Perussuomalainen Nuoriso vaatii sananvapauden turvaamiseksi lisää toimia.

Viime aikojen kehitys yhteiskunnassa on ollut järjestön mielestä huolestuttavaa. Kehityksen seurauksena poliitikot vaativat yhä kovempia toimia sananvapauden rajoittamiseksi. Näitä toimia naamioidaan usein mm. vihapuhe-terminologian alle, joilla tosiasiallisesti pyritään hämärtämään todellisia tarkoituksia, kuten sananvapauden rajoittamista.

Valtakunnansyyttäjä oppositiopoliitikkojen kimpussa

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että sananvapautta ei tulisi rajoittaa muuta kuin äärimmäisissä tapauksissa ja näitä ovat mm. kunnianloukkaukset, rikokseen yllyttäminen ja laittomat uhkaukset.

– Suomessa valtakunnansyyttäjän pääasiallisena työnä on viime vuosina näyttänyt olevan oppositiopoliitikkojen metsästäminen oikeuden eteen. Raija Toiviaisen tulkinta sananvapaudesta on osin kieroutunut, ja onkin nähtävissä, että laki on kiihottamisen osalta hyvin epäselvä, sillä tosiasiallisesti kansanryhmän alle voidaan lukea mitä tahansa ryhmittymiä, mikä milloinkin syyttäjää kiihottaa. Tästä syystä vaadimme, että lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muutetaan heti, sanoo Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

Terrorismin ja islamin yhteydestä ei saa puhua

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että kansalaisten oikeus ilmaista mielipiteitään ei lietso yhteiskunnan polarisoitumista, vaan pikemminkin vahvistaa yhtenäisyyttä.

– Jos sananvapautta rajoitetaan valtiotasolta, ollaan hyvin nopeasti tilanteessa, jossa kulloinkin vallassa oleva taho pyrkii rajoittamaan opposition mielipiteitä katsomillaan tulkinnoilla. Tämä kehitys ei ole toivottavaa riippumatta siitä, kuka istuu valtioneuvoston nahkaisilla tuoleilla. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan tulisikin olla rangaistavaa vain törkeän tekomuodon osalta, sillä siinä rangaistavan ilmaisun alue on selkeästi rajattu.

– Laittomuuksiin yllyttämisen tulee jatkossakin olla rikollista, mutta Suomessa kiihottamiseksi on myös tulkittu esimerkiksi terroritekojen ja islamin yhteyden esiintuominen. On jouduttu arvioimaan myös sitä, onko Raamatun siteeraaminen kansanryhmää vastaan kiihottamista. Tällaiset tulkinnat ovat sekä itsesensuuria lisääviä että sananvapautta rajoittavia, sillä oikeus puhua vapaasti ei todellisuudessa edusta oikeutta eikä vapautta, jos puhetta seuraa rangaistus. Sananvapauden ei tule olla vain ennakkosensuurin puutetta, vaan myös suojaa seuraamuksilta, toteaa järjestön 2. varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.

SUOMEN UUTISET