Perussuomalaiset haluaa tehdä teknisesti ja taloudellisesti kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa, joka vahvistaa Suomea ja samalla pitää energian hinnan kohtuullisella tasolla. Kokoomuksen puoluejohto sen sijaan luottaa yhä kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin, vaikka tuoreen mielipidetiedustelun mukaan se ei suinkaan ole edes kokoomuksen kannattajille mieluista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra muistutti jälleen tänään MTV:n pääministeritentissä, että mikäli seuraavalla hallituskaudella pidetään kiinni vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteesta ja pidetään yllä siihen johtavaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa, toimet tulevat iskemään rajusti ja kumuloituvasti kansalaisen ostovoimaan, koska energia ja ruoka kallistuu.

– Esimerkiksi ruokalasku selvästi kasvaa, kun logistiikkakulut nousevat kalliimman polttoaineen myötä, Purra sanoi.

Suomi ei hyödy liiasta kunnianhimosta

Perussuomalaiset olisi valmis lykkäämään hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2050, joka on useiden Suomen verrokkimaiden ja samalla myös EU:n tavoite. Purra korosti, että perussuomalaiset ei suinkaan halua jarruttaa ilmastotoimia vaan vain olla samalla viivalla muiden kanssa.

– Saksalla ja Ruotsilla hiilineutraalisuustavoite on asetettu 10 vuotta Suomea myöhemmäksi ja jo nyt molemmissa maissa arvioidaan sitä, onko tavoite sittenkin liian aikainen.

– Suomi ei tule hyötymään ylimääräisestä ilmastokunnianhimosta, eikä siitä hyödy myöskään globaali ilmasto. Sen sijaan toimista syntyy vain ylimääräisiä kustannuksia ja Suomen kilpailukyky heikkenee, Purra sanoi.

Ennenaikaisia ratkaisuja ei pidä tehdä

Perussuomalaisten oma energia-, ilmasto- ja teollisuuspoliittinen malli on nimeltään sinivalkoinen siirtymä, joka sisältää teknisesti ja taloudellisesti kestävät toimet, joilla sekä minimoidaan päästöjä että samalla lasketaan sähkön ja polttoaineiden hintoja.

Purra huomautti, että perussuomalaiset kannattaa sellaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa, joka on teknis-taloudellisesti mahdollista ja kestävää.

– Ei pidä mennä pää edellä puuhun, eli ei kannata tehdä ennenaikaisia teknologisia päätöksiä, kuten pyrkiä kieltämään polttomoottoriautoja. Se olisi älytöntä, sillä meillä on kehittymässä esimerkiksi synteettisiä polttoaineita – ja on tulossa uusia keinoja, joilla hiilidioksidia voi ottaa talteen.

Purra huomautti, että vaikka EU-valtiot ovatkin puhtaamman teknologian edelläkävijämaita, samaan aikaan Afrikka, Aasia ja latinalainen Amerikka lisäävät vielä pitkään fossiilienergian päästöjä.

– Myös Kiina rakentaa uusia kivihiilivoimaloita ja tuottaa jatkuvasti uusia hiilipäästöjä. Euroopassa ollaan aivan eri asteella. Näin sen pitää ollakin, mutta meidän mielestämme ei ole järkevää, että Suomi jopa tässä tilanteessa haluaa toimia muita kunnianhimoisemmin vain siksi, että meitä kehuttaisiin YK:n yleiskokouksessa.

Löikö kokoomus kantansa lukkoon liian varhain?

Kokoomus sen sijaan on ilmoittanut olevansa sitoutunut vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen. Kokoomus on lyönyt kantansa lukkoon niin tiukasti, että hiilineutraalisuustavoitteen on sanottu olevan kokoomukselle jopa kynnyskysymys.

Kokoomuksen kannattajien mieleen tiukka ilmastopolitiikka sen sijaan ei ole: Kantar TNS Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 68 prosenttia suomalaisista kokee, että kohtuuhintainen energia on tärkeämpää kuin hallituksen muuta EU:ta huomauttavasti kireämpi hiilineutraalisuustavoite. Huomionarvoista on, että siis myös kokoomuksen kannattajista jopa 74 prosenttia oli tämän väittämän kanssa samaa mieltä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli MTV:n pääministeritentissä kuitenkin omilla linjoillaan ja hehkutti ylikunnianhimoisen ilmastopolitiikan ihanuutta.

– Suomi hyötyy tästä. Meillä on olemassa ne ratkaisut, joita yritykset ja tutkijat vie jo maailmalle, niitä tehdään jo tällä hetkellä. Tämä on nykyajan teollisuuspolitiikkaa. Me voidaan hoitaa tämä niin, että elämästä ei tule kalliimpaa, Orpo intoili.

Purra vastasi, että kenelläkään ei toki ole mitään sitä vastaan, että Suomi vie teknologiaratkaisuja ja suomalaiset yritykset hyötyvät.

– Mutta mikäli tämä olisi sellainen ikiliikkuja kuin te annatte ymmärtää, se ei tarvitsisi julkisen talouden miljardien panostuksia.

Kyselyn tulos sekoitti Orpon pasmat

Seuraavaksi Purra huomautti Orpolle, että vuoden 2035 hiilineutraalisuus on niin epäsuosittu tavoite, että edes sitä ajavien puolueiden kannattajat eivät näytä olevan sen takana, eivät siis myöskään kokoomuksen kannattajat.

– Tämä on selvitetty mielipidetiedustelussa. Myös kokoomuksen kannattajista jopa 74 prosenttia on sitä mieltä, että pitäminen kiinni vuodesta 2035 ei ole lainkaan niin oleellista kuin kohtuuhintainen energia.

Purran huomautus sekoitti Orpon pasmat. Kantar TNS Oy:n tekemän kyselyn tulokset on julkaistu Suomen Uutisissa, mutta Orpo heitti epähuomiossa, että kyse olisi perussuomalaisten puoluemedian, Suomen Uutisten selvitys.

– Jos minä ymärsin oikein tämän Suomen Uutisten tutkimuksen, Orpo sanoi, johon Purra vastasi:

– Se on Kantar TNS:n tutkimus.

Mielipidetiedustelun väittämän mukaan: ”Energian ja sähkön kohtuuhintaisuus on tärkeämpää kuin se, että Suomi on hiilineutraali 2035 eli selvästi aiemmin kuin muut EU-maat”. Orpon mielestä kunnianhimoiset ilmastotoimet eivät kuitenkaan vaikuttaisi energian hintaan.

– Tästä ei ole kyse, että asiat laitettaisiin näin vaakakuppiin. Kyse on siitä, että jos me teemme oikeanlaista energiapolitiikkaa, me pystymme pitämään sähkön hinnan alhaalla ja luomaan Suomeen hyvinvointia, Orpo paasasi.

SUOMEN UUTISET