Maahanmuuttajat saivat vuonna 2018 noin 200 miljoonaa euroa toimeentulotukia, mikä on noin 25 prosenttia kaikista Suomessa maksetuista toimeentulotuista. Tämä tieto ilmenee Suomen Perustan tänään julkaisemasta laajasta tutkimuksesta Maahanmuuttajien saamat toimeentulotuet. Tutkimuksessa on huomioitu kaikki toimeentulotuen muodot.

Suomen Perustan tutkija Samuli Salmisen laatima tutkimus on tilastoraportti maahanmuuttajille maksetuista tuista verrattuna kantaväestöön. Tilastotulokset tutkimukseen on koottu Tilastokeskuksen kokoamasta ja ylläpitämästä laajasta rekisteriaineistoista, jonka taustalla ovat THL:n kokoama toimeentulotukirekisteri, Kelan rekisteritiedot saaduista perustoimeentulotuista vuodesta 2017 lähtien sekä Tilastokeskuksen FOLK perustieto -tutkimusrekisteriaineisto.

– Tutkimus on kattava, sillä se käsittää kaikki maahanmuuttajien saamat toimeentulotuet vuosina 2007–2018. Lisäksi näitä tilastotietoja käsitellään eritellysti muun muassa maahanmuuttajien syntymävaltion mukaan. Tutkimusaineistoon sisältyvät kaikki vuosina 1988–2018 Suomessa asuneet maahanmuuttajat ja heidän Suomessa syntyneet lapsensa, Salminen kertoi torstaina tuumaustunnilla tutkimuksen julkaisutilaisuudessa.

Toimeentulotukien kokonaissumma kasvussa

Vuodesta 2013 lähtien kantaväestölle maksettavien toimeentulotukien kokonaissummat ovat pysytelleet hieman yli 600 miljoonassa eurossa. Vuosina 2013-2018 toimeentulotukien kokonaissumma kuitenkin kasvoi 749 miljoonasta 804 miljoonaan.

– Kasvu selittyy käytännössä kokonaan maahanmuuttajien saamien tukien kokonaissumman nousulla, koska samana aikana kantaväestölle maksettava summa on pysynyt vakiona. Salminen kertoo.

Maahanmuuttajat saivat vuonna 2018 noin 200 miljoonaa euroa toimeentulotukia, mikä on noin 25 prosenttia kaikista Suomessa maksetuista toimeentulotuista.

Maahanmuuttajat keskittyvät tyypillisesti pääkaupunkiseudulle, joten tutkimuksessa on tarkasteltu myös alueellisesti pääkaupunkiseudun toimeentulotulotukimenoja.

– Vuonna 2018 pääkaupunkiseudun kaikista maksetuista toimeentulotuista noin 40 prosenttia meni maahanmuuttajille. Tämä osuus lähes kaksinkertaistui vuosina 2007-2018, ja tämä kaksinkertaistuminen johtuu lähes täysin Lähi-idästä tulleista maahanmuuttajista. Aivan vielä ei olla tilanteessa, jossa kaikista maksetuista toimeentulotuista puolet menee maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien osuus tuen saajista on kuitenkin noussut tasaisesti, Salminen sanoo.

Olennainen osa maahanmuuton kuluista

Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto. Toimeentulotuen saaminen tarkoittaa sitä, että henkilö ja hänen mahdollinen perheensä joutuu viime kädessä turvaamaan talouden kustannukset toimeentulotuen avulla.
Toimeentulotuen muotoja ovat perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Suurin osa maksetuista toimeentulotuista koskee perustoimeentulotukea. Perustoimeentulotuen myöntämisestä on vastannut vuoden 2017 alusta lähtien Kela.

– Toimeentulotuki on olennainen osa maahanmuutosta aiheutuvista julkisen talouden menoista, joten Suomen Perusta päätti selvittää asiaa, Salminen kertoo.

SUOMEN UUTISET