Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kehottaa kansallismielisiä ja EU-kriittisiä vaaliuurnille kevään eurovaaleissa. – Äänestämättä jättäminen on yhtä huono vaihtoehto kuin liittovaltiopuolueiden äänestäminen, muistuttaa puolueen EU-vaaliohjelman esitellyt Halla-aho.

Perussuomalaisten eurovaaliohjelman tänään esitellyt puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi aluksi, että vaikka perussuomalaisilla on syytä olla tyytyväisiä eduskuntavaalien tuloksiin, katse on jo siirrettävä tulevaisuuteen.

– Nyt on mentävä eteenpäin ja pidettävä pyörät pyörimässä. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään reilun kuukauden kuluttua. Äänestysaktiivisuuden kannalta olisi ollut hyvä, että nämä vaalit olisi pidetty yhdessä eduskuntavaalien kanssa, mutta tämä ei valitettavasti kaikille puolueille sopinut.

Äänestäminen on tärkeää

Viime eurovaaleissa äänestysprosentti jäi 40 prosentin tuntumaan. Halla-aho valitteli laimeaa äänestysintoa, koska EU-lainsäädäntö sitoo Suomea ja on siten osa kotimaan lainsäädäntöä.

– Me haluamme vakuuttaa erityisesti EU-kriittiset kansalaiset siitä, että äänestämättä jättäminen eurovaaleissa on yhtä huono vaihtoehto kuin liittovaltiopuolueiden äänestäminen. Haluamme korostaa myös sitä, että osana suurta, kansallismielistä ryhmittymää me olemme paljon kokoamme isompi vaikuttaja eurooppalaisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaiset osaksi Euroopan muutosta

Kansallismieliset puolueet ovat monissa maissa nousseet marginaalista suuriksi puolueiksi ja jopa hallitukseen. Suunta on muuttumassa Euroopassa. Halla-aho sanoi, että perussuomalaiset haluavat olla osa tätä muutosta.

– Myös perinteiset valtavirtapuolueet ovat tulleet lähemmäksi sitä ajattelutapaa, jota perussuomalaiset edustavat. Oltiin EU-jäsenyyden mielekkyydestä mitä mieltä tahansa, vaihtoehtoina eivät enää ole pelkästään joko eroaminen tai syvempi liittovaltio.

– Euroopassa vahvistuu se ajattelutapa, että EU:n pitää olla työkalu, joka tuottaa lisäarvoa jäsenmaille ja niiden kansalaisille, sen sijaan, että se on Saksan ja Ranskan dominoima suurvaltaprojekti ja rahansiirtokoneisto. Tälle ajattelutavalle ennustetaan hyvää menestystä toukokuun vaaleissa, mutta se edellyttää, että itsenäisten kansallisvaltioiden ystävät menevät äänestämään.

Halla-aho sanoi, että perussuomalaisten vähimmäistavoitteena säilyttää nykyiset kaksi meppiä.

– Jos kansalaiset lähtevät liikkeelle, meillä on mahdollisuus kasvattaa edustajiemme määrää. Eduskuntavaalit osoittavat, että tähän on edellytykset.

Loppu liittovaltiokehitykselle

Halla-aho esitteli lyhyesti perussuomalaisten vaaliohjelman keskeiset kohdat. Suomen pitää ensinnäkin irrottautua mallioppilaan roolista, puolustaa omia intressejään ja etsiä tapauskohtaisesti liittolaisia tavoitteidensa edistämiseksi.

– Komission poliittista pitää tulee kaventaa. Haluamme lisätä päätöksenteon hallitustenvälisyyttä ja kasvattaa jäsenmaiden hallituksia edustavan neuvoston roolia päätöksenteossa. Suomen tulee suhtautua hyvin kriittisesti määräenemmistöpäätösten lisäämiseen ja puolustaa yksimielisyysvaatimusta. Tällä tavoin voidaan jarruttaa komission villeimpiä liittovaltiosuunnitelmia.

– Haluamme irrottaa työvoiman vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoiden ”neljästä vapaudesta”. Se synnyttää suuria ongelmia sekä lähtömaissa että vastaanottavissa maissa ja oli Brexitin keskeinen syy.

Hallittu mekanismi eurosta eroamiselle

Euro on epäonnistunut yhteisvaluutta sekä rakenteeltaan että kokoonpanoltaan.

– Kreikan katastrofi 10 vuotta sitten osoitti, että eurosta saadaan toimiva vain syventämällä integraatiota ja yhteisvastuullisuutta. Me emme kuitenkaan halua syventää integraatiota ja yhteisvastuullisuutta, koska tämä tarkoittaa, että suomalaisilla on yhä vähemmän sanomista itseään koskettavien lakien ja omien veroeurojensa käyttöön.

– On luotava hallittu mekanismi jäsenmaan eroamiselle tai erottamiselle yhteisvaluutasta, Halla-aho sanoi.

EU laitettava laihdutuskuurille

EU:n taloudenpito ei kestä päivänvaloa, mistä osoituksena ovat jatkuvat moitteet Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta. Halla-aho sanoi, että Suomen tulee vastustaa EU:n pyrkimyksiä lisätä niin sanottujen omien varojen osuutta budjetissaan.

– Näitä omia varoja kerättäisiin erilaisilla ”EU-veroilla.” EU-budjetin kontrolli on pidettävä jäsenmaiden käsissä.

