Perussuomalaiset on jättänyt ulkoasiainvaliokunnassa vastalauseen kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon. Perussuomalaisten mielestä selonteko on lähinnä laaja luettelo kehitysapuun jo vuosikymmeniä liitetyistä käytännöistä ilman sen syvempää analyysia niiden toimivuudesta tai vaikutuksista.

– Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka kyseenalaistaa kehitysavun tehokkuuden ja mielekkyyden. Muut puolueet eivät moraaliposeeraukseltaan tunnista tai tunnusta ongelmia kuten tehottomuutta ja väärinkäytöksiä, joita kehitysapuun vuosikymmentenkin jälkeen kehitysapuun liittyy, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ville Tavio kommentoi.

Konkreettiset tulokset puuttuvat

Perussuomalaiset huomauttaa, että kuvaus kehitysmaiden vallitsevasta tilanteesta on harhaanjohtava ja epärealistinen. Selonteossa annetaan muun muassa ymmärtää demokratiakehityksen vahvistuneen. Kuitenkin viime vuosi oli selvitysten mukaan viides vuosi peräkkäin, jolloin autoritaaristen hallintojen suuntaan siirtyvien maiden määrä ylittää demokratian suuntaan siirtyvien maiden määrän.

– Myöskään korruptio ei tutkimusten mukaan ole merkittävästi vähentynyt lainkaan kehittyvissä maissa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Selonteossa ei anneta yhtään esimerkkiä yhdestäkään konkreettisesta tuloksesta, joka Suomesta lähetetyillä kehitysapumäärärahoilla olisi tuotettu, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén lisää.

Väestönkasvun ongelmat sivuutetaan täysin

Perussuomalaiset muistuttavat, että kehitysmaiden suurimmat haasteet ovat edelleen väestönkasvu ja naisten ja tyttöjen asema. Perussuomalaiset pitävät myös olennaisena sitä, että kohdevaltiot esittävät suunnitelman väestönkasvun saamiseksi kuriin.

– Väestönkasvu on suurin yksittäinen syy luonnonvarojen ylikäyttöön, haitalliseen massasiirtolaisuuteen ja yleiseen pahoinvointiin, koska se lisää luonnonvarojen kulutusta ja edellyttää alati kasvavaa ruoan ja energiantuotantoa, perussuomalaiset arvioivat.

– Aihe on kuitenkin jonkinlainen tabu. Kaikki tietävät ongelmat, mutta niistä ei puhuta. Voi vain ihmetellä, miksi ei, perussuomalaiset kysyvät.

Kaikki muut puolueet haluavat lisätä kuluja

Kaikki muut puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta haluavat lisätä kehitysapua niin, että vuonna 2030 sen määrä olisi 0,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Kehitysyhteistyön määrärahojen nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta tarkoittaisi joka vuosi lähes 600 miljoonan euron lisäystä valtion kuluihin ja vaatisi lisää velanottoa.

– Kehitysapua pitäisi maksaa vain ja ainoastaan budjetin ylijäämästä. Lisäksi Suomen tulisi pikimmiten vaatia kehitysapurahojen sitomista palautuspolitiikkaan. Jos lähtömaa ei ota vastaan omia kansalaisiaan, jotka ovat luvatta Suomessa, tulee kehitysapu katkaista.

Nykymuotoinen kehitysapu ei ehkäise siirtolaisuutta

Turvapaikkaperusteisen ja muun kehitysmaista saapuvan maahanmuuton kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle lasketaan tällä hetkellä miljardeissa. Perussuomalaiset esittää, että muuttoliikkeen kustannusten hillitsemiseksi sosiaaliturva pitää muuttaa asumisperusteisesta kansalaisuusperusteiseksi.

– Olennaista on välttää yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti haitallinen muuttoliike Eurooppaan ja Suomeen. Nykymuotoisen kehitysavun lisääminen ei tässä tarkoituksessa ole vaikuttavuudeltaan perusteltua. Koska auttaminen on kuitenkin edullisempaa lähialueilla, tulisi painopisteiden jatkossa olla koulutusosaamisen viennissä, kriisinhallinnassa ja pakolaisleirien olojen inhimillistämisessä.

– Pakolaisuuden tulisi ylipäänsä olla tilapäistä suojelua, eikä pysyvää muuttoliikettä pois lähtömaista.

Väestönsiirto ei ole ratkaisu väestön ikääntymiseen

Perussuomalaiset lisäksi ihmettelee hallituksen halua yhdistää selonteossa kehitysyhteistyöpolitiikka työperäiseen maahanmuuttoon. Selvitysten mukaan siirtolaisuus kehitysavun kohdemaista Suomeen on kansantaloudelle erittäin haitallista unohtamatta sen synnyttämiä sosiaalisia ongelmia.

Selonteko pyrkiikin perussuomalaisten mukaan tietoisesti sekoittamaan työperäisen maahanmuuton haitalliseen sosiaaliperäiseen maahanmuuttoon.

– Jos oman kansan väestön ikääntymistä pyritään laajamittaisesti paikkaamaan väestönsiirroin, niin samalla kantaväestön suhteellinen osuus laskee ja yhteiskunta muuttuu pikkuhiljaa pois kansallisvaltiosta. Haitallisia vaikutuksia voi katsoa muun muassa Ruotsissa, Tavio huomauttaa.

SUOMEN UUTISET