Voimakkaita rajoitustoimia ja koronapassia kannattava pääministeri Sanna Marin on hankalassa tilanteessa, sillä useat asiantuntija-arviot nakertavat pohjaa pois koronapassilta. Marinin oman hallituksen oikeusministerikään ei enää ole koronapassin takana.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on tänään kertonut Yleisradiolle, että koronapassia ei oteta enää takaisin käyttöön, mutta sen lainsäädäntöä tullaan kehittämään edelleen, mikäli sille on käyttöä myöhemmin.

Toisaalta aiemmin tänään Marin totesi, että hän pitää tärkeänä, että mahdollisuus koronapassin käyttöönottoon säilyy jatkossakin siitäkin huolimatta, että THL ei pidä koronapassia enää tarpeellisena rokotesuojaa kiertävän omikron-virusmuunnoksen takia.

Tällä hetkellä koronapassi on väliaikaisesti jäissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveysministeriölle äskettäin antaman asiantuntijalausunnon mukaan THL ei kannata koronapassin ottamista takaisin käyttöön rajoitusten välttämisen välineeksi.

THL argumentoi, että koska rokotuksilla ei nykytiedon perusteella voida merkittävästi estää omikronmuunnoksen tartuntoja vaan ainoastaan vakavaa tautia, soveltamismalli on vanhentunut, koska se altistaa rokottamattomat vakavan taudin vaaralle.

Perussuomalaiset on johdonmukaisesti vastustanut koronapassia alusta alkaen. Eduskunnassa perussuomalaiset äänesti koronapassia vastaan.

Perusteita koronapassille ei ole

Marin on nyt hankalassa tilanteessa, sillä hän itse kannattaa voimakkaita rajoitustoimia. Vielä pari viikkoa sitten Marin jopa ilmoitti haluavansa koronapassista itsenäisen työkalun. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin linjasi viime syksynä, että koronapassi on mahdollinen vain vaihtoehtona rajoituksille.

Koronapassin tai sen muuttamisen rokotepassiksi edistämisen tielle on nyt kasaantunut esteitä, sillä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on asettunut THL:n linjauksen kannalle.

Henrikssonin mukaan sen enempää korona- kuin rokotepassillekaan ei ole enää riittäviä perusteita, koska alkuperäiset perusteet koronapassin käytölle eivät enää päde.

– Koronapassilla rajoitetaan niiden ihmisten perusoikeuksia, jotka eivät ole ottaneet rokotteita, hankkineet negatiivista testitodistusta tai sairastaneet tautia. Koronapassi tai rokotepassi ei sovellu tässä hetkessä niin hyvin käyttöön, koska sen välttämättömyyttä tai oikeasuhtaisuutta on nyt hankala perustella, Henriksson sanoi äskettäin Helsingin Sanomille.

Vielä äskettäin hallitus kuitenkin valmisteli lakia, joka mahdollistaisi koronapassin edellyttämisen itsenäisenä rajoitustoimena eikä siis vain keinona rajoitusten välttämiseen. Hallituksesta on myös väläytelty mahdollisuutta muuttaa koronapassi rokotepassiksi – joita kumpaakaan vaihtoehtoa THL ei siis kannata.

Epäselvää, mihin passilla pyritään

Useat Suomen eturivin oikeustieteilijät ovat myös tyrmänneet nykymuotoisen koronapassin sekä koronapassin muuttamisen rokotepassiksi.

Julkisoikeuden dosentti Pauli Rautiainen lausui äskettäin MTV Uutisille, että koska taudin tartuttamisessa ei ole enää samanlaista eroa rokotettujen ja rokottamattomien välillä, koronapassille tai valmisteilla olevalle rokotepassille ei ole esitettävissä perusteita, jotka tekisivät siitä oikeudellisesti hyväksyttävän.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen näkee myös koronapassissa useita ongelmia. Voutilaisen mukaan nykyisellään on epäselvää, mihin passilla pyritään.

– Jos halutaan jollakin tavalla mahdollistaa tapahtumien ja paikkojen avaaminen, niin tämä passi ei ole enää se tapa, jolla siihen voidaan päästä.

Voutilaisen mukaan koronapassin muuttaminen rokotuspassiksi on kuolleena syntynyt ajatus.

Yhdenvertaisuusasetelma unohdettu

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen on äskettäin julkaissut artikkelin, jossa hän esittää kritiikkiä koronapassille yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Muukkonen kiinnostui koronapassista viime kesänä, kun sitä alettiin Suomeen aktiivisemmin suunnitella.

– Surukseni huomasin, että oli oikeastaan unohdettu selkeä yhdenvertaisuusasetelma. Niiden henkilöiden asemaa, jotka olivat halunneet tehdä päätökset olla ottamatta rokotetta, ei juurikaan käsitelty, Muukkonen sanoi MTV:lle.

SUOMEN UUTISET