Sisäministeri Mari Rantanen aloitti torstaina virkaansa kuuluvan EU-taipaleen ja joutui ministerikokouksessa heti kuuman muuttoliikekeskustelun ytimeen. Turvapaikkaa vaille jääneiden laittomien maahantulijoiden palaukset lähtömaihinsa on saatava toimimaan EU-tasolla ja itse asiassa koko turvapaikkaprosessi pitäisi siirtää unionin ulkopuolelle.

Mari Rantasen mielestä on tarpeellista miettiä ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia muuttoliikkeen hillitsemiseksi esimerkiksi uudentyyppisillä muuttoliikekumppanuuksilla kolmansien maiden kanssa.

– Keskeistä on myös saada unionin muuttoliikepakti eli EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän uudistus maaliin tällä lainsäädäntökaudella, ministeri totesi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

– Kyllähän ihan olennaista ovat palautukset, jotka eivät toimi EU-tasolla. Eivät toki kansallisellakaan tasolla mutta se liittyy tähän EU-politiikkaan. Se on sellainen asia, joka tietenkin täytyy saada toimimaan.

– Meillä ei voi olla toimivaa turvapaikkapolitiikkaa, jos siinä ei ole toimivaa paluu- ja palautuspolitiikkaa.

Turvapaikkaprosessi EU:n ulkopuolelle

Muuttoliikkeen ulkoista ulottuvuutta käsiteltiin kokouksessa ”aika pitkäänkin”. Tarkoituksena on löytää ”lähestymistavan muutos” siihen, miten muuttoliikkeen poikkeustilanteisiin suhtaudutaan ja miten niiden tapahtuessa konkreettisesti toimitaan.

– Hallitus suhtautuu avoimesti sellaisiin EU-tason toimiin ja ehdotuksiin, joilla pyritään edistämään turvapaikkaprosessin ja kansainvälisen suojelun toteuttamista kolmansissa maissa.

– Samoin nostin Suomen osalta hallituksen kirjauksen siitä, että voitaisiin pohtia myös sellaisen mekanismin käyttöönottoa, jolla voitaisiin keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanotto esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jotka ovat seurausta vieraan valtion vihamielisistä toimista.

Taakanjako puhuttaa edelleen

Erityisesti Italia, Espanja ja Saksakin ovat jo pitkään nostaneet esille epäoikeudenmukaiseksi kokemansa tilanteen, jossa pakolaisten ja laittomien siirtolaisten kasvava määrä koskettaa erityisesti näitä jäsenmaita.

EU on pyrkinyt sopimaan toimista, joilla pakolaisia jaetaan mahdollisessa poikkeustilanteessa jäsenmaiden kesken. Jäsenmaa voi pakolaisten sijoittamisen sijasta maksaa korvausta tai hoitaa velvoitteensa vaikkapa materiaaliavun kautta.

– Hallitusohjelman mukaisesti Suomi kannattaa EU-tasolla taakanjaon vapaaehtoisuutta, se on tietysti tärkeätä. Tokikaan tässä kokouksessa ei ratkaisua tähän vaikeaan kysymykseen löytynyt.

Muuttoliikettä koskevat neuvottelut ovat edelleen käynnissä, kuten ne ovat olleet hyvin pitkään tähänkin asti. Sen sijaan kokouksessa saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys Ukrainan sodan alta paenneiden tilapäisen suojelun jatkamisesta vielä vuodella eteenpäin.

Suomen Uutiset