Eduskunta keskusteli tänään julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024. Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä huomautettiin, että suunnitelmat ovat hyvin hataralla pohjalla, mikäli koronaepidemian kesto pitkittyy.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Ville Vähämäki huomautti, että on suunnitelman laskelmat ovat tehty pitkälti siten, että epidemian leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimet tehoavat ja toimenpiteiden kesto on noin kolme kuukautta.

– On sanomattakin selvää, että epidemian keston ollessa kuusi kuukautta tai tästä pidempi, niin kaikki esitetyt ennusteet muuttuvat huomattavasti huonommaksi. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousisi kestämättömälle tasolle hallituskauden lopussa, Vähämäki totesi.

Kenelle jää tukiohjelmista Musta Pekka käteen?

Kansainvälinen taloustilanne on kovin sumuinen ja kaikki maat elvyttävät velaksi. Setelipaino käy kuumana. Silti keskuspankeissa pelätään deflaatiota. Vähämäki huomauttikin, että Euroopan keskuspankin tukiohjelmat syytävät Italian pelastamiseksi käsittämättömiä summia.

– Ja kysymys on vasta ensimmäisestä tukiohjelmasta. Niitä on tulossa lisää. Lähinnä käydään keskustelua siitä, kenelle jää Musta Pekka käteen ja lasku maksettavaksi.

Kuntia pitää tukea

Vähämäki muistutti, että epidemia heikentää myös kuntataloutta ja käytännössä pakottaa kunnat supistamaan toimintaansa. Vähämäen mukaan useissa kunnissa nämä toimet olisivat tulleet joka tapauksessa vastaan jollain aikavälillä.

– Toivottavasti kunnat ottavat tässä yhteydessä säästöjä tuovan digiloikan. Valtion täytyy tukea kuntia tässä hankkeessa. Tämä on myös mahdollisuus kunnille kehittää omaa elinkeinopolitiikkaansa.

Mitä pitäisi tehdä?

Vähämäki totesi, että uusien hankkeiden osalta täytyisi olla pidättyväinen. Etenkin kuntatalouteen negatiivisesti vaikuttavat toimenpiteet täytyisi lopettaa. Samoin oppivelvollisuuden pidentäminen kannattanee jättää Vähämäen mukaan myöhemmäksi.

– Menopuolella tulee leikata ei-välttämättömistä menoista ja etenkin sellaisista hankkeista, jotka lisäävät rahan ulosvuotoa maastamme. Jos vientimme ei vedä, niin myös tuontia täytyy hillitä ja aloittaa monentyyppisten tuotteiden oma valmistaminen kotimaassa uudestaan.

Perussomalaiset korostavat, että hallituksen tulisi välittömästi luopua liiallisesta kunnianhimosta ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikassaan sekä kehitysavussaan.

– Hintalappu tällaisille toimille on tässä tilanteessa kestämätön.

Johtajuus puuttuu

Vähämäki totesi, että johtamisessa keskeinen tehtävä on tietää asioita ja johtaa tältä pohjalta. Kaikilta osin tässä ei olla Vähämäen mukaan onnistuttu.

– Etenkin asioiden tietämisessä on ollut puutteita. Mistä on oikein kysymys? Käsitykseni mukaan johtamisen työkalut ovat puutteellisia. Kokonaisnäkemys puuttuu tai sitä ei ole kenelläkään. Puuttuu selkeät tehtävälistat hallinnonaloittain ja koonti näistä.

– On tehtävä jättimäinen luottamusohjelma. Siitä miten kansalaisten ja kuluttajien luottamus palautetaan. Elämä palaa uomiinsa. Palautamme luottamuksen Suomeen, Vähämäki sanoi.

SUOMEN UUTISET