Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kuvaa Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa pääministeri Sanna Marinin ja sosialidemokraattien politiikkaa epäonnistuneeksi. Samalla Immonen ottaa kantaa Marinin viime viikolla perussuomalaisia kohtaan esittämiin rasismisyytöksiin.

– Demaripääministeri Sanna Marin ajaa radikaalivasemmistolaista identiteettipolitiikkaa. Viime viikolla Marin syytti perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi ja tuli samalla leimanneeksi yli puoli miljoonaa suomalaista äänestäjää, Olli Immonen kirjoittaa.

– Näissä Marinin puheissa voidaan havaita vahvoja vaikutteita radikaalivasemmiston laajasti länsimaissa omaksumasta amerikkalaistyylisestä identiteettipolitiikasta, jossa vastustajat pyritään mustamaalaamaan ja ”canceloimaan”. Jopa suomalainen mediakenttä tulkitsi Marinin ulostulot harvinaisen radikaaleiksi.

Vasemmistoliberaalit vastaan kansalliskonservatiivit

Immosen mielestä Marinin retoriikka heijastelee yleisemmällä tasolla politiikan suurempaa muutosta.

– Politiikan jakolinjat ovat siirtyneet viimeisten vuosikymmenien aikana talouden, tulonjaon ja luokkataistelujen kysymyksistä yhä enemmän arvoihin ja identiteetteihin.

– Arvokysymysten kärjistymisen myötä länsimaissa on alettu puhua identiteettipolitiikasta ja jopa kulttuurisodasta. Erilaisia blokkeja ja ”heimoja” löytyy nykyisin valtavasti, mutta epäilemättä laajin ja syvin jakolinja kulkee vasemmistoliberaalien ja kansalliskonservatiivien välillä, Immonen näkee.

Perusasioita yritetään kyseenalaistaa

Immosen mukaan itsestään selviltä tuntuneet perusasiat on kyseenalaistettu, ja henkilökohtaisista asioista on tullut poliittisia.

– Vielä 1980–90-luvuilla niin sanottujen perusasioiden puolesta ei koettu tarvetta taistella. Sellaiset asiat, kuten kansallinen identiteetti, kansansuvereniteetti, sananvapaus, hallittu maahanmuutto sekä sukupuolikäsitykset ja ajatus ydinperheestä olivat itsestään selviä asioita. Tuolloin myöskään ihmisten elämään kuuluneet henkilökohtaiset asiat eivät olleet poliittista. Jokainen sai ilman syyllistämistä syödä mitä halusi, ajaa omalla autollaan, viljellä hurttiakin huumoria ja olla vapaasti eri mieltä yhteiskunnallisista asioista.

– Kansalaisten mielipiteitä ja yksityisiä tekemisiä kytätään ja pyritään hallitsemaan yhä enemmän. Tätä ikävää kehitystä Suomessa ja muualla länsimaissa ovat ajaneet erityisesti poliittinen vasemmisto ja sen epäpyhät liittolaiset vanhoissa keskusta- ja oikeistopuolueissa. Jälkimmäiset tahot ovat liian usein nöyrtyneet vasemmiston yhä absurdeimmiksi muuttuneiden vaatimusten edessä.

Kehityksen suunta on muutettava

Immonen korostaa, että perinteisen länsimaisen elämäntavan pelastamiseksi edellä kuvatulle toiminnalle on saatava loppu.

– Vasemmiston järjestelmälliselle ideologiselle mädätykselle ei tule antaa enää tuumaakaan periksi. Kehityksen suunta on mahdollista kääntää. Länsimaisessa demokratiassa kansalaisten enemmistöllä on aina halutessaan valta muuttaa kehityksen suunta. Kansan enemmistön tahto on yhteiskuntamme ylin auktoriteetti.

Immonen muistuttaa, että arvo- ja identiteettiristiriitojen esiin nousun ohella on kuitenkin tärkeää ymmärtää, etteivät talouden peruskysymykset ole kadonneet politiikan agendalta mihinkään, vaan ne tulevat olemaan merkittävässä roolissa myös tulevissa vaaleissa.

– Se, millä tavalla talouden kakkua saadaan kasvatettua ja miten yhteiskunnan yhä niukemmiksi käyvät resurssit jaetaan, on yksi politiikan keskeisistä ydinkysymyksistä. Myös näissä politiikkatoimissa on usein kyse arvovalinnoista. Lisäksi monilla arvokysymyksiksi mielletyillä asioilla, kuten maahanmuutolla ja ilmastokysymyksillä on vahva yhteys talouteen, mutta myös muihin yhteiskuntamme osa-alueisiin, kuten turvallisuuteen.

Verrokkimaissa jo herätty

Immosen mukaan seuraavista vaaleista tulee sekä arvovaalit että talousvaalit.

– Perussuomalaiset tarjoaa vaihtoehdon ja muutosvoiman Suomen vasemmistolaistumiskehitykselle, jonka seurauksena julkinen talous on romuna, kansalaisten arjessa pärjääminen heikkoa ja sisäinen turvallisuus murentunut.

– Tulevaisuus tulee osoittamaan, että Sanna Marinin ja demarien valitsema poliittinen linja on totaalisen epäonnistunut ja väärä. Muissa Pohjoismaissa sosiaalidemokraatit ovat tulleet perussuomalaisten linjoille, mitä tulee erityisesti maahanmuuttoon ja sisäiseen turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tämä kertoo siitä, että perussuomalaisten linja on havaittu verrokkimaissamme laajasti ainoaksi vastuulliseksi tavaksi toimia.

SDP vasemmistolaistunut jo pitkään

Immonen avaa kirjoituksessaan sitä, kuinka vastoin yleispohjoismaista kehitystä Suomen sosialidemokraatit on Antti Rinteen ja Marinin puheenjohtajakausien aikana ottanut suuren harppauksen kohti poliittisen kentän vasenta laitaa.

– Sanna Marin kumppaneineen näyttäytyykin radikaalivasemmistolaisella linjallaan Pohjoismaisessa vertailussa melkoisena kummajaisena.

– Suomen demarien vasemmistolaistuminen on ollut nähtävillä jo kauan. Siksi onkin hämmentävää, että keskustapuolue päätti lähteä viime vaalien jälkeen sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa samaan hallitukseen vihervasemmistolaisen politiikan takuumieheksi nakertamaan Suomen julkista taloutta ja murentamaan kansalaistemme turvallisuutta sosiaaliperäisen maahanmuuton vetovoimatekijöitä lisäämällä.

– Seuraavissa vaaleissa äänestäjien on syytä tarkkaan pohtia, mihin suuntaan he haluavat Suomen jatkossa kehittyvän, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET