Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet jättivät viime perjantaina eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon ensi vuoden talousarviosta sekä julkisen talouden suunnitelmasta.

– Vaikka työllisyystoimien valmistelu on täysin kesken, työllisyysasteen oletettu nousu on hallitusohjelmassa tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti. Jos työllisyys ei kehity toivotulla tavalla, on menojakin arvioitava uudelleen, muistuttaa perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Oppivelvollisuuden laajentamisesta ei riittävää tietoa

Hallitus on varaamassa oppivelvollisuusiän korottamiseen sekä maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseen yhteensä 194 miljoonaa euroa vuosille 2021-23, vaikka uudistuksesta ja sen toteuttamistavoista ei ole tässä vaiheessa saatavilla tarkempaa tietoa. Perussuomalaisten mielestä koulutustarjonnassa tulisi ottaa lähtökohdaksi koko työuran mittainen oppiminen – ei kallis ja tehoton oppivelvollisuusiän nostaminen.

– Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ei itsessään takaa toisen asteen tutkinnon suorittamista loppuun asti. Oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan tulisi varmistaa riittävät resurssit perusopetukseen, jotta kaikilla perusopetuksen päättäneillä olisi tarvittavat valmiudet siirtyä toisen asteen koulutukseen, kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa.

Kouluhyvinvointi kaiken A ja O

Perussuomalaiset muistuttavat, että oppilaiden ja opettajien työskentely-ympäristön terveellisyyteen, henkilökunnan jaksamiseen ja ryhmäkokojen kohtuullisuuteen on panostettava kaikilla tasoilla. Valtion tulisikin hyödyntää kaikki mahdolliset keinot mm. koulukiusaamisen kitkemiseksi.

– Lisäresursseina tulisi nähdä matalan kynnyksen tuki, vuorovaikutuksen ja tunneoppimisen mallintaminen sekä vertaisoppiminen. Tunnetaidot opitaan alakouluikäisinä vuorovaikutuksessa. Pelkästään psykologien tai kuraattoreiden määrän lisääminen ei tarjoa matalan kynnyksen arkista apua heille, joilla tarve on suurin, pohtii kansanedustaja Ari Koponen.

Perussuomalaiset edellyttävät, että kouluissa tulee huolehtia suomalaisten tapojen, arvojen ja kulttuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä. Lisäksi perussuomalaisten valiokuntaryhmä esittää toisen kotimaisen kielen säilyttämistä jatkossakin vapaaehtoisena aineena ylioppilaskirjoituksissa.

SUOMEN UUTISET