Valtiopäivät äänesti Ulf Kristerssonin Ruotsin uudeksi pääministeriksi maanantaina. Porvarihallituksen ohjelma on kokonaisuudessaan mykistävää luettavaa ja sen konkretia käsin kosketeltavaa. Viimein on tullut aika korjata vihervasemmiston virhearvioinnit.

Ruotsin valtiopäivät äänesti – liberaalien haparoinnista huolimatta – moderaattien Ulf Kristerssonin Ruotsin uudeksi pääministeriksi maanantaina puoliltapäivin äänin 176 puolesta 173 vastaan. Kristersson esittelee uuden hallituksensa tiistaina aamulla, jonka jälkeen kuningas toteaa hallituksen vaihtuneen.

Oikeistopuolueet esittelivät perjantaina hallitusohjelmansa, jonka ne olivat rustanneet kokoon Tidön linnassa, Västeråsin kupeessa. Hallitukseen marssivat moderaatit, kristillisdemokraatit sekä liberaalit. Hallituslaivan perää pitää ruotsidemokraatit, vaikka eivät hallituksessa istukaan.

”Tidön sopimukseksi” nimetyssä 62-sivuisessa asiakirjassa puolueet ovat listanneet yksityiskohdat ja asiakokonaisuudet, joihin ne vaalikauden aikana aikovat tarttua. 62-sivuinen Proopuska koostuu seitsemästä yhteistyöprojektista sekä budjettiosiosta.

Maahanmuutto minimiin

Pakolaisten määrä rajoitetaan EU:n minimitasolle. Kiintiöpakolaisten määrää lasketaan 6 400 henkilöstä 900 henkilöön vaalikauden aikana. Oleskelulupiin tulee tiukennuksia ja kansalaisuuden saamisen ehtoja tiukennetaan.

– Ruotsin lainsäädäntö ei saa olla piiruakaan anteliaampaa, kuin mitä EU meiltä vaatii, sanoo ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson.

Åkessonin mukaan maahanmuuttajille on tulossa myös käyttäytymis- ja omavaraisuusvaatimuksia. Vapaaehtoisen paluumuuton ehtoja sekä kannustimia kehitetään erityisesti heitä varten, jotka eivät sopeudu maan tavoille.

Maassa toteutetaan vaalikauden aikana kansallinen väestönlaskenta. Laskennan eräänä tarkoituksena on selvittää maassa luvatta asuvien henkilöiden lukumäärä.

Jotain rajaa rikollisuudelle

Suomessakin päätään nostaneeseen jengiväkivaltaan Ruotsin uusi hallitus aikoo puuttua voimakkailla toimenpiteillä muun muassa asettamalla tuplarangaistukset jengirikollisille ja poistamalla rikosten niin sanotut paljousalennukset.

Salaisten pakkokeinojen eli poliisin erityyppinen peitetoiminta, telekuuntelu ja -valvonta lisääntyvät. Kameravalvontaa lisätään ongelmallisilla alueilla ja maahanmuuttajavaltaisten asuma-alueiden turvallisuutta kehitetään henkilötarkastuksia lisäämällä.

Vaikenemisen kulttuuriin pyritään puuttumaan mahdollistamalla anonyymi todistaminen oikeudenkäynneissä.

Hoitojonot lyhyemmiksi

Hallitus aikoo selvittää valtion osuuden kasvattamista sairaanhoidossa sekä hoivapalveluissa. Erityisesti panostetaan ensihoidon kehittämiseen. Ruotsidemokraatit ovat pitäneet tärkeänä kohtuuhintaista hammashoitoa kaikille ruotsalaisille.

Tutulta suomalaiseen korvaan kuulostaa halu hoitojonojen lyhentämiseen, palvelujen parempi saatavuus sekä tasa-arvoiset palvelut kaikkialla maassa.

Mielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan erityisesti nuorille osana kansanterveyttä. Erityispanostuksia tehdään syöpäpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen ikään katsomatta ja kansallinen synnytyssuunnitelma kaivetaan taas esille.

Lisää ydinvoimaa ja halvempaa bensaa

Energiaongelmat heijastuvat hallitusohjelmaan siten, että lusikka otetaan kauniiseen käteen. Tavoite pääsystä 100-prosenttiseen uusiutuvan energian käyttöön korvataan ilmaisulla ”100-prosenttisen fossiilivapaan energian käyttö”.

Ruotsidemokraattien ja porvaripuolueiden yhdessä harjoittamassa ilmastopolitiikassa Ruotsin kilpailukyky halutaan turvata, jolloin elinkeinoelämä ja maaseutu eivät ilmastotoimenpiteistä kärsi.

Uusia ydinvoimaloita pyritään saamaan alulle ja valtio on valmis takaamaan hankkeita 400 miljardiin kruunuun asti. Selvitetään mahdollisuudet jo suljettujen ydinvoimaloiden (Ringhals 1&2) ottamiseen taas tuotantoon.

Hallitus aikoo laskea polttoaineiden hintaa ja selvittää hintakaton asettamista sähkön hinnalle.

Tukia vain niitä tarvitseville

Hallitus aikoo toteuttaa suuren tukiuudistuksen, joka tarkoittaa tukikattoa sekä aktiviteettivaatimuksia tukien varassa eläville. Samalla taataan, että sairausvakuutus turvaa elämisen eväät heille, joille työnteko on mahdottomuus.

Työttömyysturvaan ei kosketa.

Pien- ja keskituloisten verotusta lasketaan, sama koskee eläkeläisten verotusta.

Koululuokkiin palautetaan rauha

Koulutus on selvästi lähellä uuden hallituksen sydäntä. Koulutusaikaa lisätään ja valtakunnallinen opetussuunnitelma käydään kokonaisuudessaan läpi. Erityisesti panostetaan oppimisvalmiuksien kehittämiseen. Tähän liittynee pääministeri Kristerssonin mainitsema ruotsin kielen taitaminen ja sen asettaminen kaiken keskiöön.

Arvostelumenetelmät uusitaan tietopainotteisiksi, jotta vältytään todistusten ”inflaatiolta”. Todistusten on kerrottava tasapuolisesti oppilaiden edistymisestä. Erityisopetukseen ja -opettajiin panostetaan ja koululuokkiin pyritään palauttamaan rauha kurinpitomahdollisuuksia kehittämällä.

Vapaakouluja koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Vapaakoulut ovat olleet erilaisten skandaalien kohteena ja usein esillä ruotsalaisessa mediassa. Koulujen voitonjakoon ja myymiseen tulee rajoituksia.

Kansalliset arvot kunniaan

Ennen vaaleja erityisesti ruotsidemokraatit arvostelivat voimakkaastikin Ruotsin yleisradiota (SVT, SR) ja sen puolueettomuutta. Hallitusohjelmassa asiasta todetaan siten, että julkisen palvelun rahoitus arvioidaan uusiksi seuraavalla sopimuskaudella, joka alkaa vuonna 2026.

Uudessa mediaympäristössä julkista palvelua pyritään kehittämään osana demokraattista infrastruktuuria. Eli budjettimenettelyssä yleisradiotoimintaan kohdistuvat leikkaukset ovat mahdollisia aikaisemminkin.

Hallitus takaa sananvapauden ja median moniarvoisuutta edistetään. Kulttuurisisältöjen poliittista ohjausta pyritään toki vähentämään.

Hallitus haluaa palata ruotsalaiseen kulttuurikaanoniin. Se tarkoittaa ruotsin kielen ja ruotsalaisen kulttuuriperinteen arvostamista.

SUOMEN UUTISET