Torstain kyselytunnilla perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila ehdotti sähkön hinnan alentamista Puolan mallin mukaisesti sen jälkeen, kun työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä väitti suomalaisten nauttivan keskimääräisesti Euroopan halvinta sähköä. Ministerin puheisiin tyytymätön Junnila jätti eduskunnassa perjantaina toimenpidealoitteen mallin toteuttamiseksi.

– Soveltuva hintataso voi verrokkimaiden ja todellisten tuotantokustannusten perusteella olla jopa 40 prosenttia markkinahintaa alhaisempi. Myös Virossa kotitalouksilla on mahdollisuus saada valtion sopimalla hinnalla edullisempaa sähköä. Universaalteenusen hinta on 19,72 senttiä kilowattituntia kohden, Vihelm Junnila perustelee aloitteessa.

Sähkön hinnalle yläraja

Puolan mallissa sähkön hinnan yläraja jäädytetään ensimmäisen 2 000 kWh osalta ja 2 600 kWh kulutustasoa sovelletaan, jos perheessä on kolme tai useampi lapsi tai vammaisia henkilöitä. Jälkimmäistä sovelletaan myös alkutuotantoa harjoittaviin perheisiin.

– Ylimenevältä osalta hinta Puolassa on kuluttajille noin 142 euroa megawattituntia kohden ja 164 euroa megawattituntia kohden kunnille, mikroyrityksille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä julkisille rakennuksille, kuten kouluille, yliopistoille, kirkoille ja sairaaloille. Suomessa tulee toteuttaa vastaava malli suhteuttaen se todellisiin energiantuotannon kustannuksiin ja ottaen huomioon yhteispohjoismaisten markkinoiden asettamat vaatimukset, Junnila kertoo.

Aloite on kansanedustajien allekirjoitettavissa perjantaihin 16.12. saakka.

– Vähimmäisvaatimuksena hintasääntely tulee toteuttaa talvikuukausien ajaksi, joka asettaa Suomen kaltaiselle maalle omia erityisvaatimuksiaan. Mallin parhaita puolia on, että ensimmäinen 2 000 kilowattituntia osuu vuoden alkuun, joka on myös kylmintä aikaa, ensimmäisenä allekirjoittamaan ehtinyt kansanedustaja Petri Huru (ps) linjaa.

Energiankulutukseen huomiota

Aloitteessa esitetään energiaintensiiviselle teollisuudelle omaa subventoitua mallia, joka kannustaa leikkaamaan energiankulutusta ja siirtämään tuotantoa kuormittavimman kulutusajan ulkopuolelle. Julkisen sektorin tulee Puolan esimerkin mukaisesti leikata energiankulutusta 10 prosenttia.

Myös kuluttajat saavat 10 prosentin alennuksen ylimenevältä osalta, jos voivat osoittaa säästäneensä energiankulutuksesta 10 prosenttia. Siten energian saatavuus ja toimitusvarmuus voidaan varmistaa, Junnila kuvaa Puolan mallin energiankulutusta hillitsevää osaa.

Korkea hinta on inhimillinen tragedia

Suomessa keskimääräinen sähkönkulutus kotitalouksissa on ollut noin 8 500 kWh. Sähkön hinta on kuitenkin noussut kestämättömälle tasolle samalla, kun kansalaisten ostovoima on heikentynyt.

Kansalaiset, kunnat ja yritykset tarvitsevat ennustettavuutta yhä kasvaviin kustannuksiin, sillä monella määräaikaiset sopimukset ovat jo rauenneet. Korkeasta hinnasta on muodostunut kilpailukyvyn heikkenemisen lisäksi monelle kansalaiselle inhimillinen tragedia.

SUOMEN UUTISET