Euroopan unioni on Ruotsin puheenjohtajakaudella terästämässä linjaansa laittomaan maahanmuuttoon. Unioni ajaa tullietuuksia kehittyville maille, jotka suostuvat vaille oleskelulupaa jääneiden siirtolaistensa palauttamiseen. Ihmisoikeusaktivistit pitävät kaupan kytkemistä palautuksiin kiristyksenä.

EU valmistautuu uudistamaan kansainvälistä kauppaa sääntelevän ja kehittyville maille tullietuja tarjoavan GSP-sopimuksen (Generalised Scheme of Preferences). Ruotsin puheenjohtajakaudella EU haluaa sopimukseen vastavuoroisen ehdon vailla oleskelulupaa olevien henkilöiden palauttamisesta lähtömaahansa.

Runsaat 50 vuotta sitten luotu GSP-järjestelmä pyrkii auttamaan kehittyviä maita vahvistamaan talouttaan ja rohkaisemaan niitä toteuttamaan ihmisoikeus-, työ- ja ympäristöuudistuksia.

Kauppa keinoksi rajoittaa siirtolaisvirtaa

EU valmistelee parhaillaan uutta sopimusta, joka olisi voimassa seuraavat 10 vuotta. Nykyinen sopimus umpeutuu vuoden lopussa.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että vaikkapa Afganistanin ja Bangladeshin kaltaiset valtiot menettäisivät mahdolliset kaupalliset etunsa, jos ne eivät suostu ottamaan vastaan EU:n alueella laittomasti oleskelevia kansalaisiaan.

Maahanmuuttajien vyöry EU:n alueelle on jälleen kasvamassa ennätysmittoihin ja se vaikuttaa GSP:n valmisteluun. Yhä useammat valtiot ovat valmiita ottamaan kansainvälisen kaupan järjestelyt mukaan keinoksi rajoittaa siirtolaisvirtaa.

Ristivetoa palautusehdon laillisuudesta

Laittomaan maahanmuuttoon puuttuminen ei Politicon mukaan ole miellyttänyt kaikkia. Entinen WTO:n juristi Geraldo Vidigal toteaakin kahden kansalaisjärjestön tilaamassa lausunnossa, että tullietuuksien sitominen laittomien siirtolaisten palauttamiseen on ”maailman kauppajärjestön oikeusperustan vastaista”.

Ehdotus on herättänyt tuohtumusta myös ihmisoikeusaktivistien keskuudessa. Aktivistit väittävät, että EU kiristää palautusehdolla kolmansia maita. Viime viikolla 20 järjestön ryhmä kehotti EU:ta hylkäämään kiistanalaisen aloitteen. Järjestöt väittävät kirjeessään, että sopimus asettaa kumppanuudet ”vaaraan” kolmansien maiden kanssa .

SUOMEN UUTISET