Tulevaisuusvaliokunta järjesti ensimmäisen tulevaisuusvaliokuntien maailmankokouksen lokakuussa 2022, jota varten valiokunta pyysi kansanedustajien nimeämiltä asiantuntijatahoilta ehdotuksia tärkeimmiksi tulevaisuuskysymyksiksi. Ajatuspaja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos nosti omassa kirjoituksessaan esiin humanitaarisen maahanmuuton lopettamisen ja pakolaisjärjestelmän täysremontin, jotta apu menisi paremmin perille ja Eurooppa säästyisi maahanmuuton tuomilta ongelmilta.

Ajatuspaja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos kertoo tuoreessa tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset tulevaisuusvaliokuntien maailmankokoukselle, että Geneven pakolaissopimuksiin perustuvasta kansainvälisestä turvapaikkajärjestelmästä on tullut suurelta osin kehittyvistä maista länsimaihin suuntautuvan hallitsemattoman elintasosiirtolaisuuden väylä.

– Samaan aikaan, kun miljoonat kodeistaan paenneet pakolaiset elävät vaatimattomissa oloissa pakolaisleireillä, käytetään länsimaissa valtavia rahasummia turvapaikkamaahanmuuton aiheuttamiin kuluihin. Turvapaikkamaahanmuutto aiheuttaa lisäksi länsimaihin monenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia heikentyvän turvallisuuden, vähentyvän sosiaalisen koheesion sekä kasvavien etnisten ja arvoihin liittyvien ristiriitojen muodossa, Grönroos kirjoittaa.

Tanska ottamassa askelia oikeaan suuntaan

Grönroos mainitsee kirjoituksessaan brittiläiset kehitysmaatieteilijät Alexander Bettsin ja Paul Collierin, jotka ovat nostaneet esiin, että tehottomasta humanitaarisesta maahanmuutosta pitäisi siirtyä paikan päällä tapahtuvaan auttamiseen, jolloin apu menisi tehokkaimmin perille sitä tarvitseville. Samalla länsimaat säästyisivät humanitaarisen maahanmuuton tuomilta lieveilmiöiltä.

– Eräät maat, kuten Tanska, ovat jo siirtymässä tähän suuntaan maahanmuuttopolitiikassaan, Grönroos huomauttaa.

Apua järjestettävä paikan päälle

Grönroos kannustaa tulevaisuusvaliokuntien maailmankokousta pohtimaan, miten humanitaarinen apu saataisiin humanitaarisen maahanmuuton sijasta järjestettyä siten, että apu menisi tehokkaasti perille lähellä kriisialueita ja että länsimaat lopettaisivat samalla muualta kuin omilta lähialueiltaan tulevien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen.

– Tulevaisuusvaliokunnan on lisäksi hyvä pohtia, miten heikosti integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa voitaisiin edistää maiden välisellä yhteistyöllä, jotta maahanmuuton tuomia ongelmia saataisiin vähennettyä ja heikosti integroitunut maahanmuuttaja voisi löytää vanhasta kotimaastaan helpommin paikkansa yhteiskunnassa, Grönroos neuvoo.

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Suomen Uutiset