Kansantaloustieteilijät ovat heränneet – tai herätetty – tutkimaan Ruotsia ravistelevan ampumis- ja räjäytysväkivallan kokonaiskustannuksia. Tutkimuksessa otetaan kantaa sekä suoriin, välittömästi ampumisesta aiheutuviin kuluihin, että mahdollisiin myöhempiin menoeriin.

Tutkijat ovat SVT:n mukaan jo arvioineet, että yksi ampuminen, jossa haavoittuu kaksi henkilöä, maksaa yhteiskunnalle suorina kustannuksina 75 miljoonaa kruunua (6,5 M€). Tällöin lukuihin sisältyvät SVT:n mukaan kiireellisen sairaanhoidon, poliisin sekä oikeuslaitoksen kustannukset.

Ampumiset aiheuttavat myös piileviä sekä välillisiä kustannuksia, joita tutkijat aikovat nyt kartoittaa ja laskea. Uppsalan yliopisto selvittää myös sen, miten ampumisväkivalta vaikuttaa ongelma-alueilla asuviin ihmisiin ja millaisia kustannuksia tästä aiheutuu.

– Gottsundassa asuu tuskin ketään, joka olisi jäänyt vaikutusten ulkopuolelle, arvelee tutkija Mattias Öhman erään Uppsalan ammuskeluistaan tunnetuksi tulleen lähiön tilannetta.

Väkivallan hinta hirvittää

GPT-3.5 (openai.com) listaa ampumisten sosiaalisten, taloudellisten sekä inhimillisten 11 kohdan seurausluettelosta yhden eli sairaanhoidon kuluiksi yhtäältä ensihoidon ja toisaalta niitä seuraavat kiireellisten lääketieteellisten operaatioiden kulut.

Jopa vuosien mittaisia lisäkuluja tulee uhrien fysioterapiasta sekä todennäköisesti tarvittavista psykologisista hoitopalveluista.

Vähintään satojen tuhansien eurojen lisäkustannuksia saattaa tulla uhrin työkyvyttömyydestä ja jatkuvan hoidon tarpeesta, joka voi olla loppuelämän mittainen. Vaihtoehtoisina kustannuksina voivat tulla kyseeseen hautaukseen liittyvät kulut.

Kaikkea ei mitata rahassa

Harva ajattelee massiivisia menoja, jotka koituvat julkisen sektorin eri kriisiresurssien vuosikausien hintalapusta aina ongelma-alueilla arvoaan menettäviin asuntoihin ja kiinteistöihin asti.

Kaiken päälle lankeavat vielä vaikeasti luvuiksi muutettavat inhimillinen kärsimys ja pelko ynnä viha. Sekä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mahdolliset kärsimät peruuttamattomat vauriot.

SUOMEN UUTISET