Hallitusohjelman tavoitteena on tehostaa kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluita ja palautuksia.

Turvapaikkaprosessi ei ole työluvan tai maahanmuuton väylä, sisäministeriö kertoo tiedotteeessaan.

Uudistuksen tavoitteena on, että jatkossa työperusteisia oleskelulupia ei myönnettäisi, jos turvapaikkamenettely on kesken. Nykyisen lainsäädännön mukaan työllistynyt turvapaikanhakija voi hakea oleskelulupaa työnteon perusteella.

Hankkeessa valmistellaan vaadittavat ulkomaalaislainsäädännön uudistukset, jotta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden siirtyminen työperäisen maahanmuuton puolelle estetään.

Henkilöllisyys todistettava

Myös ulkomaalaislain henkilöllisyyden todentamista koskevaa sääntelyä selkeytetään. Jatkossa laki sisältäisi nimenomaisen säännöksen siitä, että oleskeluluvan hakijan on todennettava henkilöllisyytensä passilla tai muulla matkustusasiakirjalla.

Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisuutta lisätä hakijan velvollisuutta avustaa viranomaisia henkilöllisyytensä todentamisessa.

Oleskeluluvat uuteen syyniin

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa uudistetaan maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely. Tavoitteena on ehkäistä maahantulosäännösten kiertämistä sekä turvapaikanhakijoiden siirtymistä työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi kesken hakemusprosessin.

– Maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntelyn uudistaminen on osa laajempaa ulkomaalaislain muutosta. Hallituksen tavoitteena on kiristää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja tarkastella muun muassa oleskelulupajärjestelmää, sisäministeri Mari Rantanen sanoo ministeriön tiedotteessa.

SUOMEN UUTISET