Suomi on pysyvästi EU:n nettomaksaja. Perussuomalaiset vastustaa jäsenmaksujen korotusta Brexitin varjolla.

– Kannatamme myös tuntuvia säästöjä esimerkiksi EU:n ulkosuhdehallinnosta, alueiden komiteasta, talous- ja sosiaalikomiteasta, kehitysavusta, Turkille maksettavista lähentymistuista sekä Strasbourgin ja Brysselin täysistuntorallista, Halla-aho sanoi.

Hallitsematon maahanmuutto pysäytettävä

Maahanmuuton merkitystä Euroopalle tuskin tarvitsee perustella. Halla-aho muistutti neljän vuoden takaisesta turvapaikanhakijoiden aallosta.

– Vuosi 2015 osoitti myös, miten kädetön EU on ongelmien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Tilanne saatiin hallintaan vain ja ainoastaan yksittäisten jäsenmaiden päättäväisellä toiminnalla.

– Haluamme uudistaa Schengenin rajasäännöstöä siten, että sisärajavalvonta voidaan ottaa käyttöön ilman aikarajoitteita ja pelkästään jäsenmaan oman harkinnan perusteella. Tämä on myös paras tapa puolustaa Schengen-aluetta. Jos ihmiset kokevat, että se palvelee laitonta siirtolaisuutta ja rajat ylittävää rikollisuutta, sen suosio ja legitimiteetti rapistuvat.

Väestöräjähdys Afrikassa ja Lähi-idässä takaavat, että muuttopaine Eurooppaan voimistuu tällä vuosisadalla. Halla-aho sanoi, että ongelmaa ei voi ratkaista millään taakanjakomekanismeilla.

– Kehitysyhteistyössä pitää tapahtua laadullinen muutos niin, että se tukee kestävää kehitystä Afrikassa. Pakolaisleirien ylläpitoon on osoitettava resursseja. Sosiaaliturvaan liittyviä vetotekijöitä pitää karsia. Ulkorajojen yli laittomasti pyrkivät ihmiset tulee johdonmukaisesti palauttaa lähtösatamiin sen sijaan, että heidät tuodaan Eurooppaan.

Kotimaista maataloutta ja teollisuutta puolustettava

Suomen tulee EU:ssa puolustaa kotimaista maa- ja metsätaloutta, samoin kotimaista ruuantuotantoa esimerkiksi elintarvikkeiden halpatuontia vastaan.

– Teollisuuden osalta perussuomalaiset ajavat eurovaaliohjelmassaan samoja tavoitteita ja periaatteita kuin kansallisessakin politiikassa: jo ilmastosyistä tehtaanpiiput on pidettävä siellä, missä päästöt ovat vähäisimmät. Teollisuutta ei pidä ajaa sinne, missä se saastuttaa eniten, Halla-aho sanoi.

Hän korosti, että Suomen pitää EU:n jäsenenä ajaa hiili- tai ilmastotulleja.

– Tulleilla nostettaisiin ekologisesti huonoimpien vaihtoehtojen hintaa ja ohjattaisiin kulutusta ilmastoystävällisempiin vaihtoehtoihin. Samalla sillä suojeltaisiin suomalaista ja eurooppalaista tuotantoa.

Kansallismieliset puolueet menestyivät jo viime vaaleissa

Halla-aho muistutti, että jo vuoden 2014 eurovaaleissa kansallismieliset puolueet menestyivät paremmin kuin koskaan aiemmin.

– Menestystä ei kuitenkaan pystytty täysin hyödyntämään, vaan varsin lähellä toisiaan olevat puolueet jakaantuivat EU-parlamentissa ainakin neljään eri ryhmään.

Suurin syy hajaannukselle oli se, että kyseiset puolueet olivat enemmän tai vähemmän politiikan marginaalissa omissa kotimaissaan, ja ne pelkäsivät leimautuvansa liittoutumalla toistensa kanssa.

– Nyt tilanne on muuttunut jo senkin vuoksi, että monet näistä puolueista ovat kasvaneet voimakkaasti, osa on jopa hallitusvastuussa.

Perussuomalaiset Eurooppa-mielisiä, ei EU-mielisiä

Perussuomalaiset osallistuivat 8.4. Milanossa järjestettyyn tiedotustilaisuuteen, jossa perussuomalaiset, Tanskan kansanpuolue, Vaihtoehto Saksalle -puolue sekä Italian Lega ilmaisivat yhteisen tahtonsa muodostaa mahdollisimman suuri kansallismielinen ryhmä tulevaan parlamenttiin.

– Muiden vastaavien puolueiden odotetaan ilmaisevan kiinnostuksestaan. Tähän mennessä Itävallan FPÖ, Viron EKRE ja Slovakian Sme rodina ovat näin tehneet. Suuri ryhmä tarkoittaa suurempaa vaikutusvaltaa.

Euroopan kansallismielisten puolueiden välillä on eroja, jotka johtuvat historiasta, maantieteestä ja erilaisista poliittisista kulttuureista.

– Me tunnistamme ja tunnustamme nämä erot, mutta haluamme rakentaa ryhmän yhteisille ydinteemoille. Niitä ovat esimerkiksi EU:n liittovaltiokehityksen vastustaminen, eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja arvomaailman puolustaminen, Euroopan suojeleminen haitalliselta maahanmuutolta. Me emme ole EU-mielisiä, mutta me olemme erittäin Eurooppa-mielisiä, Halla-aho sanoi lopuksi.

SUOMEN UUTISET