Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 63 prosenttia turvaisi sananvapauden kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun joku kokee tekstin tai muun esityksen häiritseväksi tai loukkaavaksi. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri muistuttaa sananvapauden olevan vapaan ja toimivan demokratian edellytys.

Sananvapauden turvaaminen on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi myös perussuomalaisten vastajulkaistussa kriminaalipoliittisessa ohjelmassa, jossa ehdotetaan muutettavaksi rangaistussäännöksiä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.

– Kuten ohjelmassamme todetaan, niin sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan tärkeimmistä periaatteista, joka koskee paitsi myönteisiä, vaarattomia ja yhdentekeviä niin myös loukkaavia, järkyt­täviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia. Tavoitteemme on, että jatkossa rangaistavaa olisi vain jonkin ryhmän suoranainen rikoksella uhkaaminen tai toisten yllyttäminen rikokseen jotakin ryhmää kohtaan, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri toteaa.

Mielipideoikeudenkäynnit johtavat itsesensuuriin

– Vapaa ja toimiva demokratia edellyttää sitä, että myös vaikeista asioista voi keskustella avoimesti ja rehellisesti. Viime vuosina on ollut lukuisia laajasti uutisoituja oikeudenkäyntejä, joissa syytetyn penkillä istutaan esimerkiksi maahanmuuttokriittisten mielipiteiden perusteella. Nämä oikeudenkäynnit ovat omiaan johtamaan itsesensuurin ilmapiiriin, jossa ongelmien ratkaisemisen sijasta niistä vaietaan.

Voit tutustua sananvapauden kunnianpalautukseen ja muihin perussuomalaisten kriminaalipoliittisen ohjelman tavoitteisiin täältä.

Suomen Uutiset