulkopuolella. Jokainen jäsenmaa määrittelee omassa lainsäädännössään, kuinka EU:n koronatodistusta kansallisesti hyödynnetään ja edellytetäänkö maahan saapuvilta voimassa olevaa koronatodistusta.

Myös koronavilkusta luovutaan, koska omikron-muunnoksen myötä koronavirus leviää niin laajasti, ettei sitä pystytä enää jäljittämään. Suurin osa koronan sairastavista ei myöskään enää saa virallisesta testitulosta eikä siten terveydenhuollon antamaa avauskoodia koronavilkkua varten. Koronavilkkua koskevat lait ovat voimassa 30.kesäkuuta 2022 saakka, mutta niitä ei jatketa siitä eteenpäin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi jo tammikuussa, ettei se kannata koronapassin palauttamista käyttöön, koska rokotteet eivät merkittävästi estä tartuntoja. THL:n mukaan koronapassista ei käytännössä ole olemassa mitään versiota, joka olisi enää nykytilanteessa käyttökelpoinen.

Perussuomalaiset äänesti vastaan eduskunnassa

Koronapassiksi on kutsuttu asiakirjaa, yleensä sähköisessä muodossa olevaa asiakirjaa, joka todistaa asiakirjan haltijan joko saaneen tartuntatautilaissa säädetyn mukaisen täyden rokotussarjan tai antaneen negatiivisen koronatestituloksen enintään 72 tuntia aiemmin taikka sairastaneen koronataudin.

Koronapassi tuli voimaan viime lokakuussa eduskunnan päätettyä asiasta. Perussuomalaiset on vastustanut koronapassia alusta saakka ja perussuomalaiset myös äänestivät eduskunnassa koronapassin hylkäämisen puolesta. Käytännössä koronapassi oli ohjaamista kohti rokotepakkoa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne huomautti jo syksyllä, että koronapassi kajoaa kansalaisten perusoikeuksiin, vaikka siihen ei ole välttämätöntä tarvetta.

Ranne perusteli kielteistä kantaa niin, että passista ei ole käytännössä hyötyä, koska passi ei lisää terveysturvallisuutta, sillä ei ole varmuutta siitä, kuinka paljon rokotetut ja sairastaneet levittävät tautia, ja passin oli mahdollista saada myös ihminen, joka levittää tautia, joten passi oli omiaan levittämään valheellista turvallisuuden tunnetta.

Demareille passittaminen maistui vielä helmikuussa

Perussuomalaiset on saanut kielteisen koronapassikantansa takia paljon ryöpytystä pitkin matkaa. Vastaan hangoittelevien passittajien äänet alkoivat hiljentyä vähitellen vasta sen jälkeen, kun THL tammikuussa veti tukensa pois koronapassilta.

Huolimatta siitä, että passista ei ole käytännössä hyötyä, kokoomukselle ja päähallituspuolue demareille passittaminen sen sijaan oli täysin käypä ja mieluisa vaihtoehto vielä helmikuun alussa, siis vielä THL:n koronapassista luopumista tukevien perustelujen jälkeen.

Esimerkiksi demarien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin lausui helmikuun alussa, että passia ei kannattaisi heittää romukoppaan, sillä ”tautitilanne voi muuttua”.

Hallituksella anteeksipyynnön paikka

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo suoraan , että koronapassi oli fiasko.

– Mitään näyttöä sen toimivuudesta ei ollut, kuten perussuomalaiset sanoivat alusta asti. Hallitus olisi anteeksipyynnön velkaa kansalaisilta. Myös THL:n ja HUS:n asiantuntijoilla olisi peiliin katsomisen paikka.

THL:n koronapassinäkemykset ovatkin vaihdelleet matkan varrella. Vielä marraskuussa THL esitti, että hoitajilta voitaisiin edellyttää koronapassia niin, että työantaja voisi koronapassin avulla varmistaa hoitohenkilöstön rokotussuojan.

Perussuomalaiset on kannustanut ihmisiä vapaaehtoiseen rokottautumiseen, mutta vastustanut pakkotoimia, muun muassa siksi, että pakottaminen jakaa kansaa.

– Toivottavasti jälkipolvet osaavat tutkia objektiivisesti, miksi hyvin kevyin tieteellisin perustein ryhdyttiin syrjintään asettamalla rokottamattomat ja rokotetut eriarvoiseen asemaan, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET