Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne vetosi tänään eduskunnassa kokoomuksen kansanedustajiin, jotka ovat ratkaisijan paikalla kun eduskunta huomenna äänestää EU-elvytyspaketista. – EU:n yhteisvelalla rahoitettavat menot eivät ole vaihtoehtoisia Suomen omille, kansallisilla veroilla rahoitettaville menoille, vaan tulevat niiden päälle, Ranne sanoi.

Lulu Ranne painotti, että nyt käsittelyssä oleva elpymisväline ei ole jäämässä poikkeukselliseksi eikä kertaluonteiseksi.

– Nyt puhun suoraan arvostamilleni kansanedustajatovereille kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Kysyn teiltä sekä ryhmänä että jokaiselta erikseen: mitä tarvitaan, että korvanne, silmänne, aivonne ja sydämenne avautuvat kuulemaan, näkemään ja tuntemaan, mitä on tekeillä?

– Euroopan komission taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis ja talouskomissaari Paolo Gentiloni linjasivat maanantaina 10.5.2021 ennen EU-parlamentin talousvaliokunnan kokousta, että jos nyt tämä elpymisväline hyväksytään jäsenmaissa ja sen takaisinmaksu onnistuu uusilla EU-veroilla, se viitoittaisi tien uusiin vastaaviin ja pysyvämpiin talousjärjestelyihin jäsenmaiden kesken.

Velkaunionin edistämistä

Ranne totesi, että komission vakaa ja selvästi kommunikoitu aikomus on perustaa tulonsiirto- ja velkaunioni, jonka takaajana ovat jäsenmaiden veronmaksajat.

– Jos teistä kukaan nyt vielä tämän korkean tason linjauksen jälkeen hyväksyy tämän elpymisvälineen mahdollistavan omien varojen päätöksen, te ette ainoastaan tietoisesti kannata, vaan konkreettisesti edistätte juuri sen kaltaista EU-verorahoitteista velkaunionia, jota estämään paalutitte valtionvarainvaliokunnan mietinnön lausumat vain viikko sitten.

– Hyväksymällä nyt tämän päätöksen, teillä ei ole jatkossa mitään mahdollisuuksia vastustaa siitä seuraavaa ja teille etukäteen kerrottua kehitystä, koska olette tietoisesti hyväksyneet jo senkin.

Uusi tilanne käsillä

Ranne huomautti, että komission johtavan varapuheenjohtajan linjauksen jälkeen käsillä on uusi tilanne, jossa elpymisvälineen ja sen mahdollistavan omien varojen päätöksen luonne muuttuu olennaisesti pääministeri Sanna Marinin heinäkuussa 2020 neuvottelemasta.

– Tämän uuden tilanteen arvioinnissa keskeisimpiä ovat seuraavat teidän, arvoisa kokoomus, valtionvarainvaliokunnan mietintöön ajamanne lausumat:

1) Eduskunta edellyttää että, elpymisväline pidetään poikkeuksellisena ja kertaluonteisena ratkaisuna, järjestely ei toimi ennakkotapauksena eikä Suomi hyväksy vastaavan järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluonteiseksi.

6) Eduskunta edellyttää, että Suomi noudattaa vakiintuneita veropoliittisia kantojaan, eikä hyväksy Suomelle haitallisia ylikansallisia veroja.

7) Eduskunta edellyttää, että Euroopan unionin uusien varojen järjestelmän kehittäminen ei johda Suomen kokonaisveroasteen nousuun.

Ranne tarkensi, että komission linjaus on täysin vastakkainen valtiovarainvaliokunnan lausuman 1) kanssa.

– Komissio nimenomaisesti pyrkii käyttämään tätä ratkaisua ennakkotapauksena, sekä toistamaan ja muuttamaan vastaavat järjestelyt pysyviksi. Lausumien 6) ja 7) osalta on todettava se tosiasia, että mitkään EU:n yhteisvelalla rahoitettavat menot eivät ole vaihtoehtoisia Suomen omille, kansallisilla veroilla rahoitettaville menoille, vaan tulevat niiden päälle.

Suomalaisten maksurasitus kasvaa

Suomalaisten maksurasitus kasvaa väkisin hintoihin siirtyvien EU-verojen ja maksujen vuoksi. Lisäksi suomalaisten kokonaisverorasitus vääjäämättä nousee EU-verojen myötä, ellei Suomi samaan aikaan vastaavasti vähennä omia verorahoitteisia menojaan.

Ranne sanoi eduskunnassa, että EU-verot nostavat Suomen kokonaisveroastetta, ja kaikki sen estämiseksi tehtävät palveluiden leikkaukset, säästöt ja trimmaamiset valuvat EU-verojen kautta tulonsiirtoina taloutensa huonosti hoitaneille jäsenmaille.

– On jo tarpeeksi vaikeaa käsittää, miten sosiaalidemokraatit, keskusta apupuolueenaan, ajavat tällaista ratkaisua. On täysin käsittämätöntä, jos kokoomus hyväksyy ja konkreettisesti edistää tällaista ratkaisua. Arvoisat keskustan kansanedustajat, en osaa vedota Teihin, koska en enää tiedä, mitä arvoja Te edustatte. Näyttäkää arvonne tälle eduskunnalle ja Suomen kansalle äänestyskäyttäytymisellänne.

– Sen sijaan arvoisat kokoomuksen kansanedustajat, vetoan Teihin! Arvoihinne kuuluvat totuudenmukaisuus ja rehellisyys politiikassa. Arvoihinne kuuluu yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta vahvistava isänmaallisuus. Arvoihinne kuuluu jokaisen täällä asuvan panoksella rakennettu rauhallinen, turvallinen ja vakaa Suomi. Vaan mitä tapahtuu nyt?

Varojen luovutus ei edistä turvallisuutta

Elpymisvälinettä ja sen mahdollistavaa omien varojen päätöstä ei ole valmisteltu ja ajettu avoimesti, totuudenmukaisesti tai rehellisesti. Ranne sanoikin, että suomalaisilta kerättyjen varojen ja eduskunnan päätösvallan luovutus EU:lle ei edistä yhteenkuuluvuutta eikä turvallisuutta, eikä se ennen kaikkea ole isänmaallista.

– Suomalaisten panoksia ei voida käyttää yhteisön muiden, asiansa huonosti hoitaneiden maiden talouksien paikkaamiseen muuttamatta yhteisön sääntöjä ja kysymättä siihen nimenomaista lupaa suomalaisilta. Etenkään tätä kaikkea ei voida tehdä teidän, arvon kokoomuslaiset, hyväksymänä ja konkreettisesti edistämänä.

– Olemme oppositiona olleet yhtä mieltä siitä, ettei nykyinen hallitus saa jättää ongelmiaan ja sotkujaan seuraavien hallitusten siivottavaksi. Aivan vastaavasti me oppositiopuolueet emme voi jättää jollain lausumilla tulevien hallitusten estettäväksi EU:n erittäin vahingollista kehitystä, jos me itse voimme sen estää tässä ja nyt. Olemme sen lapsillemme ja tuleville sukupolville velkaa.

SUOMEN UUTISET