Unicef-kävely on alakouluissa järjestettäväksi tarkoitettu liikuntatempaus, jonka puitteissa haalitaan rahaa Unicefin omiin hankkeisiin. Kävelyllä rahaa kerrytetään epäsuorasti, kävelylle osallistuvien koululaisten avulla, joita kehotetaan hankkimaan sposoreita. Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ja europarlamentaarikko Laura Huhtasaari esittävät Unicefille kritiikkiä.

Unicef esittää, että yhdessä liikkumalla on mahdollisuus edistää hyvää koulunkäyntiä lapsille Myanmarissa, yhdessä Aasian köyhimmistä maista. Unicefin mukaan kävelyn voi järjestää koulun vapaasti valitsemana ajankohtana ja se on helppo toteuttaa opetusryhmittäin.

Unicef-kävely kuitenkin edellyttää kävelylle osallistuvien lapsien hankkivan rahakkaita ”sponsoreita,” jotka yleensä ovat koululaisten vanhempia. Sponsori olisi löydettävä jo ennen kävelyä.

Sponsorin varoja kanavoidaan Unicefille, joka kertoo käyttävänsä rahat koulunkäyntiin Myanmarissa.

Ohjeet verkosta

Unicef-kävelyn verkkosivulla kerrotaan valmistautumisohjeet:

”Ennen tapahtumaa oppilaat hankkivat lähipiiristään sponsoreita, jotka lupaavat lahjoittaa valitsemansa summan jokaisesta oppilaan kävelemästä kierroksesta. Sponsorina voi toimia kuka vain vanhemmista isovanhempiin ja naapureista paikallisyrittäjiin. Koulussa tutustutaan tapahtumapaketin sisältöjen avulla UNICEFin työhön ja lasten elämään ja kouluarkeen Kaakkois-Aasiassa sijaitsevassa Myanmarissa. Jokainen koulu saa räätälöidyt sähköiset materiaalit heti ilmoittautumisen yhteydessä.”

Unicef osallistuu tempaukseen lähettämällä lapsille UNICEF-kävelypassit jokaisesta suorituksesta.

Tapahtumapaketissa on kaikki tarvittava kävelypäivän toteuttamiseen. Tarrojen, passien ja sponsorikuorten lisäksi koulut saavat aamunavauksen ja lyhytdokumenttielokuvan UNICEFin työstä. Materiaalien parissa koko koulu voi virittäytyä tapahtumaan.

Suorituksista kerätään tarroja

Tapahtumapäivänä kävelyn varrella kerätään tarroja. Oppilaat saavat tarran Unicef-kävelypassiin jokaisesta suorituksesta. Tarrojen, passien ja sponsorikuorten lisäksi koulut saavat aamunavauksen ja lyhytdokumenttielokuvan Unicefin työstä. Materiaalien parissa koko koulu voi virittäytyä tapahtumaan.

Lapsen hankkimien sponsorien odotetaan lahjoittavan rahaa kävelytapahtuman jälkeen, jolloin sponsorien olisi maksettava tarroja vastaava summa Unicefille.

Oppilaat näyttävät sponsoreille passiin keräämänsä tarrat. Sponsori kertoo lupaamansa lahjoitussumman tarrojen määrällä ja tekee lahjoituksen tuloksen mukaan. Lukuvuonna 2020–2021 Unicef-kävelyillä tuetaan laadukasta koulunkäyntiä Kaakkois-Aasiassa sijaitsevassa Myanmarissa.

Unicef-kävelyjä on järjestetty jo parikymmentä vuotta, ja mielipiteet vaihtelevat. Vaikka osallistumisen sanotaan olevan vapaaehtoista, koulun yhteydessä järjestettävään tapahtumaan liittyvä rahan kerääminen on omiaan aiheuttamaan sosiaalisia paineita, varsinkin näinä aikoina, sillä monessa lapsiperheessä rahat ovat tiukassa.

”Vaikka kuinka monta sponsoria”

Unicef-kävelyn verkkosivulla on video, jossa ohjeistetaan, miten sponsori löytyy kätevästi. Videolla Unicefin kouluvierailijaksi itsensä esittelevä, Emma-niminen nainen kertoo näin:

– Ennen Unicef-kävelyä hankitaan sponsori, joka voi olla ihan kuka vaan tuttu ja turvallinen aikuinen: huoltaja, naapuri tai vaikka isoäiti. Sponsoreita voi olla vaikka kuinka monta. Sponsori kirjoittaa kuoreen nimensä ja summan, jonka lupaa maksaa jokaisesta kierroksesta, jonka sä kävelet Unicef-kävelyssä. Mitä enemmän kävelee, sitä enemmän rahaa kertyy Myanmariin lasten koulutukseen.

Emma jatkaa:

– Kävelypäivän jälkeen sä näytät sponsorille passiin keräämäsi tarrat ja sponsori kertoo lupaamansa summan tarrojen lukumäärällä ja sponsori lahjoittaa rahat saamiensa ohjeiden mukaan verkkopankissa.

Unicefilla omat poliittiset ja ideologiset tavoitteet

Perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen mukaan rahankeräykset kouluissa olisi lopetettava kokonaan. Immonen katsoo, että perusopetuksen tulisi muutenkin olla poliittisesti ja ideologisesti sitoutumatonta ja neutraalia.

– Täytyy ymmärtää, että Unicefillä, kuten muillakin hyväntekeväisyysjärjestöillä, on omat poliittiset ja ideologiset tavoitteensa, jotka ohjaavat niiden toimintaa. Ei ole oikein, että opettajat tällä tavoin kehottavat oppilaita hankkimaan sponsoreita lähipiiristään. Koulun tehtäviin eivät järjestöjen rahankeräykset kuulu. Rahankeräykset asettavat oppilaat myös eriarvoiseen asemaan, Immonen sanoo.

Hän korostaa, että hyväntekeväisyysjärjestöjä ei saa päästää keräämään rahaa alaikäisiltä lapsilta, joiden ymmärrys rahasta on vielä vaillinainen, ja joiden päätöksiin rahan käyttämisestä opettajalla on olennainen vaikutus.

– Sen, osallistuuko oppilas tai hänen perheensä hyväntekeväisyyskeräyksiin, tulee olla perheen ja oppilaan yksityisasia. Siihen ei saa koulun henkilökunta vaikuttaa asettamalla oppilaalle paineita.

Myös perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari suhtautuu kriittisesti Unicef-kävelyyn.

– Lähtökohtaisesti koulun pitäisi pyrkiä sellaiseen toimintaan, jossa vanhemmilta ei edellytetä taloudellisia panostuksia. Tuo helposti johtaa oppilaiden keskinäiseen ryhmäpaineeseen ja siten ikävään tilanteeseen, jos rahat ovat perheessä muutenkin vähissä, Huhtasaari sanoo.

SUOMEN UUTISET