Eduskunta aloitti keskiviikkona hoitotakuuta koskevan hallituksen esityksen käsittelyn. Perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen katsovat, että esityksellä ei ole mahdollista saavuttaa sille esitettyjä tavoitteita.

– Hoitoon pääsyn nopeuttaminen otettiin osaksi hallitusohjelmaa. Mutta mitä hallitus teki: ratkaisi ongelman ainoastaan paperilla. Missä rahat, missä lääkärit, missä hoitajat? Hallituksen esitykseen ei sisälly uskottavaa suunnitelmaa siitä, kuinka saadaan lisää hoitohenkilöstöä alueille, joissa esimerkiksi terveyskeskuslääkärin virkoja on ollut pahimmillaan vuosikausia täyttämättä, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kritisoivat.

Hallitus jakaa rahaa ja luo uutta byrokratiaa

Esityksen keskeinen ongelma on se, että se tulee voimaan vasta seuraavan hallituskauden aikana.

– Pääministeri Sanna Marinin hallitus on priorisoinut kaiken muun sekä ajallisesti että rahallisesti hoitotakuun edelle. Rahaa on löytynyt loputtomasti mihin tahansa, mikä on perusteltu ilmastosyillä, ja hallintoa pöhöttävä sote-uudistus priorisoitiin hoitoon pääsyn ongelmien ratkaisemisen edelle.

– Hallitus on hyvä jakamaan rahaa ja luomaan uutta byrokratiaa, mutta huono ratkaisemaan niitä ongelmia, joista hoitoalan ammattilaiset ja hoitoon pääsyä odottavat potilaat kärsivät joka päivä. Nyt luvattua hoitotakuuta ja lyhyempää hoitoon pääsyä joudutaan odottamaan myös paperilla marraskuuhun 2024 asti, eikä sekään oikeasti toteudu, koska rahaa tai hoitohenkilöstöä ei löydy, Juvonen, Juuso ja Reijonen arvioivat.

Hoitoalan houkuteltava kotimaista työvoimaa

Jotta hoitoon pääsyn ongelmat oikeasti ratkaistaisiin, tarvittaisiin julkisten menojen priorisointia.

– Tärkein tulevaisuusinvestointi, jonka hallitus olisi voinut halutessaan tehdä, olisi ollut panostaa hoitohenkilökunnan työoloihin. Hoitoalan koulutuspaikkoja tarvitaan merkittävästi lisää, jotta hoitotakuun edellyttämät sadat lääkärit ja sairaanhoitajat voidaan rekrytoida, kun nykyisen työvoiman eläköityminen huomioidaan. Tärkeintä kuitenkin on varmistaa, että koulutettu henkilöstö haluaa työskennellä alalla ja nimenomaan Suomessa.

– Tarvitsemme tehokkaan, alan työntekijäjärjestöjen kanssa yhteistyössä luotavan toimenpideohjelman, jolla korjataan niin alan veto- kuin pitovoimaakin koskevat ongelmat. Hoitohenkilökunnan palkkauksen tulee olla pohjoismaisella tasolla kilpailukykyinen ja työolot pitää järjestää niin, että työssäjaksamista tuetaan eikä hoitajia kohdella vuodesta toiseen heittopusseina. Vain näin voidaan varmistaa, että hoitoala houkuttelee jatkossakin kotimaista, ammattitaitoista työvoimaa, perussuomalaiset kiteyttävät.

SUOMEN UUTISET