Presidenttiehdokkaat, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr) ottivat tänään Iltalehden vaalitentissä yhteen Haaviston toimista al-Holin vankileirillä olleiden, terroristiseen toimintaan osallistuneiden ihmisten kuljettamisessa Suomeen. Haaviston selitysten mukaan kyse oli lasten auttamisesta. Halla-aho kuitenkin moitti Haavistoa siitä, että al-Hol -lasten äitejä ei ole saatu Suomessa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Eduskunnan puhemies, presidenttiehdokas Jussi Halla-aho antoi tänään Iltalehden vaalitentissä kovaa kritiikkiä kanssaehdokkaalleen Pekka Haavistolle siitä, että Haavisto ulkoministerinä toimiessaan otti vahvan roolin Syyrian al-Holin leirillä terroristiseen toimintaan osallistuneiden naisten kuljettamisessa Suomeen.

Halla-ahon mukaan ensinnäkään eduskunnalle ei annettu asianmukaista tietoa operaatiosta.

– Pidän asiallisesti ottaen vääränä sitä, että verisen terroristijärjestön toimintaan vapaaehtoisesti lähteneitä henkilöitä lähdettiin evakuoimaan Suomeen suomalaisen veronmaksajan rahalla.

Halla-aho moitti Haavistoa myös siitä, että Suomi – ainoana Pohjoismaana – ei ole saanut yhtään al-Holin leiriltä evakuoitua suomalaisnaista rikosoikeudelliseen vastuuseen.

– Tietääkseni edes esitutkintoja ei ole aloitettu, Halla-aho sanoi.

Eivät irtautuneet ideologiasta

Presidenttiehdokas Haaviston selitysten mukaan kyse oli ”suomalaisten lasten auttamisesta.”

– Saimme pikkuhiljaa perhe kerrallaan lapsia tuotua Suomeen, lapsille järjestettiin koulunkäyntiä.

Halla-aho huomautti Haavistoa siitä, että al-Holissa olleet naiset olivat lähteneet matkaan uskonnollisen radikalismin ajamana ja Suomeen palattuaan ovat tehneet selväksi, että eivät ole irtaantuneet ideologiastaan.

Haaviston mukaan naiset kuulusteltiin Suomessa ja poliisin kuulusteluissa mahdolliset Suomen lain rikkomiset selvitettiin.

– Itse en ole vastuussa siitä terrorismia koskevasta lainsäädännöstä. Ulkoministerinä hoidin lasten evakuoinnin. Ajattele, jos lapset olisi jätetty sinne leirille kasvamaan terrorismin tyylisissä oloissa? Nyt he ovat täällä Suomessa ja heistä kasvaa normaaleja ihmisiä, Haavisto totesi.

Ovatko Isis-naiset oikeasti katuneet?

Halla-aho kysyi, miten Haavisto voi mennä takuuseen ”lapsista” siten, että heistä kasvaa normaaleja.

– Kuten sanottua, näiden lasten vanhemmat kannattavat brutaalia ja raakaa ideologiaa, eivätkä ole näyttäneet merkkejä, että ovat irtautuneet siitä, Halla-aho tivasi.

Haaviston mukaan monet al-Holista tuodut Isis-naiset ovat Suomeen palattuaan olleet katumapäällä.

– He ovat tehneet elämänsä virheen. Miksi haluaisit rangaista lapsia heidän äitiensä virheistä, Haavisto heitti.

Halla-ahon mukaan Haaviston puheet siitä, että al-Holin leiriltä tuodut aikuiset olisivat katuneet päätöksiään, ovat hurskastelua.

– He katuvat päätöksiään vain sen vuoksi, että Isisille kävi huonosti Syyriassa.

Haavisto pakenee vastuutaan

Haavisto mainitsi, että ulkoministerinä hän ei ollut vastuussa terrorismia koskevasta lainsäädännöstä. Halla-aho piti Haaviston väitettä vastuun pakoiluna.

– Sinä pakenet omaa vastuustasi. Olit keskeisenä ministerinä hallituksessa ja nyt vetoat siihen, että et ollut vastuussa terrorismia koskevasta lainsäädännöstä. Mitä sinä teit hallituksessa sen eteen, että lakia muutettiin? Halla-aho kysyi.

Haaviston mukaan lakia muutettiin niin, että terroristiseen toimintaan osallistuminen tässäkin muodossa on kiellettyä.

– Taannehtivaa lainsäädäntöä ei voi tehdä. Näiden naisten tapauksessa käytettiin sitä lainsäädäntöä, joka oli voimassa heidän siirtyessään sille alueelle, Haavisto perusteli.

Perustuslakivaliokunta: Haavisto rikkoi lakia

Reilut kolme vuotta sitten, joulukuussa 2020 eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että Haavisto oli menetellyt lainvastaisesti – siis rikkonut lakia – kun hän pyrki siirtämään ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen uusiin tehtäviin. Haaviston ja Tuomisen välillä oli erimielisyyttä siitä, miten al-Holin leirillä olleita autettaisiin takaisin Suomeen.

Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaan Haaviston menettelyä on pidettävä hallintolain vastaisena ja siten moitittavana, mutta ministerin korotettu syytekynnys ei ylittynyt.

Suomen perustuslain mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Tämän on käytännössä katsottu tarkoittavan sitä, etteivät ministerit voi valehdella tai tehdä rikoksia.

SUOMEN UUTISET