Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra sanoo, että hallituksen pian eduskuntaan annettavassa sote-esityksessä on merkittäviä ongelmia erityisesti rahoitusmallin ja maakuntarakennelman suhteen. Useiden asiantuntijoiden mukaan suunniteltu rahamäärä ei tule riittämään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastuisiin. Hoitojonot tulevat kasvamaan ja palveluiden laatu heikkenee.

– Uuttamaata ja kaupunkeja huolettaa aivan oikein se, että vieraskielisyys ei näy riittävästi rahoituksen kriteeristössä. Koska se kuitenkin on niin suuri menoerä, seuraa rahoitusvajeesta se, että uusmaalaisten palvelut tulevat heikkenemään, Riikka Purra sanoo.

Verot nousevat, palvelut heikkenevät

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on laskenut, että vuoteen 2029 mennessä koko Uudenmaan rahoitus putoaisi 400 miljoonaa euroa nykytilanteeseen verrattuna. Väestön terveydentilan ja ikäprofiilin perusteella Uusimaa on omassa luokassaan.

Purra huomauttaa, että toisaalta Uudellamaalla kahden kerroksen sote-järjestelmä on kaikkein voimakkain.

– Työterveyshuolto hoitaa tehokkaasti ja esimerkiksi lapsiperheistä suurella enemmistöllä on yksityinen vakuutus. Rahoitusjärjestelmässä on riski, että kahden kerroksen järjestelmä myös erikoissairaanhoidossa vahvistuu, Purra sanoo.

– Ajattelen asiaa myös veronmaksajan näkökulmasta. Onko kohtuullista, että veroasteen noustessa palvelut vain heikkenevät? Kuulemme jatkuvasti tavallisten ihmisten kertomuksia siitä, miten vaikeaa hoitoon pääseminen on.

Maahanmuutto lisää kustannuksia

Purra puuttuu myös maahanmuuton tuomista lisäkustannuksista.

– Mitä tulee vieraskielisyyden kustannuksiin, ihmettelen tässäkin yhteydessä sitä, miten ihmeessä voidaan edelleen puhua maahanmuutosta rikkautena ja edistettävänä asiana, kun se käytännössä kaikilla sektoreilla lisää kustannuksia, Purra ihmettelee.

– Rikkaus puheissa, kustannus budjettipöydissä, niin se näyttää olevan.

SUOMEN UUTISET