Kuntavaalien siirto kahdella kuukaudella aiheuttaa jo nyt suuria epäselvyyksiä kunnissa. Perussuomalaiset kansanedustajat Jenna Simula, Lulu Ranne ja Mari Rantanen ovat äimistyneitä oikeusministeriön epäselvästä ohjeistuksesta.

Vaikka kuntavaalien siirtoa koskeva laki ei ole vielä voimassa, osa kunnista on tulkinnut, ettei ehdokaslistoja tarvitse vahvistaa, vaikka voimassa olevan lainsäädännön mukaan näin pitäisi tehdä torstaina 18. maaliskuuta. Oikeusministeriö jättää antamassaan ohjeistuksessa harkintavallan keskusvaalilautakunnille itselleen, joka näyttäisi rikkovan sekä perustuslakia että voimassa olevaa vaalilakia.

– Oikeusministeriö antaa ymmärtää, ettei ehdokaslistoja tarvitse vahvistaa. Mikäli listoja ei vahvisteta, eduskunnan on käytännössä pakko viedä maaliin vaalien siirto riippumatta siitä, mitä esimerkiksi perustuslakivaliokunta asiasta lausuu. Tällainen toimintajärjestys on absurdi, Jenna Simula paheksuu.

Lain rikkominen kuntien harkittavaksi

Erityistä ihmetystä aiheuttaa se, että ministeriö jättää kuntien harkittavaksi, rikkovatko kunnat voimassa olevaa lakia vai eivät. Ohjeistuksen pitäisi näiltä osin olla erityisen tarkkaa ja yksiselitteistä.

– Jos kunnissa ei noudateta voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä vahvisteta listoja, virkavastuulliset rikkovat lakia ja virkavelvollisuuttaan. Ehdokasasettelun uudelleen avaaminen eroaa myös aikaisemmista vaalien siirtämisistä, eikä ole sanottua, että se tulee voimaan esityksen mukaisena, Lulu Ranne huomauttaa.

Poikkeuksellista toimintaan

Kuntavaalien siirto ilman kaikkien puolueiden hyväksyntää on poikkeuksellista. Perussuomalaiset ovat korostaneet siirron perusteiden olevan hataralla pohjalla, sillä päätöksen perimmäisenä syynä on käytetty THL:n matemaattisia laskuharjoituksia. Erityisen ongelmallinen on hallituksen esitys ehdokasasettelun siirtämisestä, sillä sille ei ole olemassa minkäänlaisia perusteita. Tällainen rikkoo jo ehdokkaaksi sitoutuneiden oikeuksia ja demokratian ydintä.

Puolueen kansanedustajat ovat varoitelleet vaalien siirron aiheuttavan ongelmia, kun päätös tehtiin vasta paria päivää ennen, kun ehdokaslistat tuli jättää kunnissa.

– Vaalit kuuluvat demokratian ja oikeusvaltion kulmakiviin. Kuten tästä sotkusta käy ilmi, oikeusvaltioperiaate näyttää toimivan meillä hyvin lähinnä juhlapuheissa, Mari Rantanen sivaltaa.

SUOMEN UUTISET